Extensieve bedrijven moeten door het aanscherpen van de mestnormen als gevolg van het afbouwpad van derogatie voor het eerst mest gaan afvoeren. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Adema focust bij aanpak mestmarkt op grondgebonden melkveebedrijf

Landbouwminister Piet Adema wil bij het nemen van maatregelen om de druk van de mestmarkt te halen vooral ruimte creëren voor grondgebonden melkveebedrijven.

Tijdens het debat over de landbouwbegroting benadrukt Adema dat dit soort bedrijven juist de bedrijven zijn die we graag zien in Nederland en dat die nu juist zwaar getroffen worden door de hoge druk op de mestmarkt. “We moeten alles op alles zetten om dat type bedrijven voor Nederland te bewaren”, vindt Adema. Hij noemt daarbij ook de biologische melkveehouders.

Extensieve bedrijven moeten door het aanscherpen van de mestnormen als gevolg van het afbouwpad van derogatie voor het eerst mest gaan afvoeren. “Intensieve veehouderijbedrijven hebben al heel lang de mestafzetkanalen op orde. Er is daar echt sprake van een scheefgroei”, aldus Adema.

Beleid om pijn te verlichten

De minister is in gesprek met de sector en banken om te kijken welke maatregelen mogelijk zijn om de druk van de markt te halen. Hij zegt daarbij dat de financiële sector constateert dat veel bedrijven er nu al last van hebben, maar dat de pijn in 2025 en 2026 pas echt groot zal worden. Adema wil het beleid erop richten om die pijn te verlichten.

Hoe Adema dit wil gaan doen, wil hij nog niet prijs geven. Hij komt over niet al te lange tijd met een maatregelenpakket. Het afromen van dierrechten bij handel hiervan is er een van. “Maar dat zal ertoe leiden dat er in 2030 4 of 5% minder rechten op de markt zijn. Daarmee los je het acute probleem op de mestmarkt nog niet op”, waarschuwt Adema. Hij is ook in gesprek met akkerbouwsectoren over de acceptatie van dierlijke mest. Daar is volgens Adema nog winst te halen. Hij heeft sectorpartijen ook gevraagd creatief mee te denken aan oplossingen. “Het is een complex probleem. Ik heb er een hard hoofd in dat we het op korte termijn kunnen oplossen”, zegt Adema.

Geen hoop wekken

SGP-er André Flach pleit voor het invoeren van een derogatie voor bedrijven met 100% grasland. Adema wil de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet best vragen om daar naar te kijken en er dan meer naar Brussel gaan, maar wil geen enkele hoop wekken. ”We hebben te maken met de huidige Europese Commissie. Toen ik eerder probeerde de bufferstroken beter te laten aansluiten bij de praktijk, lukte dat ook niet. Dat frustreert mij hevig.”, aldus Adema.

CDA-er Eline Vedder vraagt de minister de derogatievrije zones rondom Natura 2000 te versmallen naar 100 meter, in plaats van 250 meter. Omdat het om nationale invulling van de Brusselse regels gaat, is het volgens Vedder mogelijk. Adema vreest dat er weinig ruimte is, omdat de huidige regels zijn afgesproken met de Europese Commissie.

NSC-er Harm Holman en PVV-er Jeanet Nijhof pleiten voor meer mogelijkheden via het voerspoor. Nijhof vindt het wel van belang dat dit dan ook op de RAV-lijst komt.

Laten weten dat het menens is

Gezamenlijk roepen LTO-vakgroep Melkveehouderij, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, De Natuurweide en Netwerk GRONDIG de minister op om tot een oplossing te komen, omdat de afbouw van het mestgebruik te snel gaat. Ze roepen daarbij op om snel naar Brussel te gaan om te pleiten voor het direct opschorten van de bemestingsvrije bufferstroken lang sloten en een gelijke behandeling van mineralen uit dierlijke mest en kunstmest.

“Snelheid is nodig want de wanhoop bij de boeren neemt met de dag toe”, zegt Erwin Wunnekink, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. “Er zál en er móét iets gebeuren en als het nodig is escorteren we Rutte en Adema naar de Belgische hoofdstad om te laten weten dat het menens is.”

NZO ondersteunt de actie van de melkveehouders. “Dit is geen transitie meer maar dit lijkt meer op een revolutie. Boeren hebben tijd nodig om hun bedrijven aan te passen”, vindt de brancheorganisatie van de zuivelindustrie.

Lees ook: Adema gedoogt bovengronds rundveedrijfmest uitrijden ook in 2024

Reacties

 1. Het is niet moeilijk:
  grondgebonden in 2022: doel – 50 % veestapel
  derogatie er af, -33 % van plaatsingsruimte = -33 % dieren
  bufferstroken eraf is tot – 5% van oppervlakte dus samen 38 % minder dieren.

  Dit noem je koude sanering

  Gevolg: er stoppen er ook nog een aantal op advies van de bank.
  daarnaast nog een stukje warme sanering door nog enkele boeren blij te maken met een uitkoopregeling.

  resultaat in 2028 minimaal de helft van de dieren weg (en misschien wel 60%).

  voorbeeld:
  100 stuks melkvee met 45 jongvee op 54 ha in 2022 grondgebonden.
  in 2024 400 m3 mest afvoeren
  in 2026 1400 m3 mest afvoeren of terug naar 65 koeien.
  bij 65 koeien en huidige melkprijs kan ik de kosten niet betalen,
  bij 100 koeien en huidige mestprijzen/ pachtprijzen ook niet………………

 2. Ben blij dat Wunnekink nu eindelijk door heeft wat er gebeurt. Jaren lang meepraten door LTO met lnv leidt tot verlies, zwaar verlies, afgepakt de bufferzones, afgepakt de derogatie, afgepakt de ruimte in de N.V. gebieden, afgepakt de N 2000 gebieden en dit jaar nog eens een zonering eromheen. Geen actie, geen verzet en nu paniek bij LTO. Alles wat je 10 jaar geleden voor onmogelijk zie hebben gehouden is gebeurd, waar of niet, Wunnekink.

  1. rm, het is pure onteigening/stelen/roven van eigendom….. dit alles door de s- linkse partijen….

 3. Als grondgebonden bedrijven de enorme bedragen voor grond geïnvesteerd hadden in stallen, hadden ze genoeg koeien voor een vergister. Slecht mestbeleid dus door afwaarderen van ggb naar 170kg n.

 4. Grondgebonden melkveehouderij betekent geen mestafvoeren.. met dit mestbeleid is de opgave om grondgebonden te worden alleen maar groter geworden. Zelf grondgebonden blijven is al niet meer te doen.

  1. wat is grondgebonden. vandaag berekend: ieder bedrijf met meer dan 10.000kg melk per ha moet afvoeren va 2026

Beheer
WP Admin