Ruggen frezen op een aardappelveld met pootgoed in Groningen. - Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Areaal aardappelen Duitsland stabiel

Duitse akkerbouwers telen dit jaar een vergelijkbaar areaal aardappelen als vorig jaar. Volgens voorlopige cijfers van statistiekbureau Destatis staat er dit jaar 267.000 hectare aardappelen. Een groei van 0,2%.

Duitsland is inmiddels het tweede land in Noordwest-Europa waar – zoals het er nu naar uitziet – de aardappelteelt niet of nauwelijks groeit. Dit terwijl de aardappelverwerkers met fors hogere contractprijzen de boeren probeerden over te halen om toch vooral meer aardappelen te gaan telen. De industrie heeft meer aardappelen nodig om de groei-ambities in de afzet te kunnen realiseren.

Areaal aardappelen Frankrijk

In Frankrijk verwacht men een lichte afname (-0,3%) van het areaal consumptieaardappelen tot 154.076 hectare. De zetmeelaardappelteelt krijgt daarnaast een flinke areaalvermindering te verwerken van ruim 10%. De teelt van zetmeelaardappelen neemt dan ook af tot minder dan 19.000 hectare.

Overige gewassen Duitsland

Op de Duitse akkers groeien dit jaar vooral meer veldbonen (+13%), erwten (+12%) en koolzaad (+7,6%). Deze gewassen komen in de plaats van graan en korrelmais. De boeren zaaien vooral minder zomergraan, zomertarwe -45% en zomergerst -11%. Daarnaast krimpt de teelt van korrelmais met ruim 6%. Dat komt bovenop een vermindering van het areaal wintertarwe met 1,4%. De totale graanteelt – inclusief korrelmais – slinkt daarmee met 1,3% tot net onder de 6 miljoen hectare.

De bietenteelt neemt volgens de eerste inschattingen licht toe, maar de totale oppervlakte blijft nog wel onder de 400.000 hectare. De Duitsers zaaien naar verwachting ook meer snijmais. Een groei van 2,1% brengt het areaal dit jaar op 2,07 miljoen hectare.

Beheer
WP Admin