Boerenblog

laatste update:14 sep 2015

Veehouders uitgemolken en machteloos

Veel veehouders voelen zich uitgemolken en machteloos. Het tij keren vraagt inzet op meerdere fronten. Dit schrijft Erik Stegink.

Wat een roerige periode: de Duitse boerenorganisatie ISN beschuldigt de vier grootste varkensslachterijen ervan dat ze de varkenshouders proberen ‘uit te melken’ door kunstmatig de varkensprijzen laag te houden. De melkveehouders worden door Den Haag in de houdgreep gehouden, omdat men niet weet hoe het verdergaat met de fosfaatrechten en blijft het melken naar informatie hoe het systeem gaat worden. De akkerbouwers zien de nitraatrichtlijnen verder aangescherpt en de gronden worden uitgemolken, doordat meer mineralen uit de grond gaan dan dat er opgebracht mogen worden. De Nederlandse staat ondersteunde banken; deze maken grote winsten, maar worden vanwege de zogenoemde Basel-richtlijnen verder uitgemolken door de Europese bank.

Boeren moeten het tij keren

Hoe lang kan men blijven melken? Volgens mij is de volhoudbaarheid van de veehouders bereikt. 
Gesprekken om structureel de kosten voor veehouders lager te maken zijn gaande, maar zullen ongetwijfeld ook iets van de lange adem zijn.

Foto: Ronald Hissink

Hoe krijgen we als boeren het tij zo gekeerd dat we zelf kunnen gaan ‘melken’? Transparant werken (denk aan @boerburgertweet, het Weekend van het Varken, de Campina Boerderijdagen en vele individuele acties) leidt tot een besef bij vele consumenten dat men een eerlijke prijs moet betalen voor eerlijke producten. Zelf actief producten van je 
bedrijf promoten. Een aanvullende oplossing is eenmalig en vrijwillig saneren van bijvoorbeeld een deel van de productie, zoals John van Paasen in de varkenshouderij voorstelt. Dit biedt volgens mij in Nederland ook mogelijkheden. Ik hoop dat dit ook binnen NVV en LTO positief benaderd gaat worden.

Voorsprong als melkende varkenshouder

Misschien gaan we als varkenshouders dan melkveehouders met fosfaatrechten uitmelken, maar biedt het de melkveehouderij ook weer mogelijkheden. Misschien ben ik licht bevooroordeeld omdat ik als melkende varkenshouder een kleine voorsprong heb, want ik weet nu wat zeugen melken is.

Bestook media en informeer burger

Een thema als varkenskaas is in de media ook uitgemolken. Mijn ervaring van de laatste tijd is: wanneer iets duidelijk verteld wordt en het nieuwswaarde heeft, zijn de media best bereid om Nederlandse producten goed voor de consument te presenteren. Je merkt dat het vaak van korte duur is, maar als meer mensen kort en heftig iets positiefs in beeld brengen, verkoopt het zichzelf door de herhaling.

Laten we gaan melken bij consumenten en de media daarvoor als instrument gebruiken. Als iedereen actief de media bestookt en de burger laat zien wat we doen en uitleggen dat het belangrijk is dat voedsel eerlijk geproduceerd wordt, dan kunnen we zelf weer melken in plaats van dat we actief uitgemolken worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.