Varkenshouderij

Nieuws 1506 x bekeken

Acceptatie berengeur persoonsgebonden

Clermont-Ferrand – Acceptatie van berengeur is persoonsgebonden. Dat is een van de uitkomsten van een consumenten onderzoek naar acceptatie van berenvlees.

Het onderzoek maakt deel uit van het grote Campig-onderzoek dat al een paar jaar loopt. Dit is een door de EU gefinancierd consumentenonderzoek.

Vrouwen

Het onderzoek naar acceptatie van berengeur is uitgevoerd onder vrouwen in Frankrijk, Italië, Denemarken en Polen. In elk land namen 128 vrouwen deel aan het onderzoek.

Skatol en androstenon

De onderzoekers onderzochten berenvlees met 8 verschillende concentraties van skatol en androstenon. De hoeveelheid skatol varieerde tussen 0,1 en 0,4 ppm. Het gehalte aan androstenon lag tussen de 0,47 en 2,0 ppm. Elke deelneemster vergeleek vier stukjes  berenvlees met vlees van borgen. Zij beoordeelden het vlees op smaak en geur.

Verschillen tussen landen

De onderzoekers vonden verschillen in acceptatie tussen vrouwen uit de verschillende landen. Tussen de 21 en 29 procent van de vrouwen was gevoelig voor androstenon. Voor skatol lag dit percentage beduidend hoger: 51 tot 67 procent van de vrouwen waren gevoelig voor skatol.

Geen absolute drempelwaardes

Het onderzoek heeft geen absolute drempelwaardes opgeleverd voor de hoeveelheid skatol en androstenon. Wel konden de onderzoekers voorkeuren aangeven voor geur en smaak in relatie tot de hoeveelheid skatol en androstenon.

Of registreer je om te kunnen reageren.