Premium
Foto: Canva AlgemeenNieuws

Akkoord over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Reacties

  1. Dank voor deze opmerking. In een factsheet van de Europese Commissie, verspreid tegelijk met de informatie over het GLB-akkoord, staat het zo: Reduce nutrient losses by at least 50% while ensuring no deterioration in soil fertility; this will reduce use of fertilisers by at least 20 % by 2030.
    Dus: minstens 20% lager gebruik van (kunst)meststoffen. Misschien niet als doel op zich (doel is 50% minder verliezen) maar toch wel heel stellig…

  2. De doelstellingen van de F2F of van Boer tot Bord worden helaas nog telkens fout overgenomen, zie hieronder:
    In de stukken die 13 april 2021 naar de kamer zijn gegaan geeft de Minister antwoord op een motie van SGP die op de doelstelling ingaat. Het gaat NIET om een reductiedoelstelling op (kunst)mest maar over reductie van emissies met 50% die naar verwachting 20% minder meststoffen (organisch en kunstmest) tot gevolg heeft.

    De tekst: “..Op 5 oktober 2020 zijn Raadsconclusies aangenomen met betrekking tot de BtB-strategie. Hierin is opgenomen dat voor nieuwe EU-wetgeving een impact assessment gedaan moet worden. Uit gesprekken met de Europese Commissie over het Nationaal Strategisch Plan is gebleken dat de Europese Commissie kijkt naar alle meststoffen en niet alleen kunstmeststoffen. Uit de aanbevelingen van de Europese Commissie op het Nationaal Strategisch Plan blijkt dat de Europese Commissie wil kijken naar de Gross Nutrient Balance voor stikstof en fosfaat en naar vermindering van het percentage grondwaterstations boven de 50 mg nitraat per liter (Commissiemededeling COM(2020)846) als indicatoren voor nutriëntenverliezen.
    In gesprekken met de Europese Commissie over de ambities en acties, die voorvloeien uit de BtB-strategie is voor Nederland het doel over nutriëntenverliezen leidend. Nederland staat op het standpunt dat de aanpassing van gebruiksnormen in de toekomst noodzakelijk kan zijn om de verliezen naar het milieu te beperken, maar het beperken van de inpu”

Beheer
WP Admin