Varkenshouderij

Nieuws

Varkenshouders krijgen deze maand DGF-factuur

De financiële reserves voor het Diergezondheidsfonds (DGF) zijn op, daarom ontvangen varkenshouders in februari dit jaar een factuur om het fonds weer op peil te brengen.

Vanuit het DGF krijgen veehouders een vergoeding wanneer op het bedrijf een uitbraak is van een meldingsplichtige dierziekte (KVP, MKZ, AVP, Aujeszky). De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) heeft afgelopen jaren, na de opheffing van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren, de reserves beheerd. POV-bestuurslid Alfred van Lenthe legt in een aantal vragen uit waarom een DGF belangrijk is.

Alfred van Lenthe, POV-bestuurslid en portefeuillehouder Diergezondheid.
Alfred van Lenthe, POV-bestuurslid en portefeuillehouder Diergezondheid.

Waarom is er een Diergezondheidsfonds?

“Het Diergezondheidsfonds is ingesteld in het jaar 2000, als reactie op de uitbraak van varkenspest in de jaren 1997 en 1998. Voor de uitbraak (1996) waren in Nederland 21.245 varkensbedrijven, in 2000 waren hier nog 14.524 bedrijven van over (CBS). De berekende, directe kosten voor de varkenshouders werden geschat op € 403 miljoen, de totale schade op € 2,2 miljard. De overheid en het landbouwbedrijfsleven wilden zoiets niet nog een keer meemaken en besloten afspraken te maken over vergoeding van de kosten.

Afgesproken is dat de diersectoren een deel van de kosten betalen, tot een afgesproken maximum. Deze plafonds zijn vastgelegd in het convenant Diergezondheidsfonds. In het lopende convenant staat dat de varkenshouderij € 9,8 miljoen aan crisisreserves beschikbaar moet hebben. De afspraak is gemaakt dat deze reserves in 2019 en 2020 worden opgebouwd.”

Wat gaan varkenshouders betalen aan het Diergezondheidsfonds?

“In februari 2019 krijgen varkenshouders op basis van het aantal afgevoerde varkens een factuur voor het Diergezondheidsfonds van RVO.nl. Per afgevoerd varken wordt € 0,1967 in rekening gebracht voor het fonds. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting van 2018. Het aantal dieren wordt vastgesteld op basis van de gegevens uit de I&R-databank van RVO.nl. Deze databank wordt gevuld via MijnPOV en Varkenspost op basis van de verplichte meldingen.”

Welke vaste kosten worden betaald uit het DGF?

“Uit het DGF wordt de diergezondheidsmonitor betaald, die bestaat uit de activiteiten die GD uitvoert. De totale kosten voor dit programma bedragen ongeveer € 1,3 miljoen per jaar. De overheid betaalt hiervan de helft. Verder zijn er vaste kosten voor een voorraad vaccins tegen bijvoorbeeld klassieke varkenspest en mond- en klauwzeer, voor het op orde hebben van de voorzieningen voor het onderzoeken van verdenkingen en voor het beschikbaar hebben van apparatuur om besmette varkens snel en humaan te kunnen doden.”

Welke kosten krijgen varkenshouders vergoed uit het DGF?

“Varkenshouders krijgen alleen de directe schade door het ruimen van dieren vergoed. De dieren worden getaxeerd en marktconform uitbetaald. De leegstand van bedrijven wordt niet vergoed. Dit is een bedrijfsrisico.”

Of registreer je om te kunnen reageren.