Europese organisaties voor biologische landbouw zijn huiverig als het gaat om nieuwe veredelingstechnieken. - Afbeelding: Canva AlgemeenNieuws

Na zeven jaar eindelijk zicht op nieuwe veredelingstechnieken

De Europese Commissie wil meer ruimte bieden voor nieuwe veredelingstechnieken. Het heeft meer dan zeven jaar geduurd.

De Europese Commissie kondigde onlangs nieuwe regels aan voor gewassen die ontwikkeld zijn met nieuwe veredelingstechnieken. Voordat deze aankondiging werd gedaan, hadden enkele bekende tegenstanders zich al gedistantieerd van het onderwerp.

Vorige week organiseerde Greenpeace een persgesprek waarin ze de potentiële milieurisico’s van genetisch gemodificeerde gewassen bespraken.

De voordelen van nieuwe veredelingstechnieken

Toen hen gevraagd werd naar de mogelijke voordelen van nieuwe veredelingstechnieken, gaf Greenpeace geen antwoord. Ze verwierpen het idee dat nieuwe veredelingstechnieken kunnen leiden tot een verhoogde oogstopbrengst en planten beter bestand kunnen maken tegen ziekten en plagen. Volgens hen waren dit slechts reclamepraatjes van voorstanders. Ze beschouwden de bewering dat gewassen beter bestand kunnen worden gemaakt tegen klimaatverandering als misleidende propaganda van partijen die nooit belangstelling hadden getoond voor het klimaat. “Terwijl er wel degelijk oplossingen zijn voor de aanpak van klimaatverandering”, aldus Eva Corral, campagnevoerder van Greenpeace.

Terughoudendheid in de bio-sector ten opzichte van nieuwe veredelingstechnieken

Binnen de land- en tuinbouwsector zijn niet alle partijen het eens. Europese organisaties voor biologische landbouw tonen terughoudendheid ten opzichte van nieuwe genetische technieken waarmee eigenschappen binnen een soort kunnen worden ingekruist. Er zijn echter waarborgen ingebouwd.

De Nederlandse veredelingssector reageerde positief op het voorstel van de Europese Commissie. Veredelaars hebben “lang uitgekeken naar een nieuw juridisch kader dat beter aansluit bij de huidige technologische mogelijkheden”, aldus Plantum, de organisatie voor veredelingsbedrijven in Nederland. Ze plaatsten echter meteen een kanttekening. Het zal namelijk nog geruime tijd duren voordat de regelgeving duidelijk en concreet genoeg is om er daadwerkelijk gebruik van te kunnen maken in de veredeling.

Oproep voor duidelijke regels voor nieuwe genetische technieken

Het Europees Parlement hield vanochtend een eerste discussie over de plannen van de Europese Commissie. Bert-Jan Ruissen van de SGP merkte op dat de regels nog verduidelijkt moeten worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen planten die in principe ook via klassieke veredeling tot stand kunnen komen en andere planten die met behulp van nieuwe veredelingstechnieken worden ontwikkeld.

Ruissen benadrukte dat het duidelijk moet zijn welke planten tot de eerste en welke tot de tweede categorie behoren. Hij wil ook voorkomen dat de technieken zo gereguleerd worden dat ze praktisch gezien niet beschikbaar zijn voor kleinere en middelgrote plantenveredelaars. Daarnaast moeten natuurlijke materialen beschikbaar blijven voor verdere veredeling, zonder dat dit wordt belemmerd door patenten. “Het is belangrijk dat het volledige spectrum van veredelingstoepassingen van kracht blijft”, voegde hij eraan toe.

Vrijwaring van genetisch gemodificeerde gewassen

Plantum voegde eraan toe dat de biologische land- en tuinbouw de garantie moet hebben dat ze gevrijwaard blijven van genetisch gemodificeerde gewassen. “Dit betekent dat gewassen die als ‘net zo natuurlijk als klassieke veredeling’ worden beschouwd, ook niet in biologische teelten gebruikt mogen worden.” Veredelaars kunnen hierover volledige duidelijkheid verschaffen, aldus Plantum.

Beheer
WP Admin