Rundveehouderij

Nieuws 14 reactieslaatste update:10 jul 2015

Kamer kritisch op voorstel fosfaatrechten Dijksma

Den Haag – Kamerleden reageren kritisch op het voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken om de melkveehouderij te begrenzen via fosfaatrechten.

"Dit is waanzin. We maken boeren het werk onmogelijk en laten de kans om juist grondstoffen terug te winnen uit dierlijke mest liggen. Ik snap niet waarom de staatssecretaris voor deze koers kiest", reageert VVD-Kamerlid Helma Lodders fel. Haar coalitiegenoot Sjoera Dikkers (PvdA) is positiever: "In korte tijd zijn er meer melkkoeien bij gekomen. Dit veroorzaakt problemen omdat de mest die zij produceren niet kan worden verwerkt. Dat zorgt voor stankoverlast en schade aan het milieu. Ik ben daarom tevreden dat de staatssecretaris het aantal koeien wettelijk aan banden gaat leggen. Tegelijkertijd moeten we verdere intensivering van de landbouw tegengaan door de ruimte die er nog is om te groeien ten goede te late komen van die boeren die hun koeien in de wei hebben", vindt Dikkers.

Scepticisme

CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt nog sceptisch te zijn. "In de brief staat eigenlijk maar één ding: we gaan de melkveehouderij beperken. De details ontbreken nog en de duivel zit 'm bij dit soort regels juist in de details. Dat hebben we ook gezien bij de wet herstructurering varkenshouderij met alle problemen met referenties en knelgevallenregelingen. Ik ben ook erg benieuwd hoe de extensieve bedrijven worden behandeld ten opzichte van intensieve grootschalige bedrijven. We hebben het hier wel om inkomens van gezinnen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar of dit de goede weg is, is de vraag", zegt Geurts.

Eerst naar Brussel

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf zegt ook niet zomaar akkoord te gaan met het voorstel. "Het is buitengewoon onbevredigend dat we ons helemaal ophangen aan een fosfaatplafond dat helemaal geen rekening houdt met de mest die de grens over gaat. We moeten eerst naar Brussel om hierover te overleggen", vindt Dijkgraaf. Hij vindt het niet goed dat de staatssecretaris geen rekening houdt met bedrijven die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in extra grond. "Bedrijven die voldoende grond hebben en uit willen breiden, worden nu de dupe. Hier moet wat aan gebeuren", vindt Dijkgraaf, die ook vindt dat er nog gekeken moet worden naar uitwisseling van rechten tussen sectoren. "Bij voorbaat mogelijke win-winsituaties uitsluiten, vind ik onverstandig."

Halve oplossing

"Het is een aanfluiting dat de staatssecretaris vlak na de melkveewet met een nieuwe melkveewet moet komen. Dit toont het failliet van Dijksma's liberaliseringsbeleid." Aldus Henk van Gerven van de SP. "Ik zie geen garantie voor grondgebondenheid en geen enkele garantie voor weidegang. Het is weer een halve oplossing." De SP vreest dat grondgebonden bedrijven die weidegang toepassen niet de dupe worden van de grote groeiers. Daarom stelt de politicus voor om grondgebonden bedrijven met weidegang in de wet op voorsprong te zetten.

Van Gerven vindt het niet goed dat de fosfaatproductierechten niet gerelateerd zijn aan grond. Hij zou liever een begrenzing zien van aantal liters melk of aantal graasdiereenheden per hectare.

Behoud van grondgebondenheid

De drie noordelijke provincies hebben eerder hun bezorgdheid uitgesproken over behoud van de grondgebondenheid in de sector. De Noordelijke provincies wilden graag meepraten met Dijksma over de plannen voor de melkveehouderij. Landbouwgedeputeerde Johannes Kramer van Friesland reageert nu positief. "Het is goed dat staatssecretaris Dijksma kiest voor fosfaatrechten en niet voor dierrechten. Dat is een goed begin. We hopen wel dat de grondgebondenheid stevig in het plan wordt opgenomen. We willen hier graag over meepraten", zegt Kramer.

Laatste reacties

 • Pieter5775


  Lijkt me een val van het kabinet als het ik zo lees.

 • John*

  misschien toch goed om zo over pas op de plaats te maken. als er dadelijk meer ruimte komt doordat de verwerking op gang komt kunnen bedrijven alsnog extra rechten krijgen. Net zoals de POR regeling bij de varkens dit jaar. Duurzame bedrijven met mestverwerking en afzet op eigen grond hebben daarmee extra ruimte gekregen om te groeien en zo hoort t. eerst even van de schok genaamd quotumloos melken herstellen.

 • peter 103

  Ik hoop dat SGP er Dijkgraaf snel staatssecretaris wordt ,dan komt het helemaal goed.

 • lepercheron 46

  Van de pvda colega`s had ik ook niet anders verwacht, die likken elkaars reet.

 • PetervanKempen


  Fosfaat rechten werken productie beperkend want beperken de bron. Ik dacht dat vervuiling of overbemesting van het milieu het probleem was. Net gedroogde koemest op mn gazon gestrooid en het groeit tegen de klippen op! Mest is een prima export product dus Dijksma richt je op de verwerking van overtollige mest in plaats dat je de boer in zijn productie belemmert. Weer en legertje eikels die als ambtenaar verkleed alles weer moeten controleren? Nee toch.

 • Schraar

  Beste reactie komt natuurlijk weer van Dijkgraaf: Uitwisseling tussen sectoren moet mogelijk worden. De melkveehouderij wordt afgerekent op het zogenaamde sector plafond dat LTO en NZO met hun stomme kop geintroduceerd hebben (NMV heeft dit niet erkent). Brussel kijkt echter helemaal niet naar dit sectorplafond, maar alleen naar het nationale plafond van 172,9 mln kg voor de hele veehouderij, gebaseerd op de productie van 2002. Nergens staat echter geschreven dat dit in dezelfde verhoudingen tussen de sectoren geproduceerd moet worden. In de loop van de tijd kan de ene sector krimpen en de andere kan deze ruimte benutten. Nu word de melkveehouderij afgerekend op het sectorplafond, terwijl door krimp elders het nationale plafond in de toekomst misschien helemaal niet vol komt. Natuurlijk te zot voor woorden. 

 • Schraar

  Daar komt bij dat het waarschijnlijk zo is dat de varkenshouderij door de relatief goedkope varkensrechten veel goedkoper gebruik kan maken van deze fofaatruimte dan de melkveehouderij als de fosfaattechten maar enigzins in de buurt van de oude melkquotumprijzen komen te liggen. Daarbij komt ook nog dat varkensboeren grondloos mogen groeien en melkveehouders grondgebonden. 
  Geitenhouders mogen zelf helemaal voor niets gebruik maken van deze fosfaatrechten en hoeven ook geen grond aan te kopen. 
  Een enorme rechtsongelijkheid!!! De enige manier om op een rechtvaardige manier binnen de fosfaatruimte te blijven is fosfaatrechten voor alle sectoren introduceren en deze vrij verhandelbaar maken. Degene die het meeste rendement uit de fosfaatrechten kan halen zal dan het makkelijkst kunnen kopen.

 • maiskolf

  Het wordt een mooi zootje zo onderhand!

 • joohoo

  Mijn koe gebruikt fosfaat om gezond te blijven en melk te geven .
  Ik zal wel een rare koe hebben maar helaas zij PRODUCEERT geen fosfaat.

 • Arnens

  Beste Collega's en andere lezers. Even wat historie: Het nationaal fosfaatplafond is ontstaan als voorwaarde voor derogatie, de stikstofruimte neemt hierdoor toe, Nederland heeft moeten toezeggen dat de fosfaatproductie niet toe zou nemen. Dit ten gunste van de melkveehouders, de mestplaatsingsruimte stikstof neemt toe en de fosfaatruimte kan in de verhouding 1:3 met koemest ook opgevuld worden. Winst voor de rundveehouders. Gerzien de groeiambities na 1-4-2015 van de melkveehouders ontstaat de angst dat de met Brussel gemaakte afspraak in gevaar komt, EZ zwaait met koerechten. Nee zeggen de melkveehouders wij beloven ons deel van het fosfaatplafond niet te overschrijden door voer- en andere maatregelen, als er maar geen dierrechten komen. Okay zegt EZ: de bal ligt bij jullie, blijf binnen die grens. Nog voor het einde van het melkquotum overschrijden de melkveehouders deze afspraak. Logisch dat EZ nu een grens trekt. Nu claimen dat varkens en kippenfosfaat maar inwisselbaar zou moeten zijn is een zwaktebod. Zij overschrijden de norm 2002 niet. Leunen op VVO's is net zo goed een farce. De korte termijn oplossing is m.i. niet zo moeilijk: als in 2014 de grens overschreden is, is 2014 voor IEDEREEN het fosfaatquotum.  

 • Arnens

  Natuurlijk zijn er dan knelgevallen/groeiers na 1-1 tot 2-7. Deze ruimte moet gevonden worden binnen het eigen plafond, dus door afroming van rechten boven de gebruiksnorm, en voer- en efficientie maatregelen en daadwerkelijk uit de mestmarkt nemen van de mineralen, niet alleen zeggen maar ook daadwerkelijk doen.

 • Koen Franken

  @ Arnens , prima verwoord , hoop dat de melkveehouders het op deze manier wel snappen hoe het zit .

 • kleine boer

  mee eens met arnens was en is zo duidelijk als wat alleen voor degene met voldoene grond pakt het door toe doen van een ander niet goed uit en dat is krom

 • frl

  ik heb na 1/4 ook nog wat koeien bijgekocht zit nu op 44 op 30 ha evenveel als toen de melkqoutum begon 32 jaar geleden,hoop nu nog weer 25 jaar vooruit te kunnen.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.