Landbouwwoordvoerder Bert-Jan Ruissen wordt lijsttrekker van de SGP voor de Europese verkiezingen in juni. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Bert-Jan Ruissen lijsttrekker SGP bij Europese verkiezingen

Landbouwwoordvoerder Bert-Jan Ruissen wordt lijsttrekker van de SGP voor de Europese verkiezingen in juni. Onder de slogan ‘Stem christelijk. Rem Europa’ wil de SGP zich de komende vijf jaar in het Europees Parlement inzetten voor christelijke waarden, een bescheiden Europa en ruimte voor ondernemerschap.

De partij gaat voor het eerst sinds lange tijd alleen de verkiezingen in, zonder een gezamenlijke lijst met de ChristenUnie. De SGP pleit in de verkiezingscampagne voor flinke verlichting van de regeldruk voor ondernemers. Daarbij verwijst ze naar de belofte van de EU om voor elke nieuwe regel tenminste een andere regel te schrappen. De partij wil boeren en vissers weer de ruimte geven door meer balans in het natuurbeleid, waaronder het verlagen van de beschermde status van de wolf.

SGP vindt dat er voldoende landbouwareaal beschikbaar moet blijven. Ook moet de toelating van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen sneller. “De plantenveredeling geven we een extra impuls door de wetgeving voor nieuwe veredelingtechnieken te verruimen, mits daarbij de soortgrenzen in acht worden genomen”, aldus Ruissen.

Kritische blik naar handelsverdragen

Daarnaast wil SGP een versoepeling van de regels rond kunstmestvervangers. Dit zodat er meer ruimte komt om kunstmest te vervangen door dierlijke mest en verwerkte dierlijke mest. De partij kijkt kritisch naar handelsverdragen. “Het kan niet zo zijn dat we onze eigen producten laten wegconcurreren door producenten uit andere landen die niet aan onze normen voldoen. Aan importen moeten gelijkwaardige productie-eisen worden gesteld. Kwetsbare landbouwsectoren moeten we uitzonderen van heffingsvrije tariefcontingenten”, sprak Ruissen tijdens de presentatie van hun concept verkiezingsprogramma.

SGP wil een meer behouden EU. De partij wil alleen Europese samenwerking bij grensoverschrijdende kwesties, waarbij het met name gaat om handel maar ook om migratiestromen en vervuiling. “De EU moet er voor Nederland zijn en niet andersom”, stelt de SGP. De Europese verkiezingen zijn in Nederland op donderdag 6 juni.

Beheer
WP Admin