Redactieblog

2 reacties

‘Corona op de molen’

In tijden van crisis, en zeker van een wereldwijde, zijn zaken als gezond verstand en eensgezindheid van groot belang. Het is zaak dat de gelederen zich sluiten: we moeten zoveel mogelijk schouder aan schouder te staan, zij het uiteraard met een gezonde onderlinge afstand van anderhalve meter.

Daarnaast moeten we vooral het hoofd koel houden en rationeel blijven denken: dus op het kompas van de deskundigen in plaats van op emoties varen. Half maart, bij een van de eerste Kamerdebatten over de coronacrisis, ging het helaas op beide onderdelen mis met de Partij voor de Dieren. Voorvrouw Esther Ouwehand greep het debat met twee handen aan om de omvang van intensieve veehouderij (weer) aan de kaak te stellen.

Covid-19 als een wake-upcall

Volgens Esther is de Nederlandse veehouderijsector in feite een tikkende tijdbom door de ophoping van dieren en daarmee allerlei denkbare levensgevaarlijke virussen. Een beetje Alien in De Peel. Esther ziet Covid-19 in feite als een wake-upcall. Met deze oproep keerden de dierenvrienden zich op weinig wetenschappelijke wijze tegen de corona-aanpak van het kabinet.

Besmetting van nertsen met corona

Ofschoon de overige politieke partijen het promotiepraatje met wrevel en hoon ontvingen, zijn we hier nog niet vanaf. Integendeel, ik vrees dat met de vaststelling op 26 april van een besmetting van nertsen met corona op twee nertsenbedrijven in Brabant een nieuw hoofdstuk in de discussie over de relatie veehouderij-volksgezondheid ingeluid wordt. In bepaalde kringen is dit nieuws koren op hun molen. Vier dagen daarvoor had onze landbouwminister al aangekondigd dat zij uit voorzorg onderzoek wil laten doen naar mogelijk voorkomen van het coronavirus bij varkens en waarschijnlijk ook nertsen en katten én heeft zij het RIVM gevraagd om de kijken of er onderzoek mogelijk is naar een relatie tussen luchtkwaliteit, veehouderij en corona.

Nog geen tien Jaap van Dissels zullen daar nog iets aan kunnen veranderen

Ik denk dat door bepaalde politici en activisten de conclusies nu al getrokken zijn. Het onderzoek zal er voor hen niet meer toe doen.

Dat de gevoeligheid voor Covid-19 voor fretachtigen in feite bekend was en dat er voor overdracht naar of door varkens geen enkele aanwijzing is, ook niet na onderzoek in China en Duitsland, zal daar niets aan af kunnen doen. Nog geen tien Jaap van Dissels zullen daar nog iets aan kunnen veranderen.

Paniek zaaien

Beste Esther en vrienden, hebben we nou echt niets geleerd van de boerenprotesten eind 2019 en begin 2020? Laten we ons bezighouden met het échte probleem – het intermenselijk contact – en het verdriet én de inzet van alle betrokkenen en in vredesnaam niet meteen zonder ook maar het geringste begin van enig wetenschappelijk bewijs, wéér de boerenstand in een verdomhoekje plaatsen en paniek zaaien. Want dan ziet het Malieveld straks weer zwart van de trekkers. En oh ja, op anderhalve meter hoor.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Laatste reacties

  • farmerbn

    We zijn eerder van corona af dan van PvdD.

  • Vhouder

    gemeen volk pvdd

Of registreer je om te kunnen reageren.