Het poten van zetmeelaardappelen. Het was geen makkelijk seizoen voor boerenleden van Avebe. Bij de start van het nieuwe seizoen ervaren ze weer problemen. – Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

Avebe verhoogt campagne eindprijs naar €100 per ton

De campagne eindprijs voor oogstjaar 2023-2024 van Royal Avebe komt uit op €100 per ton aardappelen. De coöperatie verhoogt hiermee de basisprijs van dit oogstjaar van €95 per ton met €5 per ton aardappelen.

Avebe streeft voortdurend naar een zo’n hoog mogelijke uitbetaling aan haar boerenleden, reageert ceo David Fousert. “We zetten daarin de nodige stappen. We beseffen ons goed dat het rendement van de zetmeelaardappelteelt verder omhoog moet vanwege stijgende kosten, klimaatverandering, gewijzigde wet- en regelgeving en concurrentie op de akker.”

Over het boekjaar 2022-2023 realiseerde Avebe een prestatieprijs van €133,34 per ton zetmeelaardappelen. Dat was een record. Een jaar eerder was de prestatieprijs €98,56. Avebe heeft een prijsbeleid waarin gedurende het jaar prognoses worden afgegeven, te beginnen met een basisprijs, gevolgd door een campagneprijs. Het boekjaar loopt tot en met juli. In december wordt op de ledenraad het bedrijfsresultaat bekendgemaakt en dan wordt de nabetaling vastgesteld.

Geen gemakkelijk seizoen

Voor de ruim 2.000 boerenleden van Avebe was het geen gemakkelijk seizoen, realiseert Fousert zich. De klimaatverandering is de laatste jaren duidelijk merkbaar bij de teelt van zetmeelaardappelen. Dat maakt het erg lastig om de hoeveelheid tarra structureel te verminderen. “Het is indrukwekkend hoe onze leden de vele uitdagingen van het afgelopen teeltjaar te lijf zijn gegaan”, aldus Fousert.

Bij de start van het nieuwe seizoen ervaren de boerenleden opnieuw problemen. “Het is een erg nat voorjaar, waardoor er later dan normaal is gestart met poten. Regionaal zijn de verschillen groot.” Inmiddels zit gemiddeld 90% van de aardappelen in de grond.

Strijd om hectares

In de akkerbouw blijft de strijd om de hectares gaande. Al eerder schatte Fousert in dat de komende tien jaar het volume aan te verwerken zetmeelaardappelen 10 tot 15% zal afnemen. Niet omdat er geen markt voor zou zijn, maar vanwege afnemende beschikbaarheid.

Groeimarkten

Richting de toekomst wil Avebe weg van bulkmarkten met sterk fluctuerende prijzen waar het aardappelzetmeel niet onderscheidend is van bijvoorbeeld mais- en tarwezetmeel. Kansen liggen er vooral op het gebied van plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel. Ook de vervanging van dierlijke gelatine in snoep door plantaardige, biobased bouwmaterialen en lijmstoffen worden als groeimarkt gezien.

Beheer
WP Admin