Varkenshouderij

Achtergrond 4 reacties

Nervositeit over Afrikaanse varkenspest groeit

De onrust onder varkenshouders over varkenspest groeit. De roep om afschot van wilde zwijnen wordt sterker. Dat is begrijpelijk en bij een uitbraak ook nodig. Hygiënemaatregelen zijn minstens zo belangrijk.

Nederlandse varkenshouders maken zich steeds meer zorgen dat Afrikaanse varkenspest (AVP) in Nederland opduikt. Daarin staan ze niet alleen. Ook bij onze oosterburen groeit de onrust in de varkenssector over AVP. Het Duitse Bauernverband wil een massaal afschot van wilde zwijnen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Ook onder Nederlandse varkenshouders gaan geluiden op om wilde zwijnen af te schieten.

Schouten ziet geen reden voor afschot zwijnen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet daar geen aanleiding toe. Volgens de minister vormen wilde zwijnen in Nederland op dit moment geen groot risico op insleep van AVP. “De verspreiding van de ziekte over grotere afstanden, zoals naar Tsjechië, is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan menselijk handelen”, schrijft ze in een brief aan de Kamer.

De Duitse en de Nederlandse ministers roepen de varkenssector op tot maximale hygiënemaatregelen

Ook haar Duitse ambtsgenoot, Christian Schmidt, is die mening toegedaan. Beide bewindslieden roepen de varkenssector op om maximale hygiënemaatregelen te nemen om insleep te voorkomen. En net als Schouten is ook Schmidt van mening dat het grootste risico op verspreiding menselijk handelen is: door het meenemen van besmette varkensvleesproducten uit gebieden waar AVP heerst.

Tekst gaat verder onder de foto.

Wilde zwijnen op de Veluwe (archiefbeeld). Massaal afschieten van wilde zwijnen is niet dé remedie tegen Afrikaanse Varkenspest (AVP). - Foto: ANP
Wilde zwijnen op de Veluwe (archiefbeeld). Massaal afschieten van wilde zwijnen is niet dé remedie tegen Afrikaanse Varkenspest (AVP). - Foto: ANP

Wilde zwijnen reservoir voor varkenspestvirus

Desondanks blijven varkenshouders zich zorgen maken om de relatie tussen AVP en wilde zwijnen. Begrijpelijk, want in geval van een uitbraak vormen wilde zwijnen een reservoir voor het virus van waaruit nieuwe besmettingen ontstaan. “Afschot van wilde zwijnen draagt dan zeker bij aan de bestrijding van AVP, maar is niet de enige en belangrijkste maatregel”, zegt Thomas Mettenleiter, voorzitter van het Duitse Friedrich Loeffler Institut (LFI). Volgens hem zijn hygiënemaatregelen op varkensbedrijven nog altijd het belangrijkste wapen tegen een besmetting met AVP.

Kans op insleep AVP via wilde zwijnen ‘uiterst klein’

Willie Loeffen, hoofd Besmettelijke Dierziekten van Wageningen Bioveterinary Research, acht de kans op insleep van AVP via wilde zwijnen uiterst klein. “Daarvoor moet er rechtstreeks contact zijn met besmette dieren. Dat is nu niet aan de orde, gezien de afstand.” Mocht de ziekte opduiken onder Nederlandse wilde zwijnen, dan is dat snel zichtbaar, verwacht Loeffen. “De dieren overleven een infectie niet en sterven snel. Dat wordt snel opgemerkt”, besluit hij.

Tekst gaat verder onder de foto.

Buit van een jachtpartij in de buurt van Dannenberg (D.). De jagers hebben 2 wilde zwijnen geschoten. - Foto: Andreas Beckhove
Buit van een jachtpartij in de buurt van Dannenberg (D.). De jagers hebben 2 wilde zwijnen geschoten. - Foto: Andreas Beckhove

Risico insleep Afrikaanse varkenspest niet groot

Door Mariska Vermaas Volgens deskundigen is de kans op introductie van Afrikaanse Varkenspest vanuit de besmette Oost-Europese lidstaten in Nederland op dit moment niet hoog. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in reactie op Kamervragen van Helma Lodders (VVD). “Het probleem van Afrikaanse varkenspest in de wilde-zwijnenpopulaties is gelokaliseerd en het besmette gebied lijkt zich niet uit te breiden”, aldus Schouten. Er zijn geen indicaties dat de wilde zwijnen het virus over lange afstanden verspreiden, zonder menselijk handelen. In Nederland gelden extra hygiënemaatregelen voor varkenshouders, transporteurs en jagers. Wilde zwijnen worden onderzocht op aanwezigheid van de ziekte. “Op dit moment is er voor mij geen reden onze strategie wat betreft het voorkomen van introductie te wijzigen”, aldus Schouten.

De risico’s van keukenafval voeren

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen zijn varkenshouders opnieuw gewezen op de risico’s van het voeren van keukenafval voor het verspreiden van dierziekten.

Verantwoordelijk Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis van diergezondheid heeft in januari de EU-lidstaten gevraagd om de controles op het meebrengen van persoonlijke goederen door reizigers uit landen met uitbraken van Afrikaanse varkenspest op te voeren. In Nederland controleert de douane reizigers op het meenemen van riskante producten.

Afrikaanse varkenspest komt sinds 2014 voor in de Baltische staten en in Polen, zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. Vorig jaar zijn er ook besmettingen gemeld in Tsjechië en Roemenië. Ook dit jaar zijn al twee varkensbedrijven in Roemenië besmet verklaard. De dodelijke varkensziekte komt ook voor in Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië en de Russische Federatie. Afrikaanse varkenspest is daarnaast al decennia aanwezig op Sardinië.

Laatste reacties

 • E. van Eyk

  ik zou alert blijven.in polen rukt het virus hard op. niet onbelangrijk , wilde zwijnen kunnen per dag 50 km afleggen

 • J. Wikkerink

  Iedereen binnen de sector weet hoe belangrijk de exportstatus voor Benelux en DUI is. Laten we allereerst de biosecurity maatregelen in acht nemen en zonodig aanscherpen die al gelden. Regelmatig zie ik dat zaken maar voor 90% worden uitgevoerd. Varkenshouders, handel, erfbetreeders, transportbedrijven en slachterijen moeten hierin het voortouw nemen!

 • Achso

  Ik zou maar eens een beetje voorzichtig zijn met stellingen als: laag risico van wilde zwijnen en het risico in Nederland is niet hoog..
  In Poland en op sommige Russische bedrijven, waar de zaken hermetisch zijn afgesloten dooknhet virus toch op.. Zelfs de deense consultants/dierenartsen hebben er geen antwoord op..

 • jony

  wat die willy loeffen zegt is misschien wel zo, maar hij beseft denk ik niet dat de wilde zwijnen de ziekte niet hoeven over te dragen, maar wat gebeurt er als men een wild zwijn aan treft met de ziekte ??
  Volgens mij is dan de ramp net zo groot.

Of registreer je om te kunnen reageren.