Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Krachten bundelen rond kennis over varkens

Zeist - Instanties en instellingen die zich bezighouden met kennisdelen en -verspreiding in de varkenshouderij moeten de krachten gaan bundelen. Als voorbeeld geldt de samenwerking van verschillende PR-organisaties binnen de sector, die op initiatief van de Productenorganisatie Varkenshouderij (POV) gezamenlijk werken aan de promotie van de sector.

Op de algemene vergadering in juni hebben de leden van de POV het groene licht gegeven om te komen tot een samenwerking tussen kennisorganisaties, vertelt vice-voorzitter van de POV Eric Douma. Als gewerkt wordt naar voorbeeld van het PR-plan, dan moet de bundeling leiden tot meer efficiëntie, structuur en verbetering in het aanbod van kennisoverdracht aan de varkenshouders en de medewerkers die actief zijn in de sector.

Eigen identiteit

De bundeling betekent niet dat clubs samengaan of worden opgeheven, aldus Douma. "Het gaat om samenwerking met behoud van de eigen identiteit."

Meer partijen kunnen aanhaken

In juli is al een aftrapbijeenkomst geweest met betrokken instanties. Daaronder waren onderwijsinstellingen uit mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs (Universiteit Utrecht), maar ook initiatieven als Varkensnet, Stichting Kwalitatief Personeel in de Varkenshouderij (KPV), Varkess, ZLTO Ondernemerscoach en de Snuitgeverij. Douma geeft aan dat andere partijen die mee willen doen aan het initiatief ook mogen aanhaken.

Beter overdragen van kennis

Het is de bedoeling dat in het komende half jaar de samenwerking wordt ingevuld. Er ligt geen blauwdruk voor invulling van de  krachtenbundeling, aldus Douma. "De ideeën moeten in gezamenlijkheid ontstaan." De aandacht is gericht op verbeteren van de kennisdeling, maar voor een initiatief als Varkensnet blijft ook gelden dat er onderzoeksvragen voortkomen uit de bijeenkomsten met varkenshouders, laat Douma weten.

Eén reactie

  • John*

    misschien een goed begin om VIC sterksel over te nemen en daar t kenniscentrum en demonstratiecentrum van te maken?

Of registreer je om te kunnen reageren.