Varkenshouderij

Nieuws 7 reacties

NVWA meet te veel CO2 en ammoniak in varkensstallen

Het klimaat in veel varkensstallen kan beter. Dat blijkt uit 23 inspectierapporten van klimaatcontroles die begin dit jaar door de NVWA zijn uitgevoerd in het kader van het proefproject stalklimaat.

Wakker Dier diende in oktober een WOB-verzoek in waarna deze 23 rapporten zijn vrijgegeven. Uit de documenten wordt duidelijk dat het klimaat in varkensstallen sterk uiteenloopt. Niet alleen tussen bedrijven onderling, maar ook binnen bedrijven zijn grote variaties in de concentraties CO2 en ammoniak (NH3) gemeten.

De luchtkwaliteit wordt op varkensneushoogte gemeten. De norm is 3.000 ppm CO2 en 20 ppm ammoniak. - Foto: Henk Riswick
De luchtkwaliteit wordt op varkensneushoogte gemeten. De norm is 3.000 ppm CO2 en 20 ppm ammoniak. - Foto: Henk Riswick

Er zijn bedrijven waar de norm van 2.000 ppm CO2 of 30 ppm NH3 met meer dan de dubbele waarde werd overschreden. De bedrijven waar de norm werd overschreden, kregen de varkenshouders het advies om samen met hun adviseur nog eens goed naar de ventilatie te kijken. Omdat het om een proefproject ging, zijn er geen sancties aan bedrijven opgelegd.

Opvallend is dat bij de bedrijven waar de concentraties CO2 en NH3 te hoog waren niet direct gezondheidseffecten bij de varkens te zien zijn. Te hoge concentraties leiden volgens de door Wageningen Livestock Research opgestelde indicatoren tot rode ogen, meer oor- en staartbijten en vuilere varkens. Deze indicatoren zijn maar op een klein aantal bedrijven aangetroffen. Op 2 bedrijven waren varkens aanwezig die duidelijk ademhalingsproblemen of longontsteking hadden.

Varkens in Nood hekelt klimaat

Varkens in Nood stelt op basis van de gegevens van het WOB-verzoek dat het stalklimaat op 16 van de 23 bezochte bedrijven ziekmakend is. De organisatie is van mening dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de bevindingen moet handhaven op bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke norm. Varkens in Nood vindt dat stallen waar het klimaat niet op snel op orde komt, gesaneerd moeten worden.

Lees ook: Meekijken met NVWA-controle klimaat varkensstal

De NVWA laat in een reactie weten dat het beeld dat Varkens in Nood schetst niet overeenkomt met de rapporten die openbaar gemaakt zijn. Ook is er geen wettelijke norm voor CO2 en NH3, bedrijven waar de metingen afwijken van de indicatiewaardes krijgen het advies om samen met hun adviseurs naar de ventilatie te kijken. De NVWA kan daarop bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. De NVWA heeft in 4 van de 60 gevallen geconstateerd dat de luchtkwaliteit niet in orde was. Er vindt nog een nadere analyse plaats van de bevindingen.

Wakker Dier bekijkt cijfers nog

WOB-aanvrager Wakker Dier is er nog uit wat het van de vrijgegeven inspectierapporten moet vinden. De dierrechtenorganisatie stelt dat de cijfers niet simpel te beoordelen zijn en wil eerst overleggen met Wageningen Universiteit die de indicatoren heeft opgesteld. Vooral het constateren van te hoge concentraties en het niet constateren van fysieke gevolgen noemt de Anne Hilhorst, vice-bestuursvoorzitter, intrigerend. Volgens Hilhorst is er op basis van de rapporten wel te stellen dat er in veel stallen of afdelingen iets schort aan de ventilatie.

Laatste reacties

 • fietskip

  "Opvallend is dat bij de bedrijven waar de concentraties CO2 en NH3 te hoog waren niet direct gezondheidseffecten bij de varkens te zien zijn."
  Zouden de normen dan wel goed zijn?

 • Snel

  Ik zou dit artikel maar snel weghalen, Caroline vd Plas heeft via twitter contact gehad met Mariella Simon van de NVWA en die herkenden zich niet in `t artikel van wakker dier. Volkomen geframed. Jullie lijken Prive of sStory wel om alles klakkeloos over te nemen van Wakker dier.

 • Anne-Marie van der Linde

  @ snel: Lees een aantal van de rapporten waar naar gelinkt wordt. Wat er nu staat is iets anders dan Varkens in Nood schrijft. Feiten: er zijn te hoge concentraties gemeten én er zijn geen fysieke indicaties te zien bij die te hoge concentraties. Hoe kan dat???? Die vraag ligt nu ook bij WUR (opsteller van de indicatoren)

 • farmerbn

  Wat is de hoeveelheid CO2 in Amsterdam en Rotterdam? Krijg het niet te zien op Google. Mogen we dat niet weten?

 • grandia-terwolde

  Hoeveel neemt de stad aan co2 op en hoeveel de landbouw. Wordt ook nooit over gesproken.

 • W.H.

  Wanneer je juist wilt meten moet je bij de varkens in het hok gaan zitten.
  Als je meet zoals op de foto blokkeer je de luchtstroom.
  Probleem is dat er sanitaire problemen zijn als een controleur van hok in hok stapt

 • Gerard Groot Koerkamp

  De uitstoot van CO2 door varkens zullen we nodig hebben voor onze plantengroei anders krijgen we een voertekort.Het moet natuurlijk niet blijven hangen in de stal.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.