Landbouwminister Piet Adema tijdens een tweeminutendebat over de Landbouw- en Visserijraad in de Tweede Kamer op 26 januari. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Adema: bemesten bufferstroken voor 1 maart niet volledig te voorkomen

Landbouwminister Piet Adema kan niet voorkomen dat boeren voor de ingangsdatum van 1 maart nog mest mogen uitrijden op bufferstroken. Dat erkent Adema na vragen van Tjeerd de Groot (D66).

De Groot vraagt de minister de regels aan te passen, zodat dit niet meer mogelijk is. Hij vrees dat ‘doldwaze mestuitrijdagen’ ontstaan tussen 16 februari en 1 maart, omdat de uitrijperiode voor sommige teelten dan begint, en de plicht voor bufferstroken pas op 1 maart in gaat.

De Groot wekt tijdens het debat de suggestie dat boeren nog massaal de bufferstroken zouden gaan bemesten. Pieter Grinwis (ChristenUnie) ergerde zich zichtbaar aan de opstelling van De Groot, omdat dit volgens hem totaal niet strookt met de werkelijkheid en de landbouwpraktijk.

Bufferstrook basisvoorwaarde in GLB

Adema verwacht dat niet veel boeren gebruik zullen maken van deze ruimte. De meeste boeren, vrijwel alle melkveehouders en ongeveer 80% van de akkerbouwers, doen mee met het GLB, waarin bufferstroken een van de basisvoorwaarden is. Daarnaast is het Besluit gebruik meststoffen (BGM) nu in procedure in de Tweede Kamer. Adema vraagt de Kamer hier zo snel mogelijk mee in te stemmen, zodat deze vóór 15 februari van kracht kan worden.

In deze BGM is opgenomen dat het begin van de uitrijtermijn voor drijfmest op bouwland wordt uitgesteld naar 16 maart in plaats van 16 februari, tenzij er sprake is van een vroege teelt. De lijst met vroege teelten is echter nog niet officieel gepubliceerd.

Het vervroegen van de invoering van de verplichte bufferstroken kan volgens Adema niet. Hiervoor komt een ministeriële regeling. Deze procedure kost vier weken tijd, waardoor eerder invoeren dan 1 maart niet mogelijk is.

Motie van wantrouwen

PVV-Kamerlid Alexander Kops diende een motie van wantrouwen in tegen de minister Adema, vanwege het verkeerd informeren over de derogatie. De motie werd gesteund door PVV, SP, JA21, FvD en BBB.

Van der Plas steunde de motie niet zozeer vanwege de inhoud van het mestbeleid, maar vanwege het niet goed informeren van de Tweede Kamer. “Dat komt vaak voor en het is schering en inslag aan het worden”, vindt Van der Plas. “Als we daar nu niet een statement over maken richting het kabinet en in dit geval tegen de minister van landbouw, dan blijft dat door gaan.”

Reacties

 1. Heren waarom zo tegen de Groot reageren, hij is een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger en vertegenwoordigd meer dan 100000 Nederlanders dat is 2 keer zoveel dan er totaal aan boeren zijn.
  Nogmaals ik ben geen D66 maar Tjeerd de Groot is de enige in de 2e kamer die de landbouwuniversiteit Wageningen heeft doorlopen en dan ben je toch zo dom nog niet.
  Boeren kunnen zich wel blijven beroepen op hun boerenverstand maar een beetje burgerverstand zou hun niet missstaan.

  1. Ook hier blijkt dat aannames de wereld gaan verbeteren.
   Landbouwuniversiteit Wageningen is een milieu club opleiding geworden. Folkert van der G en Johan Vollenbroek hebben ook van deze opleiding genoten.
   Laat burgers in de burger gebieden. Dan blijven boeren in de boeren gebieden. Kijk om je heen en geloof niet alle getallen die de media presenteert. Denk zelf eens na .
   Als je nu eerlijk naar het stikstof norm die Nederland hanteert. Dan moet al het vliegverkeer, autoverkeer, industrie en landbouw uit Nederland en dan is er nog te veel stikstof uitstoot.
   Daarbij is het probleem geen enkel probleem meer over de landsgrens.
   Het is de typische Nederlandse norm die het probleem maakt.
   Zou de beslissing van geleerden die vanaf de universiteit van Wageningen afkomen dan verstandig zijn. Het lijkt me een illusie.
   Er zijn vele geldpotjes beschikbaar vanuit Brussel en daar worden de natuurdoelen op aangepast.
   Zolang dit de drijfveer achter de natuur is, heeft de natuur geen baat bij het gecultiveerde wat wordt gemaakt door dit soort doelen.

 2. de boeren laten verzuipen door steeds hoogere water peilen dat bij 70 mm al een probleem geeft bij de waterschappen met al hun water bergingen wat een geldverkwisting voor 30 jaar geleden hadden wij deze problemen nooit met 70 mm water in 14 dagen . nu iser direkt paniek !!!!!!

  1. Volgens mij wil je enkel zeiken en kankeren op de overheid, als men het waterpeil wil laten zakken dan is er weer kritiek als men in de zomer verdroogt en nu hebben de boeren een grote stem in de waterschappen dus het is hun eigen beslissing

 3. kwarts wat adema zegt of het nu dit jaar is of volgend jaar, hij wil zig schoon praten , erzijn veelte veel toezegingen gedaan aan brussel , in andere landen
  is veel minder toe gezegd daar is n geen centje pijn. maar de regering moet grond hebben voor een prikje. en dat kan nooit met deze grondprijsen hier,daarom gaan ze het stelen . met valse voorwensels

 4. Aan een ieder die redelijk wil nadenken: Nogmaals mijn mening en dat hoeft niet jullie mening te zijn. Want ik ben van mening dat niemand maar dan ook niemand iets bezit als hij geboren wordt. Als het op de bodem aankomt is een ieder slechts rentmeester. Ik mag dat zeggen want ik heb zelf meerdere hectares grond onder de noemer eigendom in gebruik dus dien ik als een goed rentmeester mijn grond te beheren. Wanneer iemand zich niet als een goed rentmeester gedraagt dan heeft de overheid de plicht in te grijpen. Ik ben geen D66 lid maar de Groot heeft wel door wat veel boeren niet door hebben dat deze aarde van ons allemaal is en dat wanneer we met zijn allen een grotere biodiversiteit willen dat ze daaraan gewoon moeten voldoen, zo niet dan staat in de Grondwet dat je geen goed rentmeesterschap vertoont en dus incapabel om de grond te beheren. Kort samengevat diegene die niet meewerkt wordt onteigend

  1. te beginnen in de binnensteden een grotere biodiversiteit ontwikkelen… en de vervuilingen saneren….

 5. Wat meneer de groot precies is overkomen weet ik niet maar het moet wel verschrikkelijk geweest zijn. Zijn haat tov boeren is echt droevig. Het overgrote deel van de boeren doet mee met de GLB of kan er niet rijden ivm nattigheid.

 6. Voor het einde van het melkquotum maakten vele boeren zich zorgen om de bouwplannen van collega s en verwachte toename van melk en dieren.
  Toen beweerde het produktschap van Zuivel onder leiding van diezelfde Tjeerd de Groot dat in Nederland prima 20 % groei mogelijk was binnen de milieu ruimte…

 7. mijnheer de Groot de grond is van de boer en niet van de overheid dus de eigenaar bepaald wat er mee gebeurd .Met andere woorden bemesten die stroken punt..

  1. Sorry meneer Verhoeven het niet houden aan een wettelijk voorschrift (bufferstroken) is vanaf maart een misdrijf (milieudelict) daarvoor kunt u voor worden aangehouden en veroordeeld.
   Wanneer iemand zich niet als een goed rentmeester gedraagt dan heeft de overheid de plicht in te grijpen. wat veel boeren niet door hebben dat deze aarde van ons allemaal is en dat wanneer we met zijn allen een grotere biodiversiteit willen dat ze daaraan gewoon moeten meewerken, zo niet dan staat in de Grondwet dat je geen goed rentmeesterschap vertoont en dus incapabel om de grond te beheren. Kort samengevat diegene die niet meewerkt wordt onteigend

 8. mijnheer de Groot de grond is van de boer en niet van de overheid dus de eigenaar bepaald wat er mee gebeurd .Met andere woorden bemesten die stroken punt.

 9. Waarom is de groot zo wild op boeren als die stroken nog één keer bemesten? Dat hebben boeren al tientallen jaren gedaan en die allerlaatste keer zal toch niet zo erg zijn? Zeker als je weet dat die stroken de komende 1000 jaar geen bemesting meer krijgen. Waarom is die de groot zo boos op boeren?

  1. Kijk als een boer voor 1 maart de bufferstrook nog eenmaal bemest is dat zijn goed recht, maar wat koopt hij daarvoor de oppervlakte aan bufferstroken gaat af van de mestplaatsingsruimte

Beheer
WP Admin