Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Boxen in 2032 op de schroothoop’

Bijna alle boxen moeten uit de Duitse zeugenstallen. De meest varkensdichte deelstaat Nedersaksen gaat daarbij verder dan de voorstellen van de bondsregering.

De Duitse landbouwminister Schmidt neemt de regelgeving rond de zeugenboxen op de schop. Hij heeft voorstellen op tafel gelegd die voorzien in een korte fixatieduur en strengere eisen aan de maatvoering van boxen. De bondsregering wil individuele huisvesting alleen nog toestaan in de eerste acht dagen van de kraamperiode en de eerste acht dagen na het spenen. Nu is dat nog 35 dagen.

Daarnaast wordt de minimale boxlengte 2,20 meter. De boxbreedte moet, naar gelang de schouderbreedte van de zeugen, minimaal 60 tot 85 centimeter zijn. Landbouwminister Schmidt mikt hierbij op een overgangsperiode van vijftien jaar.

In de meest varkensdichte deelstaat Nedersaksen is wetgeving in voorbereiding die boxen alleen toestaat in de eerste week na werpen en de eerste vijf dagen na het spenen.

Overgangstermijn

Voor nieuw te bouwen en te verbouwen stallen moeten deze regels, als het aan de Nedersaksische politici ligt, direct ingaan. Voor bestaande stallen zou een overgangstermijn van maximaal tien jaar gaan gelden. Als een zeugenhouder een half jaar voor het aflopen van deze overgangstermijn een vergunningsaanvraag voor de noodzakelijke verbouwing indient, kan de termijn met twee jaar worden verlengd, in individuele gevallen met drie jaar.

Boxhuisvesting is in Duitsland nog toegestaan tot 35 dagen na het spenen en in de kraamperiode. Aan verkorting van die periodes wordt nu gerwerkt. - Foto: Mark Pasveer
Boxhuisvesting is in Duitsland nog toegestaan tot 35 dagen na het spenen en in de kraamperiode. Aan verkorting van die periodes wordt nu gerwerkt. - Foto: Mark Pasveer

De federale overheid zou voor de bouw en verbouwing van de nieuwe boxenarme stallen subsidies beschikbaar moeten stellen, aldus de plannen van de deelstaat. Landbouwminister Meyer van Nedersaksen is ervan overtuigd dat de overgangstermijn ervoor zorgt dat de zeugenhouderij overeind blijft en niet voor een groot deel zal verdwijnen uit Duitsland.

Beroepsverbod-affaire Straathof

Reden voor het vergaande initiatief is een uitspraak van het gerechtshof in Maagdenburg dat de regels rond de maatvoering van de boxen niet in overeenstemming zijn met de verordening op het houden van landbouwproductiedieren. De Maagdenburgse rechter kwam tot zijn vonnis tegen de achtergrond van de beroepsverbod-affaire rond Adriaan Straathof. De maatvoering van de boxen in de Duitse kraam- en dekstallen werd daarmee een omstreden zaak.

Over wat een juiste maatvoering zou zijn lopen de meningen van de deskundigen ondanks het oordeel van de rechter sterk uiteen. De Nedersaksische boerenbond voorziet hoe dan ook een verder teruglopend aantal zeugenhouders, als de plannen worden omgezet in wetgeving.

Eén reactie

  • niet

    Terug naar vroeger?? Toen was alles veel beter toch?? Iedereen bemoeit zich er maar mee maar zelf hebben ze geen varkens!!

Of registreer je om te kunnen reageren.