Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Zonnepanelen optie voor Limburgse stopper

Provincie Limburg wil deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) de mogelijkheid bieden te investeren in zonnepanelen op de bouwkavel. Dat blijkt uit een nota van Gedeputeerde Staten.

De mogelijkheid van herontwikkeling van de bouwkavel is volgens Gedeputeerde Staten een belangrijk aspect in de afweging van ondernemers om deel te nemen aan de SRV. Provincie Limburg en gemeenten willen stoppende varkenshouders begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een toekomstperspectief. Het treffen van maatregelen om ‘verrommeling’ van het platteland te voorkomen (door sloop en/of herbestemming), past daarbij.

In de nota wordt aanbevolen om, met het oog op de kosten voor aansluiting op het netwerk, tot aansluitingen van maximaal 2 MW te gaan. Dat komt neer op een benutting van 1,45 hectare bouwvlak (voor panelen en inpassing). Voor de financiering van de zonnepanelen kunnen varkenshouders gebruikmaken van het Limburgs Energie Fonds (LEF) of het MKB-Leningenfonds.

Proefproject met zonnepanelen op bouwkavels

Het plaatsen van de zonnepanelen op de bouwkavel – niet te verwarren met zonnepanelen op landbouwgrond – moet volgens de nota haalbaar zijn na een ‘integrale afweging via een casusaanpak’. De uiteindelijke afweging en beslissing zijn maatwerk en worden op lokaal niveau gemaakt.

Het gaat om een proefproject dat in eerste instantie enkel is bedoeld voor deelnemers aan de SRV, zo laat een woordvoerder van de provincie weten. Aan de hand van de resultaten wordt bezien in hoeverre de proef een definitieve plek kan krijgen in de nog op te stellen Regionale Energie Strategie (RES, red) en de op te stellen provinciale duurzaamheidsladder.

Met Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Venray en Weert heeft Limburg enkele gemeenten met veel varkensbedrijven.

Eén reactie

  • Peerke1

    Moeten de varkensboeren dan weg??

Of registreer je om te kunnen reageren.