Rundveehouderij

Nieuws

Extra importmaatregelen SKV na BVD-besmetting

Zeist - De import van nuchtere kalveren uit gebieden in Duitsland waar BVD van het agressieve type 2 heerst, is met onmiddellijke ingang aan strikte voorwaarden gebonden.

Dit heeft de Stichting kwaliteitsgarantie vleeskalversector (SKV) bepaald.

De actie volgt op de vaststelling van BVD type 2 op een Brabants vleeskalverbedrijf. Vorig jaar trof de SKV een vergelijkbare maatregel na de uitbraak van BVD type 2 op een Fries kalverbedrijf.

De SKV heeft in totaal 65 Kreisen in 12 van de 16 Bundesländer aangemerkt als risicogebieden. Invoer van nuchtere kalveren uit deze gebieden is nog wel toegestaan, maar slechts onder strikte hygiëne- en transportmaatregelen. Ook na import van dieren uit de risicogebieden gelden voor kalverhouders nog strikte regels voor de behandeling van en controle op de status van de kalveren. Duitsland kampt al een aantal jaren met de beheersing van BVD.

Enkele van de voornaamste eisen zijn: de vleeskalveren worden rechtstreeks vanaf de verzamelplaats naar de vleeskalverhouderij getransporteerd en in één keer gelost; op de vleeskalverhouderij mogen geen runderen (bijvoorbeeld melkvee) aanwezig zijn; er worden extra hygiënemaatregelen in acht genomen en de gezondheid van de vleeskalveren wordt gemonitord;

vleeskalveren mogen alleen van het bedrijf worden afgevoerd naar de slachterij of, indien voldaan wordt aan aanvullende voorwaarden, naar een andere vleeskalverhouderij. Als aanvullende voorwaarde geldt onder meer dat een steekproef van de vleeskalveren uit het risicogebied na import getest moet zijn op BVD type 2 en negatief moet zijn bevonden.

De door SKV gehanteerde voorwaarden zorgen voor kanalisatie van de kalveren. De SKV beoogt hiermee het risico op BVD type 2 te beperken. De combinatie van I&R-nummer en het registratienummer van de kalveren maakt tracering naar de betreffende gebieden mogelijk.

Aangeslotenen die zich niet houden aan de voorwaarden krijgen van de SKV geen kwaliteitscertificaat voor het koppel vleeskalveren waarvan vleeskalveren deel uit maken of hebben gemaakt, die in strijd met deze voorwaarden zijn opgezet. De SKV zal indringend controleren op naleving van dit verbod.
Op basis van beschikbare informatie, zal SKV de situatie blijven monitoren en regelmatig onderzoeken of de door SKV genomen voorzorgsmaatregel wellicht bijstelling behoeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.