Foto: Canva/Tofotografie RundveeNieuws

Afroming fosfaatrechten naar 10%

Bij de verkoop van fosfaatrechten wordt nog maar 10% afgeroomd naar de fosfaatbank, dat laat minister Staghouwer vrijdagmiddag weten in een Kamerbrief.

Tot op heden was het afromingspercentage 20%, omdat het aantal fosfaatrechten op de markt het melkveeplafond overschreed. Het plafond is 84,9 miljoen kilo. Dit is sinds ruim een week niet meer het geval, meldde RVO, die de rechten registreert, aan het ministerie. Dus kan de afroming naar beneden, zo is vastgelegd in de Meststoffenwet, waar het stelsel van fosfaatrechten in is opgenomen.

Fosfaatbank kan worden opgesteld

Dat het aantal rechten onder het plafond is, betekent ook dat de fosfaatbank opengesteld kan gaan worden. Wanneer dat gaat gebeuren, laat de minister op een later moment weten. De rechten uit de fosfaatbank zijn bedoeld voor grondgebonden boeren die voor vijf jaar een ontheffing krijgen ter grootte van een pakket fosfaatrechten. Zij hoeven hiervoor niet te betalen. Na die vijf jaar gaan de rechten terug in de bank, is de bedoeling.

Publicatie Staatscourant nodig voor verlaging

De verlaging van het afromingspercentage gaat in zodra het besluit officieel is gepubliceerd in de Staatscourant, RVO kijkt naar het toepasbare percentage op het moment van registratie van de (ver)koop van de rechten. Staghouwer houdt er rekening mee dat recente registraties van de verkoop van rechten kunnen leiden tot procedures, maar vertrouwd erop dat RVO geen extra last in de uitvoering hiervan zal hebben.

Eerder dit jaar stemden de Tweede en Eerste Kamer in met het voorstel waarin melkveehouders bij lease van minder dan 100 kilo per jaar niet hoeven af te romen.

Reacties

Beheer
WP Admin