De aanwijzingen voor schadelijkheid van glyfosaat voor de mens zijn nu niet hard genoeg om de toelating van de onkruidbestrijder niet te verlengen of in te trekken. Zodra die harde aanwijzingen er wel zijn, zal Nederland meteen het middel uit de handel nemen, zegt minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). – Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Minister Adema: ‘Aanwijzing schadelijkheid glyfosaat niet hard genoeg’

De aanwijzingen voor schadelijkheid van glyfosaat voor de mens zijn nu niet hard genoeg om de toelating van de onkruidbestrijder niet te verlengen of in te trekken. Zodra die harde aanwijzingen er wel zijn, zal Nederland meteen het middel uit de handel nemen. Dat zegt minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Adema werd dinsdag aan de tand gevoeld naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Daarin zei de minister dat hij bij de discussie over de toelating van glyfosaat een ontwikkeling had doorgemaakt. Hij neigde aanvankelijk tegen de toelating van glyfosaat te stemmen in Brussel. Uiteindelijk nam het kabinet het besluit om zich te onthouden van stemming. In de Brusselse besluitvorming had de Nederlandse onthouding hetzelfde gewicht als een tegenstem.

Anne-Marijke Podt (D66) stelde dinsdag in mondelinge vragen aan Adema in de Tweede Kamer dat er genoeg aanwijzingen waren om glyfosaat te verbieden. In elk geval had het kabinet in Brussel tegen de toelating kunnen stemmen.

Rapporten over mogelijk verband tussen glyfosaat en kanker

De minister erkent dat er rapporten zijn geweest die concluderen tot mogelijk verband tussen glyfosaat en kanker. Maar latere rapporten hebben dat mogelijke verband juist weerlegd, aldus Adema.

Als het gaat om een mogelijke relatie tussen de ziekte van Parkinson en glyfosaat, zegt de minister dat de huidige tests die relatie niet leggen. Maar hij vindt wel dat er goed onderzoek naar moet worden gedaan. Het kabinet heeft daartoe ook opdracht gegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Adema voelt zich door Ursula von der Leyen ‘in het hemd gezet’, toen zij besloot om de door Nederland gesteunde plannen in te trekken om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De minister hoopt dat de land- en tuinbouw vast blijft houden aan de doelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, ‘want het kan en het moet’.

Beheer
WP Admin