Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Akkerbouw-certificaat bevat nieuwe criteria voor plantgezondheid

Het akkerbouwcertificaat VVAK voor 2019/2020 bevat nieuwe criteria die voortkomen uit het Actieplan Plantgezondheid van de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Zo kan de akkerbouwer in de checklist onder andere aangeven of hij biostimulanten gebruikt, of hij investeert in bodemgezondheid en of hij een erfemissiescan laat maken.

Geen vereisten

Dit zijn aanbevelingen en geen vereisten voor het VVAK-certificaat, zegt beleidsmedewerker Jan Wielemaker van de BO-Akkerbouw. “Zo krijgt de akkerbouwer een beeld in hoeverre hij bijdraagt in de realisatie van de doelstellingen van het actieplan. Op termijn kan de BO Akkerbouw zo een beeld krijgen van in hoeverre de akkerbouwers al maatregelen nemen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.”

Kans op glasdeeltjes

Volgens de BO Akkerbouw gaan de certificerende instanties het komende seizoen bij hun inspecties extra aandacht schenken aan de kans op glasdeeltjes in het product. Het VVAK-certificaat en de bijbehorende gewasmodules worden beheerd door het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Daarin zitten vertegenwoordigers van telers, loonwerkers, handel en industrie. Akkerbouwers betalen voor het beheer van het VVAK-certificaat € 2,50 opslag per certificaat en module bovenop de rekening van de certificerende instantie. Deze betaalt die opslag weer aan de BO Akkerbouw.

Beheer
WP Admin