Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Dijksma wil advies over slacht drachtige koe

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft Wageningen UR en voedselveiligheidsautoriteit Efsa advies gevraagd op welke wijze het aanbieden van drachtige dieren voor de slacht het beste teruggedrongen kan worden.

Dijksma wil ook weten hoe het beste omgegaan kan worden met de ongeboren vrucht als het dier toch wordt geslacht.

Partij voor de Dieren kaart kwestie aan

Dijksma schrijft dit in antwoord op Kamervragen van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren). Thieme is mede door een documentaire op de Duitse televisiezender ARD bezorgd dat duizenden kalveren stikken tijdens de slacht van de koe. Dijksma zegt geen cijfers te hebben over het aantal drachtige koeien dat op jaarbasis in Nederland wordt geslacht.

Geen Duits verbod

Ze ontkent dat in Duitsland een verbod op de slacht van drachtige koeien van kracht is. Drachtige koeien mogen net als in Nederland niet vervoerd worden indien de dracht 90 procent of verder gevorderd is. Wel is in Duitsland volgens de PvdA-politica een debat gaande over het aanscherpen van de transportregels zodat geen drachtige dieren meer worden afgevoerd naar het slachthuis gedurende de laatste drie maanden van de dracht.

'Langzame verstikkingsdood'

Op de vraag van Thieme of Dijksma de kritiek van Duitse dierenartsen dat ongeboren kalveren een langzame verstikkingsdood tot twintig minuten moeten ondergaan, antwoordt Dijksma dat de dieren niet verstikken maar hersendood raken. Ze schrijft dat ongeboren kalveren voor hun zuurstofvoorziening afhankelijk van de aanvoer via de placenta. De ongeboren halveren overlijden dus zodra de zuurstofvoorziening van de moederkoe wegvalt.

Vraagtekens over diervriendelijkheid

Op dit moment wordt volgens Dijksma wetenschappelijk aanbevolen dat wanneer bij de slacht een ongeboren vrucht wordt aangetroffen, deze ongemoeid in de uterus wordt gelaten tot deze als gevolg van zuurstofgebrek overleden is. "Recent worden er vraagtekens bij geplaatst of dit inderdaad in alle stadia van de dracht de meest diervriendelijke optie is", schrijft Dijksma. Efsa zal volgens planning uiterlijk 30 november 2016 haar bevindingen rapporteren.

Laatste reacties

  • ...............

    "Efsa zal volgens planning uiterlijk 30 november 2016 haar bevindingen rapporteren."
    Dan kan er nog heel wat bedacht worden in een jaar tijd.

  • kschouten

    Een mooi verhaal is dan dat een hoogdrachtige koe op medisch advies geslacht moet worden . Dus met de koe naar het slachthuis en met een levend kalf naar huis zo kan het ook na goed overleg met de slager.

Of registreer je om te kunnen reageren.