Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Aantal derogatiebedrijven lager dan vorig jaar

Het aantal derogatiebedrijven is dit jaar met 14.822 3,5% lager dan vorig jaar.

Dat blijkt uit een overzicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In totaal is het areaal landbouwgrond onder derogatie 700.208 hectare, 2,5% lager dan vorig jaar. Hiervan is 614.753 hectare grasland.

De verwachting is dat het aantal derogatiebedrijven afneemt. Grond in Natura 2000-gebieden en in grondwaterbeschermingsgebieden komt vanaf dit jaar niet meer in aanmerking voor derogatie. Daarnaast is de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest die gebruikt mag worden naar beneden bijgesteld. Voor zand- en löss en voor nutriëntenverontreinigde gebieden geldt een norm van 220 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. Voor de overige gebieden geldt een norm van 240 kilo. Om bedrijven tegemoet te komen in de extra kosten door het aanscherpen van de normen, is een graslandsubsidie mogelijk.

Controles lopen nog

Het aantal derogatie-aanvragen was met 15.127 hoger dan het tot nu toe aantal verleende derogatievergunningen. De controles op de derogatievoorwaarden lopen nog, waardoor de cijfers nog niet definitief zijn. Dit komt mede door de nieuwe werkwijze bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarbij ondernemers hun opgave tussen half oktober en eind november definitief moeten maken. Hierdoor heeft RVO de controles in de perceelsregistratie en de derogatievoorwaarden nog niet afgerond. Ook het overgrote deel van de fysieke controles door de NVWA moeten nog plaatsvinden.

Door de late bekendmaking van de derogatie in 2022 moeten dit jaar zowel de controles voor 2022 als voor 2023 plaatsvinden. In de derogatievoorwaarden is opgenomen dat minimaal 5% van de derogatiebedrijven fysiek gecontroleerd moet worden. De benodigde 760 controles voor 2022 zijn voor het overgrote deel (590) afgerond. Voor 2023 moeten er nog 575 controles gestart worden van de 742 die gedaan moeten worden. De doelstelling van de NVWA is om alle controles in april 2024 te hebben afgerond. Deze controles moeten een jaar na afsluiten van het derogatiejaar zijn gedaan.

Beheer
WP Admin