Rundveehouderij

Nieuws 46 reactieslaatste update:10 jan 2018

FrieslandCampina scherpt eisen voor leden aan

Een verplicht verbeteringstraject bij een te hoge kalversterfte, meer actie op een te hoge zuurgraad in de melk, meer onaangekondigde bedrijfsbezoeken en een sneller einde aan het lidmaatschap bij structurele gebreken: dit zijn de meest opvallende veranderingen in het herziene Focus Planet-programma van FrieslandCampina.

Ook scherpt het zuivelbedrijf de eisen aan op gebied van natuur, klimaat en duurzaamheid. Daarvoor zijn er naast een indicator voor natuur en landschap, 5 nieuwe indicatoren ontwikkeld voor:

 • broeikasuitstoot,
 • eiwit van eigen land,
 • ammoniakuitstoot,
 • stikstof-bodembalans en
 • blijvend grasland.

Behalve dat FrieslandCampina meer inspanningen van de leden vraagt, en ook meer inzicht, vraagt het bedrijf ook toestemming om meer gegevens van de leden te mogen delen. Deels worden leden ook geacht hier al automatisch mee in te stemmen.

Identieke aanpassingen bij andere zuivelaars

Sommige aanpassingen zijn heel specifieke eisen van FrieslandCampina, maar voor een ander deel lopen de aanpassingen gelijk op met vrijwel identieke aanpassingen bij andere zuivelbedrijven in Nederland.

Beleid om kalversterfte en IBR en BVD terug te dringen

Zo is de verscherpte controle op boterzuur en het vaker meten van de vetzuurgraad ook bij veel andere bedrijven aan de orde, net als specifiek beleid om kalversterfte en IBR en BVD terug te dringen. De manier van aanpak is soms wel weer FrieslandCampina-specifiek.

Bedrijven die voor de derde keer binnen 24 maanden in de melkweigering belanden, worden voorgedragen voor beëindiging van het lidmaatschap

Zo was er van toezichthoudende instanties nogal kritiek op FrieslandCampina vanwege de coulante omgang met probleembedrijven. Nu worden bedrijven die voor de derde keer binnen 24 maanden in de melkweigering belanden voorgedragen voor beëindiging van het lidmaatschap.

Bedrijven met een jaarlijkse kalversterfte van 20% of meer, moeten verplicht deelnemen aan een verbetertraject. Alle bedrijven worden beoordeeld aan de hand van een kalf-OK-score.

Foto

 • Foto: Mark Pasveer

  Foto: Mark Pasveer

Laatste reacties

 • farmerbn

  Nog even en dan krijg je een sms als je 's morgens een keer te laat uit je bed bent gekomen. Dierenmishandeling als reden.

 • voetballen

  Eerst excuses van onze voorzitter, maar het bijl wordt alsmaar botter.

 • Trot

  Wij eisen nu ook betere prestatie van Fc op gebied van melkprijs enprestatie van directie en boere logica van bestuur hoeven zo ook niet verhaal omtrent grupstal alsvoorbeeld aftevlakken!

 • carolien6201

  alie,
  wordt met de dag gekker.
  straks ook nog vragen of je met de buurvrouw mag thee drinken1

  "Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder. Reacties dienen over het onderwerp in kwestie te gaan en van inhoudelijke aard te zijn. (Zie www.boerderij.nl/spelregels.)"

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • steenderen

  Daar heb je het weer drukker met de randzaken als de kern waar het omdraait. Laat ze zorgen dat ze de afzet van de producten verbeteren. A ware zit te springen om melk en die heeft er wel afzet voor.

 • 8911077012

  De regels komen ( zijn ) terug lang leven de coperatie

  "Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder. Reacties dienen over het onderwerp in kwestie te gaan en van inhoudelijke aard te zijn. (Zie www.boerderij.nl/spelregels.)"

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • alco1

  Ze konden de laatste jaren ook onbelemmerd alles maar roepen wat ze wilden, er kwam toch geen weerstand van onze ledenraad.
  Het wordt tijd dat ZIJ op de korrel genomen worden.

 • farmer135

  Rfc gaat steeds meer op de stoel van de leden zitten, eigenlijk zou het andersom moeten zijn.

 • .....

  Misschien ook tijd om eisen aan RFC te stellen, bijvoorbeeld minimale melkprijs van € 0,37 cnt lijkt me redelijk voor al die eisen die ze stellen

 • Bennie Stevelink

  Minder dan een maand geleden maakten AH en A-ware bekent dat ze met een selecte groep boeren een gesloten keten willen vormen. Het winkelmerk van AH moet hierdoor boven het Campina-merk worden geplaatst. Ze zagen een gat in de markt doordat FC koos voor collectieve verduurzaming en maar weinig opschoot.
  Willen we doorgaan met collectieve verduurzaming en tegelijk voorkomen dat AH ons de kaas van het brood eet, dan zit er niets anders op dan onze ambities te verhogen.

  Collectieve verduurzaming heeft als nadeel dat je minder snel kunt reageren op bepaalde doelgroepen in de samenleving. Met gescheiden melkstromen gaat dat beter. En een nadeel is, dat je als boer minder keuze hebt: iedereen gaat gelijk op. Ze proberen hier nog wel wat ruimte in te maken door te werken met een puntensysteem. Je kunt daardoor punten scoren waar het jouw het beste uitkomt.
  Een voordeel van collectieve verduurzaming is dat het logistiek veel gemakkelijker te regelen is. Verschillende melkstromen die allemaal apart opgehaald en verwerkt moeten worden is ook nogal een kostenpost.

 • gvleemingh1

  Welke doelgroepen bedoel je , Bennie Stevelink ?

 • Farmer4life2

  Ik dacht dat RFC geen interesse had in het thuisland. Verre oorden waren de marges een stuk beter en hoefde de melk alleen veilig, wit en hoogwaardige kwaliteit te zijn.

  Diegene die genoeg reserveringscapiciteit heeft en de bedrijfs/dier management goed op orde heeft overleefd dit. De kosten gaan over 10 jaar 30% omhoog, zonder enige eigen inbreng.

 • alco1

  Als een doelgroep het schap in de super leeg houdt is het een super concept.
  Maar als door desinteresse of overproductie het schap vol blijft, moet je er voor waken dat het concept geen strop om de nek wordt!!!!

 • Bennie Stevelink

  @gvleemingh, er bestaat niet één soort consument. Je kunt ze opdelen in verschillende groepen. Je hebt de prijskopers, de alternatieve (biologische) kopers, de gezondheidskopers, de “goed gevoelkopers”, en mogelijk nog wel een aantal varianten. Producenten richten zich in de marketing vaak op een bepaalde groep. Ze proberen het product zo te maken en te presenteren dat het aansluit bij de wens van één van deze groepen.

 • farmerbn

  Collectieve verduurzaming ga je niet volhouden want de zogezegde veeleisende klant wil steeds meer. Hoeft ook niet want je hebt veel klanten die die hoge standaard niet kan/wil betalen. Blijft over de gescheiden verschillende zuivelsoorten. Moeilijker voor FC maar makkelijker voor de leden. Laat FC nou net een cooperatie zijn waar leden de baas (horen te) zijn.

 • deB.


  Minimale melkprijs 40 cent...voor al deze opgelegde onzin!

  Waarom accepteren wij alles voor shitprijzen al het zo doorgaat?????????????

 • gvleemingh1

  Alle doelgroepen worden momenteel bediend . Het geproduceerde volume bepaalt de marge . Zou minder produceren ook passen binnen collectieve verduurzaming ?

 • leo,s vriend

  •broeikasuitstoot,
  •eiwit van eigen land,
  •ammoniakuitstoot,
  •stikstof-bodembalans en
  •blijvend grasland
  Deze 5 punten kan je over discussiëren, maar de rest van de aangehaalde punten is toch niet meer dan logisch?
  meer dan 3 keer melkweigering in 24 maanden? onmiddellijk lidmaatschap ontzeggen, is daar iemand tegen?
  Structureel meer dan 20% kalversterfte? moet je je sowieso kapot schamen.
  En zuurgraad en boterzuur zijn toch simpelweg kwaliteitszaken, als deze niet voldoen kan niemand er hoogwaardige producten van maken.
  En IBR en BVD hadden 10 jaar geleden al uitgebannen moeten zijn.

 • Helemaal met Leo eens. Vooral het grote aantal dode kalveren moet men zich voor schamen. Dat daar eens flink voor wordt opgetreden scheelt al een heel stuk voor ons imago. We werken immers met levende wezens. Wil je daar niet je energie en liefde insteken moet je misschien een ander beroep kiezen. Als je melkveehouder bent hoort dit er gewoon bij.

 • Cvdo

  Pater v d elzen had m, ..zijn 'I have a dream' op z'n brabants. Een eind maken aan de slavenarbeid onder de duim van de grootgrondbezitters, het 10 maanden werken voor de pacht wat in een slecht jaar werd aangevuld met het laatste stukje eigendom.
  En warempel getuige een n.c.b kwartet uit de jaren '70 bij mijn ouders in de kast was het nog gelukt ook. Melkunie, boerenleenbank, chv, boerenbond, slachthuis enz enz. Allen bezit van de boer,.. zoveel dat er een kwartet van te maken was....
  Maar,..... deze 'knechten' werden slimmer dan hun baasje. En het baasje, ..dat begon aandachtig naar de preken van zijn knechten te luisteren en slikte het als zoete koek. De quantumkoring op varkensvoer, de gouden berg na het melkquotum enz, enz..

  Daar sta je dan in 2018 voor de spiegel in je nette pak (waarschijnlijk de mode uit 2008 om de simpele reden dat je naast je 7 daagse werkweek er niet aan toekomt om het te verslijten). Bedenk dan waar de reis heen gaat... naar een FC-vergadering om te dienen als stemloos klapvee.... of naar de bank om achter een stropdasdragende snotneus van 30 aan te kruipen voor een lening waar je tegen beter weten in over 20 jaar slechts 3 dingen aan over hebt gehouden.. (versleten gebouwen, versleten matriaal en een versleten rug)....

  Pater van den elzen,..... het was een mooie droom..
  ZELFSTANDIG agrarisch ondernemer.... 'rust zacht'.

 • Bennie Stevelink

  @10:33, jouw invulling van de droom van pater van den Elzen is alleen te realiseren in een permanente schaarstemarkt, waar de bevolking vecht om voedsel en verder nergens belang in stelt. Hoe realiseer je een permanente schaarstemarkt?

 • farmerbn

  Volgens mij was Van den Elzen geen voorstander van schaarste maar voor de macht van de boer. Hoe machtig was de oude ncb? Oppermachtig maar door verkeerde keuzes zijn ze de parels (boerenleenbank, abab, interpolis veecentrale
  ,destructer , chv enz) kwijtgeraakt. Zoals boven neergezet, worden de boeren door diezelfde bedrijven nu uitgemolken.

 • Cvdo

  Beste Bennie,
  Je reactie slaat de spijker zeker op de (gevoelige) kop.
  De oplossing zal door een ondernemer worden begrepen en door een boer nooit. (Un boer en un zòg hebbe immers nooit genòg).


 • kleine boer

  @11.51 zal wel zo zijn maar de ondernemer gaat vaker failliet als een boer .....Zie statuten er maar op na.....

 • alco1

  En die boer begrep et ok wal, maar kan er niets tegen doen.

 • Cvdo

  Beste kleine boer
  Dat noemen ze nou koude sanering, het failliet gaan van zwakkeren binnen een sector lijdt tot ruimte en opveren van de sector..
  Bot gezegd word het koren van het kaf gescheiden..
  Zo werkt het in een gezonde sector met gezond ondernemerschap.
  De agrarische sector is in zoverre verziekt dat de financiële sector zoveel grip heeft dat de sterken de zwakke overeind moeten houden...
  Voorbeeld: het toetreden van de rabo tot het fosfaatoverleg had maar één doel, het eigen openstaande kapitaal veilig stellen.. ziedaar het resultaat in de vorm van de knelgevallen regeling..

 • driepint

  "@10:33, jouw invulling van de droom van pater van den Elzen is alleen te realiseren in een permanente schaarstemarkt, waar de bevolking vecht om voedsel en verder nergens belang in stelt. Hoe realiseer je een permanente schaarstemarkt?"

  @ Bennie, je creert geen schaarstemarkt door eerst te roepen dat de wereld schreeuwt om melk, om vervolgens allerlei trucjes uit te halen om de ledenmelk uberhaupt afgezet te krijgen

 • Bennie Stevelink

  Ik begrijp uit jouw reactie @driepint, dat wanneer FC anders had gereageerd wij wel een permanente schaarstemarkt hadden kunnen creëren?

 • Cvdo

  Beste Bennie,
  Ik heb vandaag geprobeerd samen te vatten hoe het haalbaar is om een (gezonde) schaarstemarkt te creëren.... ging echter helaas over het max van 1500 karakters....
  Het is zeker mogelijk om (wereldwijd) niet al te moeilijk een schaarsremarkt te creëren!!

 • rub2

  Heb ook al een reactie geplaatst bij het excuus verhaal grupstal, een hoop zaken zijn hartstikke logisch, maar serieus fc die zich gaat bemoeien met de hoeveelheid blijvend grasland? Veel van deze eisen brengt alleen maar meer rompslomp, tijd en kosten met zich mee voor de veehouder. Fc moet zich inzetten voor minder en duidelijkere tastbaardere, meetbare regels die duiden op goed ondernemerschap, bv. Ibr, BVD, antibiotica sterftecijfers, dierenartskosten, grondgebondenheid, hang daar maar een melkprijs aan en klaar is kees! Nu wordt er een vermogen uitgegeven aan controlerende instanties en aan het eind van de rit heeft iedereen slechte zin!

  De trots van de veehouder wordt langzaam afgenomen heb ik het idee!

  Over een paar jaar bepaald fc wanneer we de koeien moeten weiden en als de nesten uitgevlogen zijn wanneer we moeten maaien, dat dan voor een wereldmarkt prijs van amper 25 cent bingo dan hebben we wat!

 • kleine boer

  @1556 je hebt hier bij de reageerders al niet 3 met een zelfde mening en jij denkt ze ff alle 17000 dezelfde kant op te laten kijken... best knap al beloof je ze 85 ct de kg nog gaat het je nooit lukken. Maar goed ik zal dat als boer wel verkeerd zien ben geen ondernemer ....

 • Cvdo

  Beste kleine boer,
  Als je 10% minder werk tegen 20% meer winst niet als positief beschouwd ben je niet te redden. Ik ben met je eens dat die groep groot is, echter bij een groot gedeelte daarvan beslissen niet zij maar de voorlichting en banken.
  Jammer om te zien dat een organisatie als OPEC dit spelletje wel onder de knie heeft.

 • Bennie Stevelink

  @8:16, als de OPEC dit onder de knie heeft waarom is dan jarenlang de olieprijs zo laag? Venezuela die sterk afhankelijk is van olieëxport zit totaal aan de grond.
  De OPEC bewijst juist dat jouw idee niet werkt.

 • kleine boer

  @0816 Opec ook afhankelijk van weer en ziekte? Kraan iets verder open meer olie maar zo werkt dat met vee en gewassen nou net niet dat je dat zelf niet snapt kan ik ook niet helpen. Maar geen zorgen ik red me prima doe het werk nog steeds met veel plezier en red me best ook in slechtere tijden daar speel ik op in.

 • alco1

  Beste @ van Oord.
  Wees er van bewust dat boeren net kikkers zijn in een kruiwagen.
  Ze springen alle kanten op voor EIGEN lijfsbehoud.
  Alleen overheidsmaatregelen kunnen schaarste creëren.
  Maar omdat melk internationaal is, zijn al die regeringen ook weer kikkers in die bekende kruiwagen, die voor eigen ( economie) lijfsbehoud springen.

 • Cvdo

  Beste kleine boer,
  Gezien je bedrijf (pracht locatie trouwens) zitten we qua bedrijfsvoering meer op dezelfde lijn dan dan je zou vermoeden. Het voorbeeld van de kikkers in de kruiwagen omvat mijn frustratie pakkend, het gemis (voor mijn gevoel) aan echte sturing voor onze sector. Onze troef is dat we geen luxeproduct leveren maar een primaire levensbehoefte.. door de overvolle schappen mist de burger die bewustwording. Maar ja,... zoals Bennie eerder aangaf, wie of wat is de oplossing....

 • alco1

  @van Oord. Je hebt het dus begrepen wat wij bedoelen.
  Ook wij hebben het gevoel van onmacht.
  Maar je kunt beter de realiteit onder ogen zien, dan gaan dagdromen.

 • kleine boer

  1424 knap dat je weet wat ik zou vermoeden. Ik schrijf altijd dat ieder boert zoals ie boert en dat moet ook. Je ziet denk zelf al hoe snel je verandert van mening over de oplossing eerst was het simpel maar volgens mij vind je het al lastiger geworden.... Ps wel van een ander alles proberen uit te vogelen en zelf liefst zo anoniem mogelijk is denk ik je minst sterke kant ik geef er niks om hoor maar komt zo raar over....

 • Bolder01

  Met al die regels van. f.c. dit is nog maar het begin van het einde van. f.c. WEG WEZEN. NU HET NOG KAN. Anders gaat het de zelfde kant op als. LYMPF...

 • van der berg

  waar blijft rfc om hun nieuwe bedenksel kenbaar te maken,namelijk dat straks de melddatum ipv geboortedatum gaat gelden en als je een fout maakt mbt geslacht de 14 dagen opnieuw ingaan!!!!!!!!!!!!!

 • buitenok

  De nieuwe standaard steeds maar ophogen . waar is het einde!!!! het is wettelijk verplicht om te betalen voor extra inspanning dat word geleverd.

 • Bennie Stevelink

  Het probleem bij FC en in feite alle coöperaties is het leveringsrecht. Boeren vinden het net zo vanzelfsprekend dat iedere drie dagen de melk wordt opgehaald, als dat burgers het vanzelfsprekend vinden dat de gemeentelijke reinigingsdienst iedere week het vuilnis komt ophalen. Dit veroorzaakt, dat een deel van de boeren zich net zo opstelt tegenover de coöperatie als burgers tegenover de reinigingsdienst.

  Een heel andere houding zie je bij boeren die geen leveringsrecht hebben. Ze zijn blij dat ze de melk mogen leveren, zeker als ze daar ook nog een redelijke prijs voor beuren, en zijn dan bereid om aan iedere eis te voldoen die gesteld wordt.
  Boeren die eerder bij DOC overal dwars voorlagen, lid waren van de NMV en overal rechtszaken tegen voerden. Nu bij A-ware zetten dezelfde boeren de pet af en zeggen netjes: “ja meneer Anker en nee meneer Anker”.

  Als er maar geen leveringsrecht is en de boer afhankelijk is van een leveringscontract voor een beperkte tijd, die wel of niet gegund wordt, zijn alle praatjes voorbij.

 • gerben5

  alle tumult, veel al aangewakkert door de landbouwriooljournalisten van de boerderij, daargelaten, zijn we nog altijd beter af met een grote cooperatie. kijk naar de situatie in engeland. sector op zn gat en niet eens zelfvoorzienend in zuivel

 • gerben5

  en klaas je hoeft geen bittergarnituur te halen voor de vrijmibo want je had deze week de meeste reacties

 • Attie

  Bennie, toch wel knap van Jan Anker, om flink aan de overschotmelk van FC te verdienen!

 • emminkvee1

  whw
  als het kalf biest krijgt moet de kwaliteit wel optimaal zijn van de biest

Laad alle reacties (42)

Of registreer je om te kunnen reageren.