Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Veel interesse beëindigingsregeling varkenshouders

De belangstelling voor de beëindigingsregeling voor varkenshouders overtreft het budget. De opgedane kennis en ervaring kunnen dienen als input voor een overheidsregeling.

Voor de Regeling Omgevings Kwaliteit (ROK) zijn 57 locaties aangemeld. 32 hiervan liggen in de regio Zuid, 13 in de regio Oost en 12 in de regio Overig. “Met dit aantal aanmeldingen is het beschikbare budget in alle drie de regio’s ruimschoots overtekend”, vertelt Paul Jansen, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, dat de regeling uitvoert.

Budget € 8 miljoen

In totaal is € 8 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt over de drie regio’s verdeeld naar rato van het aantal varkensrechten. Volgens die sleutel gaat 57% van het budget naar regio Zuid, 26% naar regio Oost en 17% naar regio Overig. Bedrijven die de meeste geuroverlast naar de omgeving veroorzaken, gaan voor.

Mogelijk 35 locaties kunnen sluiten

Hoeveel locaties beëindigd kunnen worden, is nog niet duidelijk. Jansen schat dat het in totaal ongeveer 35 locaties betreft. Het precieze aantal hangt af van de omvang van de locaties en het prijsniveau van varkensrechten in december. Inschrijvers krijgen uiterlijk eind januari 2018 bericht of ze mee kunnen doen. De rechten worden opgekocht door het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij en op een later moment met een korting verkocht aan bedrijven die door willen ontwikkelen op een geschikte locatie.
Artikel gaat verder onder de foto.

Nieuwbouw van een varkensstal. Rechten van beëindigde locaties worden verkocht aan bedrijven die uitbreiden op geschikte plekken. Foto: Bert Jansen
Nieuwbouw van een varkensstal. Rechten van beëindigde locaties worden verkocht aan bedrijven die uitbreiden op geschikte plekken. Foto: Bert Jansen

Vervolg regeling onduidelijk

Of er een vervolg op deze regeling komt, weet Jansen niet. “Er is geen zicht op een nieuwe bijdrage. Deze € 8 miljoen bestaat voor € 5 miljoen uit Europees crisisgeld aangevuld met een lening van € 3 miljoen van de Rabobank”, vertelt hij. In het regeerakkoord trekt de regering € 200 miljoen uit voor ‘warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden’. Jansen hoopt dat de kennis en ervaringen van de ROK input zullen zijn voor de invulling van de overheidsregeling.

‘Er is geen zicht op een nieuwe bijdrage’

Geurimpact

“De ROK is voor ons een pilot. De relatie tussen boeren en burgers staat centraal en met deze regeling is die op de politieke agenda geplaatst”, zegt Jansen. Daarbij gaat het om de vragen die burgers hebben over varkensbedrijven: Is het bedrijf schadelijk voor mijn gezondheid? Stinkt het bedrijf? “Door te kijken naar de geurimpact van een bedrijf op de omgeving, neem je ook de uitstoot van fijn stof mee en daarmee ook het gezondheidsaspect”, aldus Jansen.

Rekenmodellen

Het Ontwikkelingsbedrijf wil met de kennis die ze in deze regeling opdoet, rekenmodellen ontwikkelen om knelpunten op te lossen. Daarbij kijkt ze naar de geurimpact in een straal van 1 kilometer rond het bedrijf. “De geurproblematiek speelt niet alleen rond woonkernen maar ook in het buitengebied. Dat blijkt ook uit de spreiding van de ingediende aanvragen voor deelname aan de ROK”, besluit Jansen.

Laatste reacties

  • alco1

    Budget kan nog wel aangevuld worden met geld van de melkveehouders.

  • jan4072

    Ik heb het niet intensief gevolgd maar er is 200M beschikbaar gesteld door NL regering. De in bovenstaand verhaal beschikbare 8M komt van Brussel en rabobank. Waar gaan die 200M van onze regering heen?

Of registreer je om te kunnen reageren.