Is er sprake van een watervoerende of droge sloten? In het eerste geval is de bufferstrook 3 meter, in het tweede geval moet een bufferstrook van 1 meter worden aangehouden. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Adviseurs: fouten op RVO-kaarten met sloten en bufferstroken

Boeren en bedrijfsadviseurs constateren veel fouten op de nieuwe kaartlagen van RVO, die zichtbaar maken welke sloottypes er langs percelen liggen en welke bufferstroken hierbij gehanteerd moeten worden.

RVO publiceerde de nieuwe kaartlagen op 1 februari. Deze laten onder andere zien of sprake is van watervoerende of droge sloten. In het eerste geval is de hoofdregel om een bufferstrook van 3 meter te hanteren. In het tweede geval moet een bufferstrook van 1 meter aangehouden worden. Op die bufferstroken mag niet bemest worden. Bij veel bedrijven blijken er echter afwijkingen te zijn. Sloten die volgens de boer droog zijn, staan als watervoerend op papier, en vice versa.

‘Landelijk beeld’

Meerdere adviesbureaus bevestigen dat dit landelijk het beeld is. Wat de omvang is van het probleem kan niemand nog exact aangeven. “Maar bij de klanten waar we tot nu toe aan de slag zijn gegaan met het intekenen van de landschapselementen, speelt dit eigenlijk bij allemaal in meer of mindere mate”, zegt Jeroen van den Hengel, bedrijfsadviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs. Hij ziet dat bij elk bedrijf wel 1 of meerdere sloten anders op de kaart staan dan dat volgens de boer de werkelijke situatie is.

We moeten nu overal van A tot Z kijken of alles klopt

Ook Abab-bedrijfsadviseur Wim Dirks schat in dat er bij elk bedrijf dat sloten heeft wel iets is wat niet klopt. “Dat betekent dat we nu overal van A tot Z moeten kijken of alles klopt. Dat vergt veel tijd.” Naast de droge en watervoerende sloten, noemt hij als belangrijke aandachtspunten: recent gedempte sloten, en het verschil tussen greppels en sloten.

Impact mestplaatsingsruimte

Het probleem is dat als de waterlopen onjuist op de kaart staan, dit van invloed is op de omvang van de bufferstroken en daarmee ook de mestplaatsingsruimte. Tegelijk kunnen boeren nu nog nergens aangeven dat waterlopen volgens hen verkeerd op de kaart staan. Waterschappen leverden de informatie voor de kaartlaag.

“Alleen in de Gecombineerde Opgave kun je aangeven dat je het niet eens bent met de typering”, aldus Countus-adviseur René Meems. Vanaf 1 maart tot 15 mei kunnen boeren de Gecombineerde Opgave doen. “RVO gaat die na 15 mei beoordelen”, geeft Meems aan.

Lees ook: Duimschroeven mestbeleid verder aangedraaid, dit zijn de veranderingen

Start mestuitrijseizoen

Op zijn website geeft RVO aan nog niet te weten hoelang het duurt voordat bedrijven de beoordeling hiervan zullen zien. “Wij vertrouwen erop dat u de bufferstrook zo gebruikt als u denkt dat het moet”, stelt de instantie. Ondertussen begint echter wel het mestuitrijseizoen.

Het stelt boeren voor een dilemma: houd je de kaarten van RVO aan, of ga je uit van de situatie zoals die volgens hen daadwerkelijk is. Alfa-adviseur Van den Hengel adviseert dat laatste, en dan met name in het kader van de mestwetgeving. “Voor het GLB is aangegeven dat de overheid 2023 beschouwt als leerjaar. In die zin maak ik me voor het GLB minder zorgen qua eventuele sancties. Maar voor de Meststoffenwet ligt dat anders, zeker nu Nederland onder een vergrootglas ligt. Ons advies is dan ook: ga goed de feitelijke situatie na, kijk welke bufferstroken je hierbij moet aanhouden, en houd je hieraan.”

Reacties

  1. Man, man, bijna alle grenzen kloppen NIET. Waar is al die tijd die ik heb besteed aan het doornemen van de BGT check met RVO goed voor geweest? Ze hebben er niets mee gedaan. Volgens RVO moet je zelf alle grenzen weer controleren. Wees niet zo stom om die rode vlakken er zomaar af te halen maar kijk naar elke grens: inzoomen en goed intekenen. Gelukkig dat ik ALLE TIJD heb en dit MIJ VELE UREN GAAT KOSTEN, wat MAAKT HET UIT! . Het is 1 groot drama. Als ik ermee klaar ben dan moet ik nog iets van 100 landschapselementen intekenen, ik ben de GRATIS medewerker van RVO. Zoek het maar uit..

    1. Hier is na het opmeten van de percelen middels GPS , dit door een erkend bedrijf de oppervlakte in dat jaar tot 4 x toe aangepast. En dan krijg je de mededeling dat de door ons gemaakte luchtfoto’s zijn recenter dan uw GPS meting. Nadien werd ik afgerekend op 2 waterbakken in het weiland. daar trokken ze 2 x 200m2 voor af. zodat ik niet aan de eisen voldeed.

      Daar hebben ze wel tijd voor. Maar om de mensen in Groningen te helpen , de toeslagenaffaire op te lossen en de pasmelders te helpen. Daar maken ze dan weer geen tijd voor. Wat een …… , ……., ……., bende daar in Den Haag

  2. Was weer te verwachten iets goed doen lukt de overheid niet meer alleen een grote puinhoop van maken!! Een boer hoord alles naar waarheid in te vullen, dus moet een overheid dat ook maar doen en hun hebben daar tijd zat voor. Boeren krijgen hier weer problemen mee en we kunnen het zelf weer oplossen, dit is feitelijk crimineel gedrag van de overheid, en dient eigenlijk schadevergoeding voor de desbetreffende ondernemers!

  3. Volgens deze site. Teld de bufferstrook in 23 nog mee voor de plaatsings ruimte. De redactie mag wel even kijken wat er wel klopt. Het staat onder kopje. Keuze van de redactie:. Mestseizoen van start

  4. Nou wat een drama is het. Niet alleen de bufferstroken. Maar ook de perceel grenzen. Soms lopen ze door de sloot op andere plekken zelf aan de anderekant van de sloot. Soms wel een meter of 6 van de sloot af. Dan weer een inrit die ineens land is en dan zomaar een plek wat weer geen land is. Ben wel weer een paar dagen zoet met lijntjes en bolletjes. Wat een drama.

  5. Dit probleem hadden we een jaar of acht geleden in frankrijk ook al: wat is een sloot? Wij hebben toen bezwaar aangetekend. Waren het niet eens met een kaart. Conclusie was dat het aan onze kant geen sloot was maar aan de kant van de buurman wel. Ambtenaren hè.

Beheer
WP Admin