Varkenshouderij

Nieuws

Biggenuitval lager in 2016

In de zeugenhouderij is een ommekeer zichtbaar bij de uitval van biggen. De trend van meer sterfte van zogende biggen is gestopt.

Dat meldt de Stuurgroep Bigvitaliteit. In de eerste voortgangsrapportage van de stuurgroep staat dat in de eerste negen maanden van 2016 de biggenuitval tot spenen 13,4% bedroeg. In dezelfde periode over 2015 was dit 13,5% Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft de rapportage met daarin de cijfers naar de Tweede Kamer gestuurd.

De ommekeer is volgens Ingrid Jansen, voorzitter van de Stuurgroep Bigvitaliteit, het gevolg van de sectorbrede aandacht die er is voor dit onderwerp. Jansen: “Je kunt spreken van een gemeenschappelijke urgentie.”

Dalende lijn biggenuitval doortrekken

Doelstelling van de stuurgroep is de dalende lijn doortrekken. Daarom is een projectplan opgesteld. Onderdeel daarvan is een enquête onder 110 zeugenhouders om inzichtelijk te krijgen welke maatregelen doeltreffend zijn om de biggenuitval te verlagen. Deze kennis en wetenschappelijke kennis komt op een later moment beschikbaar voor alle zeugenhouders en biedt hen handvatten om de biggensterfte te drukken.

Dit rapport betreft een tussenrapportage over 2016 die in januari al naar het ministerie van Economische Zaken is verstuurd. Aan een eindrapport over 2016 wordt gewerkt, dit verschijnt later.

Naar 10,5% biggenuitval in 2019

In 2009 is Stuurgroep Bigvitaliteit opgericht. De stuurgroep heeft een plan van aanpak opgesteld om de uitval van biggen te verminderen in de Nederlandse zeugenhouderij. Stuurgroep Bigvitaliteit heeft zich bij de start tot doel gesteld om de biggenuitval van 12,8 % (2008) in tien jaar met 15 á 20% te verlagen tot 10,5% in 2019.

Of registreer je om te kunnen reageren.