Rundveehouderij

Nieuws 22 reacties

DLV ziet liquiditeitstekorten bij melkveebedrijven

Uden – Een kwart van de melkveehouders heeft momenteel last van liquiditeitskrapte.

Bij een melkprijs van 34 cent zal dit aandeel oplopen naar de helft. Dat is de verwachting van DLV op basis van een analyse van de opgestelde liquiditeitsprognoses.

Bedrijven die de afgelopen twee jaar (fors) zijn gegroeid lopen het grootste risico op liquiditeitstekorten. De kosten voor melklease en/of superheffing zijn er vaak aanzienlijk.

Daarbij is er in veel gevallen extra ruwvoer in voorraad gelegd, die betaald is van de lopende rekening. Op intensieve bedrijven spelen ook de gestegen mestafzetkosten een rol. Ook is er nog altijd sprake van grote verschillen in kostprijs. DLV constateert verschillen van ruim 8 cent per kilo melk op vergelijkbare bedrijven.

Op een deel van de bedrijven kan een liquiditeitstekort dan ook afgewenteld worden door beter te sturen op de kostprijs. Andere oplossingsrichtingen zijn het verhogen van productie, (tijdelijk) uitstel van vervanging en/of aanpassing van kredieten en aflossingen.

Bij alle maatregelen is het essentieel dat ze tijdig ingezet worden, voor er een tekort ontstaat, stelt DLV. De organisatie noemt het daarom van groot belang inzicht te hebben in de te verwachten liquiditeitsontwikkelingen.

Laatste reacties

 • Jaap39

  En dan stormt het nog niet eens....

 • boer drenth


  Nu al krap bij kas en dan moeten ze ook nog grond aankopen, volgens de voormannen veehouderij.

 • Tearpoal

  Wellicht kan de DLV hier een gedegen advies neerleggen, natuurlijk tegen een zacht prijsje.

 • el

  Geen buffer?

 • Mels

  Goh wat raar.....

 • zwijntje

  lang leve de subsidie

 • hans veghel

  dit jaar geen nieuwe fendt

 • landboer


  Voorgaande reacties getuigen alleen maar van leedvermaak, waar en waardoor het bij sommigen begint te knijpen vraagt niemand naar.....

 • BO(skabout)ER

  is toch logisch dat er tekort is als er net een bedrijf is overgenomen of je hebt net een nieuwe stal, land gekocht. Je gaat niet geld lenen met een buffer van 30 duizend euro. 

 • BO(skabout)ER

  Dat is natuurlijk geen 25 % een deel van de bedrijven is gewoon overgefinancierd, dat lijkt me niet gezond. 

 • Storm


  Je laat geen liquiditeitsbegroting opstellen als je deze niet nodig hebt. Percentages zijn denk ik te hoog.

   

 • landboer


  Dat bedoel ik BOskaboutER!

 • Jaap39

  Bij dergelijke bedrijfsovernames zijn de marges bij voorbaat al te krap. 

  Geen wonder dat er zo weinig nieuwe aanwas van bedrijfsopvolgers is. 

 • Koen Franken


  Heb het al zo vaak benoemd , te lang , te goed en te stabiel geweest , en hierdoor de kostprijs uit het oog verloren . Hierdoor ga je het niet zo nauw zien,want we verdienen toch wel . Inderdaad tot dat het keert en de wind even uit een andere richting komt dan zijn diegene welke geen buffer hebben meteen aan de beurt .

 • Jan van het Zand

  Het was te verwachten.
  Niet ieder melkveebedrijf kan als high tech bedrijf financieel de toekomst aan.

 • koestal

  Iedereen rekende op gouden tijden na 1 aprilmaar het kan sommigen zuur opbreken

 • koestal

  ja ,een nieuwe stal bouwen ,voer aankopen, melk leasen en mest afvoeren. Wat blijft er dan nog over  ?

 • Jaap39

  Een gigantische berg met werk koestal #17 (voor weinig)

 • aqwzsx12

  eerst gedaan en dan bedacht heeft menig koeienboer in 't leed gebracht!

 • koestal

  ze willen graag alles in het groot,rijk rekenen en.......

 • John*

  Het gaat er dus om de kostprijs onder controle te houden. Een lage kritieke opbrengstprijs de banklasten nihil zijn is prettig werken. Maar een keer komt t moment dat de stal versleten is en aan vervanging toe is. Daar moet wel voor gereserveerd worden. Deze post zie je in de kostprijs terug. Het uiteidelijk gaat het er om of de voordelen van de efficiëntie die geboekt voldoende zijn om de extra rentelasten te dekken en hier de juiste balans in te vinden.

 • g.g


  Vaak wordt er bij goede resultaten door de accountant geadviseerd om te investeren ( om niet te veel belasting te betalen) dit is ook een juiste constatering.

  maar de investering moet wel nodig en economisch verantwoord zijn , anders kun je beter belasting betalen en de rest van het geld reserveren.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.