Landbouwminister Henk Staghouwer zegt te blijven koersen op meer grondgebondenheid. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Eerste Kamer eens met afromingsvrije lease

De Eerste Kamer is het eens met de veranderingen in de Meststoffenwet om de definitie van melkvee in het stelsel van fosfaatrechten aan te passen. Er komt ook een mogelijkheid om per kalenderjaar 100 kilo fosfaatrecht te verleasen zonder afroming.

De senaat was kritisch op de wetswijziging, Landbouwminister Henk Staghouwer had het lastig met de vragen die onder anderen Henk Pijlman (D66) en Hamid Karakus (PvdA) op hem afvuurden. De minister kreeg bij voorbeeld niet overtuigend aan Karakus uitgelegd dat een verandering van definitie van melkvee niet betekent dat er dus meer fosfaat geproduceerd gaat worden. Karakus bleef volharden dat de wet leidt tot een grotere fosfaatproductie. De minister zei dat dat niet zo is. Pas na een schorsing kon hij daarbij een uitleg geven, die de PvdA‘er overigens nog niet overtuigde.

Fosfaatbank

De D66-fractie in de Eerste Kamer stemde tegen, en week daarmee af van de opstelling van de regeringsfractie in de Tweede Kamer. D66-senator Pijlman was het er niet mee eens dat melkveehouders de mogelijkheid krijgen afromingsvrij 100 kilo fosfaat per jaar te kunnen leasen. Die vrijstelling gaat ten koste van de vulling van de fosfaatbank, die de regering onder andere wil inzetten om grondgebonden veehouders tijdelijk niet verhandelbare rechten te geven.

Staghouwer zei dat de aflossingsvrije lease weliswaar betekent dat er 10% minder fosfaatrecht via afroming in de fosfaatbank komt, maar dat de overige 90% nog steeds behouden blijft. “En ik blijf koersen naar meer grondgebondenheid. Ik ben nu bezig met wetgeving die nog veel verder gaat”, aldus Staghouwer, die niet inhoudelijk duidelijk maakte wat hij daarmee bedoelt.

Onderhandelingen over derogatie

Hoewel de wetswijziging niet direct met het binnenhalen van de derogatie in Brussel te maken heeft, ging het er toch met enige regelmaat over. Staghouwer zei meermaals dat de onderhandelingen in Brussel “niet makkelijk” zijn, maar dat hij er alles aan doet de derogatie te behouden, omdat die ook nodig is voor de transitie die de landbouw moet doormaken. “Geen derogatie betekent een lockdown voor de sector en daarmee komt de transitie in gevaar”, zei de minister.

Bij de stemmingen had Staghouwer de steun van oppositiepartijen nodig om de wetswijziging door de Eerste Kamer te slepen. Daarin slaagde hij uiteindelijk ruim: de fracties van CDA, VVD, Fractie-Nanninga, ChristenUnie, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS en SGP stemden voor, de fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP en FvD stemden tegen de wijzigingen. De fracties van PvdD en OSF waren niet bij de stemmingen aanwezig.

Reacties

Beheer
WP Admin