Biologisch melkveebedrijf. Er zijn nu 1.900 gecertificeerde biologische landbouwbedrijven, dat is 1,7% meer dan een jaar eerder. – Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Areaal biologische landbouw groeide in 2023 met 9%

Het areaal biologische landbouw in Nederland nam in 2023 toe met 9% tot 80.900 hectare. Dat meldt het CBS. Er kwam 6.600 hectare bij. Van het hele Nederlandse landbouwareaal is nu 4,5% in gebruik bij biologische boeren.

Doel van het Actieplan voor de biolandbouw van het ministerie van LNV is dat in 2030 15% van het areaal biologisch is. Om dat te halen is een jaarlijkse groei van 26.000 hectare nodig, aldus het CBS.

Er kwam 11.900 hectare bio bij door uitbreiding van bestaande biobedrijven en door overschakelende nieuwkomers. Daar tegenover staat een afname van 5.300 hectare vanwege stoppers en boeren die stopten met bio. 6.000 hectare was gecertificeerd in omschakeling, het afgelopen jaar. Bedrijven staan dan twee jaar onder toezicht van Stichting Skal Biocontrole.

Daarnaast was 2.300 hectare niet-gecertificeerd in omschakeling. Dit zijn meestal bedrijven die delen van hun areaal omschakelen naar bio. Dit gebeurt vooral in de akkerbouw. Bij deze route duurt omschakeling drie jaar.

1.900 gecertificeerde biobedrijven

Het aantal biobedrijven groeit procentueel minder snel dan het areaal. Er zijn nu 1.900 gecertificeerde biologische landbouwbedrijven, dat is 1,7% meer dan een jaar eerder. 200 bedrijven waren afgelopen jaar in omschakeling. Hoe de verdeling is tussen nieuwkomers en afhakers wordt niet vermeld in de cijfers.

Bijna de helft van het areaal biologische landbouw (47,5%) was in 2023 in gebruik door melkveehouders. 332 melkveebedrijven zijn volledig bio. 199 melkveebedrijven zijn deels bio en deels in omschakeling. 27 melkveebedrijven zijn volledig in omschakeling.

EU: 25% biologisch areaal in 2030

Het Actieplan Biolandbouw is gelanceerd in december 2022 en beoogt een areaal biologisch van 15% in 2030. Het past in de Europese Green Deal en de Boer-tot-Bord strategie, die onder meer moeten leiden naar een klimaatneutrale, duurzame economie in 2050. Voor de hele EU geldt een doelstelling van 25% biologisch areaal in 2030. Dat doel raakt steeds verder uit beeld.

Het EEA (Europees Milieu Agentschap) meldde eind vorig jaar dat het erg onwaarschijnlijk is dat dat doel gehaald wordt. Het groeitempo zou moeten verdubbelen, aldus EEA. Het areaal was eind 2021 in de EU gestegen tot 9,9%. Oostenrijk heeft met 26% het grootste aandeel biolandbouw. Nederland is vijfde van onder, net boven Polen en onder Roemenië.

Deze week is de BioKennisweek, een jaarlijks evenement met online activiteiten en op 17 en 18 januari is de Biobeurs in Den Bosch.

Beheer
WP Admin