RundveeNieuws

DLV ziet liquiditeitstekorten bij melkveebedrijven

Uden – Een kwart van de melkveehouders heeft momenteel last van liquiditeitskrapte.

Bij een melkprijs van 34 cent zal dit aandeel oplopen naar de helft. Dat is de verwachting van DLV op basis van een analyse van de opgestelde liquiditeitsprognoses.

Bedrijven die de afgelopen twee jaar (fors) zijn gegroeid lopen het grootste risico op liquiditeitstekorten. De kosten voor melklease en/of superheffing zijn er vaak aanzienlijk.

Daarbij is er in veel gevallen extra ruwvoer in voorraad gelegd, die betaald is van de lopende rekening. Op intensieve bedrijven spelen ook de gestegen mestafzetkosten een rol. Ook is er nog altijd sprake van grote verschillen in kostprijs. DLV constateert verschillen van ruim 8 cent per kilo melk op vergelijkbare bedrijven.

Op een deel van de bedrijven kan een liquiditeitstekort dan ook afgewenteld worden door beter te sturen op de kostprijs. Andere oplossingsrichtingen zijn het verhogen van productie, (tijdelijk) uitstel van vervanging en/of aanpassing van kredieten en aflossingen.

Bij alle maatregelen is het essentieel dat ze tijdig ingezet worden, voor er een tekort ontstaat, stelt DLV. De organisatie noemt het daarom van groot belang inzicht te hebben in de te verwachten liquiditeitsontwikkelingen.

Beheer
WP Admin