Mest uitrijden in het noorden van Nederland. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Adema: vooral rond droge sloten fouten bij ingetekende bufferstroken

De fouten in de kaarten met bufferstroken zoals RVO ze heeft gepubliceerd, komen vooral voor bij droge sloten en rond poelen en vijvers die onterecht als sloot zijn aangemerkt. Dat schrijft landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Adema benadrukt dat hij niet wil dat boeren nadeel ondervinden door fouten in de registratie van bufferstroken. Boeren bij wie de bufferstrook niet goed is ingetekend, kunnen uitgaan van de feitelijke situatie. Zij kunnen zelf de oppervlakte van de bufferstrook en de mestplaatsingsruimte van het perceel berekenen. Deelnemers aan het GLB kunnen vanaf 1 maart in de Gecombineerde Opgave (GO) aangeven dat de bufferstrook niet juist is geregistreerd.

De waterlopen zijn opgenomen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het ministerie is met de zogeheten bronhouders van de sloten en waterlopen – de waterschappen, gemeenten en provincies – in overleg over een gezamenlijke aanpak om de actuele situatie van sloten in de BGT te verbeteren.

Adema: geen verbod op dempen sloten

Adema voert geen verbod op het dempen van sloten in, zoals D66-Kamerlid Tjeerd de Groot voorstelt. Adema wijst erop dat waterschappen zelf kunnen beslissen of een verzoek op het dempen van een sloot wordt gehonoreerd of niet. De Groot vreest dat veel boeren sloten gaan dempen om minder bufferstroken te hebben. De Groot baseert zich onder meer op een enquête waarin 63% van de ondervraagden aangaf om een sloot te dempen als het kan en mag.

Wanneer een boer een sloot wil dempen, moet hij in overleg met het betreffende waterschap en toestemming vragen. Er is dan sprake van een verandering van het watersysteem in een gebied. Over het algemeen geldt dat bij het dempen van een sloot wel de hoeveelheid oppervlaktewater behouden moet blijven.

Geen regels voor dempen droge sloot

Voor het dempen van een droge sloot hebben waterschappen vaak geen regels. Adema is hierover in gesprek met de waterschappen. In zijn antwoorden voegt Adema eraan toe dat het dempen van droge sloten niet altijd nadelig is. Hoewel sloten een belangrijke rol spelen bij het weerbaarder maken tegen weersextremen, blijkt uit recent onderzoek rondom de droogte dat het dempen van enkele sloten in de hoge zandgronden bij kan dragen aan de bestrijding van droogte. Het heeft een positief effect op het aanwezige grondwater in de regio. Dit kan weer positieve gevolgen hebben voor zowel de landbouw als de aanwezige natuur rondom percelen.

In de mestregelgeving en in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is opgenomen dat boeren bemestings- en gewasbeschermingsvrije zones van 3 meter moeten aanhouden langs watervoerende sloten. Langs droge sloten is dit 1 meter.

Reacties

 1. Ja klopt de grootste fouten liggen bij droge sloten. Dit komt omdat er met in ieder geval met mijn waterschap (Scheldestromen) geen contact is geweest om uit te zoeken welke sloten teeltvrijezone (droog) en overige sloten (nat) zijn.
  Nu zijn alle sloten als overige sloten (nat) aangemerkt met standaard 3 meter bufferstrook, zelfs KRW wateren zoals kreken. Alles 3 m gemeten vanaf de topografische grens. (met uitzondering waarbij de 3 m bufferstrook meer dan 4% van de gemeten oppervlakte betrof)

  Als je als organisatie een beleid wil uitrollen, doe het dan op tijd en goed en niet op deze manier.

  De kaarten van het waterschap van teeltvrije zones waarop staat of een sloot nat of droog is moet leidend zijn zodat hier geen discussie over kan ontstaan.

 2. Dus nu mogen wij de boel corrigeren wat de overheid fout doet, laat ze lekker zelf hun huiswerk beter doen. Ik heb bufferstroken waar helemaal geen sloten zitten of langs houtwallen en bossen waar ook geen sloot zit, je denkt toch zeker niet dat ik daar tijd in ga steken, de overheid wil deze maatregel dus dan moeten ze het ook maar goed gaan uitvoeren!

 3. Ja en dan de *** van eens in de 4 jaar rustgewas uitgesteld in ene regel maar niet in mestregels zoals het er nu uitziet .
  Vlak voor de wedstrijd regels veranderen en wij moeten het maar regelen.deze reactie is automatisch gemodereerd

 4. Water werd toch te snel afgevoerd ?
  Tegels wippen in de stad en sloot dicht op platteland, probleem opgelost zou je zeggen.
  Niet volgens Tjeerd
  lijkt wel een dictator die de boeren oplegt wat ze moeten doen en er geen verstand van heeft.
  Waar komt die rancune toch vandaan ?
  Zo jammer dit.

 5. Dempen van sloten is efficiënter werken. Betekent minder stikstof uitstoot en die kunnen wij weer gebruiken voor uitbreiding van de veestapel. Tja Tjeerd zo gaat dat, eerlijk = eerlijk

Beheer
WP Admin