Boerenblog

‘Blik van buiten op toekomst van agro en food’

Visievorming op de toekomst van agro en food lijkt me voor Nederland onmisbaar.

Met volle vaart werkt het POV-overgangsbestuur aan de nieuwe bestuursstructuur onder bezielende leiding van Ingrid Janssen en Eric Douma. Ik zie als lid van de regionale vertrouwenscommissie dat er veel werk wordt verzet. De leden van de vertrouwenscommissie worden getraind en goed voorbereid. We gaan echt op naar één varkensgeluid. Dat is een groot goed dat we met elkaar moeten koesteren en bewaken.

Toespraak Phil Hogan

Ik woonde afgelopen week in Ierland een conferentie bij. Die startte met een speech van EU-commissaris Phil Hogan, die duidelijk een thuiswedstrijd speelde. Wat mij bijbleef, is dat Hogan stelde dat nieuwe technieken ook gebruikt kunnen worden voor de boerderij-inspecties. De komende jaren staan we voor de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs. Communicatie over de agrarische sector noemde Hogan een belangrijk maar delicaat punt. Hij noemde ook nog het werk van de commissie Veerman, met aanbevelingen om de positie van de boer te verstevigen. Verder zei Hogan dat de EU blijft inzetten op innovatie. Onderzoek en voorlichting moeten niet alleen voor de vooruitstrevende boeren zijn, maar voor alle boeren. Onderzoek en innovatie kan helpen om nieuwe zaken op de boerderij te implementeren en om onze ambities te versnellen.

‘Kan ik een GLB-controledrone boven onze boerderij verwachten?’

Ik vraag me altijd af wat dit nu voor ons gaat betekenen. Kan ik volgend jaar een overheidsdrone boven onze boerderij verwachten om het GLB te controleren? Of vliegt die misschien al? Zou het onderzoek in de agrarische sector een nieuwe boost kunnen krijgen? Dat laatste lijkt mij een goed idee. Onderzoek in de varkenshouderij is momenteel maar heel magertjes.

Op de conferentie was ook een interessante Amerikaanse spreker, Darci Vetter. Zij deed tijdens de regeerperiode van Obama de handelsonderhandelingen en besprak de huidige handelsrelaties. De Verenigde Staten willen een muur bouwen op de grens met Mexico. Tegelijkertijd zijn er veel handelsrelaties tussen de VS en Mexico. Dat geeft onzekerheid over de export van agrarische producten. De VS verliest aan concurrentievermogen. Vetter vond dat de Ieren met Brexit in een positie zitten die vergelijkbaar is met die van de Amerikanen ten opzichte van Mexico. Haar advies was de relatie te onderhouden en in gesprek te blijven, ook al zijn de voorwaarden nog niet duidelijk. Ze prees de Ieren. Ierland is een merk in het buitenland.

Waar blijft visie op toekomst landbouw?

Er zijn ook altijd dingen waar je naar opkijkt. Een platform van bedrijfsleven, boeren en overheid in Ierland ontwikkelde een visie op de toekomst van agro & food voor de komende tien jaren: Food Wise 2025, local roots, global reach. Visievorming op de toekomst van agro en food lijkt me voor Nederland, als tweede exporteur ter wereld, onmisbaar en dit lijkt me voor het nieuwe kabinet een mooie opdracht. Ik mis nu zo’n visie.

Of registreer je om te kunnen reageren.