Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Belgische veevoersector start met reductie methaanuitstoot

De brancheorganisatie van Belgische veevoersector, Belgian Feed Association (BFA), neemt het voortouw in de vermindering van methaanuitstoot bij runderen. Vanaf 1 januari 2024 past elk BFA-lid bij 10% van het geproduceerde rundveevoeder bestemd voor Vlaamse runderen een voedermaatregel toe, die de methaanuitstoot vermindert.

Aan de hand van goedgekeurde voedermaatregelen wordt het voer aangepast naar voer dat koeien anders verteren. De andere vertering door runderen zorgt voor minder methaanuitstoot. Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft elf van dit soort voedermaatregelen goedgekeurd. Voorbeelden van de voedermaatregelen zijn het geven van geëxtrudeerd of geëxpandeerd lijnzaad aan lacterend melkvee. En de toevoeging van het additief 3-NOP aan krachtvoer.

Methaanuitstoot runderen met 26% verminderen

De overheid compenseert veehouders gedeeltelijk financieel via een ecoregeling wanneer zij een goedgekeurde maatregel toepassen. De maatregelen drijven de kostprijs van het voeder namelijk wel op. Melkveehouders kunnen steun aanvragen voor de toevoeging van 3-NOP, nitriet in combinatie met geëxtrudeerd of geëxpandeerd lijnzaad, nitraat in combinatie met koolzaadvet, nitraat of geëxtrudeerd of geëxpandeerd lijnzaad. Vleesveehouders kunnen steun aanvragen voor nitraat.

De goedgekeurde voedermaatregelen die leiden tot minder methaanuitstoot zijn vastgelegd in het eerder overeengekomen convenant enterische emissies. Samen met Vlaamse ketenpartners uit de landbouw, zuivel- en vleesindustrie, de overheid en onderzoekers kwam BFA in 2019 overeen om de methaanuitstoot van runderen te verminderen. De doelstelling in het convenant is om de methaanuitstoot in 2030 met 26% te verlagen ten opzichte van 2016.

BFA heeft 133 leden en vertegenwoordigt 93% van de diervoederindustrie.

Lees ook: 88% van 50+-boeren in België zonder opvolger

Beheer
WP Admin