Rundveehouderij

Nieuws 10 reacties

Duitsers zien kansen na melkquotering

Berlijn - De Duitse zuivelsector is niet bang meer voor het einde van de melkquotering. Zowel de zuivelindustrie als veehouders gaven tijdens het Berliner Milchforum aan mogelijkheden te zien in een geliberaliseerde zuivelmarkt zoals die vanaf volgend jaar ontstaat.

Buiten de EU is een stijgende vraag naar zuivel, terwijl productiegebieden als Afrika, Azië en China wel potentie hebben, maar zich niet snel ontwikkelen. De Europese sector zal wel groeien, maar niet zo hard als sommigen denken, omdat milieu en mestafzet de remmende factoren worden.

Melkveehouder Heinz Korte gaf tijdens het congres aan dat de wereldmarkt wel degelijk kansen biedt, maar dat de zuivelsector wel de mogelijkheid moet krijgen om deze te benutten. Korte omschreef de wereldmarkt als een ventiel voor productiehoeveelheden die niet op de interne markt afgezet kunnen worden wat nu een aandeel in de goede melkprijs oplevert. Veehouders uit de zaal gaven duidelijk aan dat wat hen betreft een eind aan de toeslagen mag komen. Nu houden veehouders er steeds rekening mee en spelen onvoldoende in op een tijd zonder toeslagen.

Laatste reacties

 • Fermer

  Wij hebben een melkveebedrijf in Frankrijk. Volgens ons accountantskantoor zijn wij het meest rendabele bedrijf. Wij zijn er ook voor dat de toeslagrechten eraf zouden moeten om zo ook niet aan de lijn te hoeven lopen qua eisen verbonden aan de toeslagen of absurde korting die niet in verhouding is met een eventuele overtreding. Wel is het een verworven recht uit het verleden om de prijs voor de consument acceptabel te houden. Als nu de toeslagrechten eraf gaan houden wij te weinig over om van te leven. De melk zal dan meer moeten opbrengen. Nu is het zo dat de uitbetaalde melkprijs door de fabriek voor hun erg laag is omdat de boer gecompenseerd wordt door de toeslagrechten. Eigenlijk hebben de fabrieken een goedkoop product omdat wij nu mede kunnnen leven vanwege de toeslagrechten.
  Nu is de vraag, waar komt straks ons leefgeld vandaan. Gaan en kunnen de fabrieken meer betalen of moeten we het boeren als hobby gaan beschouwen? In de laatste regel wordt gezegt: 'de veehouders spelen onvoldoende in op een tijd zonder toeslagen'. Wat zou dan het antwoord zijn, hoe moeten we daar dan op inspelen?

 • joannes

  De vraag is, waarom gaan de toeslagen eraf en misschien nog belangrijker waarom zijn er ooit toeslagen als extra inkomensbron bedacht? Nu het antwoord op de laatste vraag is de makkelijkste: Om prijzen voor consumenten en producenten te stabiliseren. Tenminste zo heb ik het altijd begrepen. Natuurlijk is er ook een beetje politiek bijgestuurd door de ene veehouder (bv koeboer) meer en de ander veehouder (bv varkens en kippen) uit te sluiten. Hiermee kan je waarschijnlijk ook het antwoord geven voor dé vraag van #Harm. De compensatie voor de toeslagen die wegvallen moeten uit de markt komen met vooral instabiele prijzen die, wanneer zoals bedoeld, het aanbod zullen sturen naar rendabele marktprijzen. Een aanbod wat dus eerst moet afnemen om de nodige schaarste te creëren voor de benodige hogere prijzen om de toeslagen te compenseren. De illusie dat export het probleem gaat oplossen is met afstanden tot in China is hooguit een tijdelijke. Er liggen vele geschikte (goedkope) productieplaatsen tussen Europa en die, van de laatste tijd, interessante exportmarkten!

 • BO(skabout)ER

  maar dan moeten die potentiële goedkope productieplaatsen wel gaan worden gebruikt, en daar zie ik het misgaan! Waarom zou iemand koeboer willen worden als er in dat soort landen veel makkelijker geld kan worden gemaakt met aardappelen/graan, kippen of varkens...Investeerders zitten dus niet op melkveebedrijven te wachten, met hun 7 dagen melken..

 • Peerke1

  Ge kunt beter de boeren veel toeslagen geven. Dan kan het voedsel goedkoop blijven en hoeven de uitkeringen en het minnium loon niet verhoogd te worden. Bovendien kunnen we dan ook beter concurreren in het buitenland. Tevens kunnen meer mensen weer gaan werken en zal de economie ook aantrekken.

 • W Geverink

  Dus met andere woorden Peerke moet de Europese belastingbetaler er voor zorgen dat de Chinezen melkpoeder kunnen kopen voor minder dan de kostprijs?...

 • Fermer

  Ik denk ook dat het de kant opgaat zoals @joannes denkt dat het gaat. Als het dan zo is zoals @BO(skabout)ER zegt en het gaat mis omdat die potentiële goedkope productieplaatsen niet gebruikt gaan worden, dan zal de melkfabriek meer moeten gaan betalen om de productiecapaciteit volledig te kunnen benutten. Hoeveel zullen ze moeten gaan en kunnen betalen zodat het voor ons acceptabel wordt om te produceren, zonder dat er over gegaan wordt op alternatieven van de melkproducten en ze dan de melk alsnog niet nodig zullen zijn. En zullen er bij een wat hogere melkprijs de megaproductiebedrijven in de VS en Nieuw-Zeeland al niet veel eerder dan ons in West-Europa de productie rendabel opschroeven en de markt voorzien?

 • Fermer

  Waar zijn we in godsnaam mee bezig. Waar moeten we op inspelen als de toeslagen eraf gaan. Als het eerst de politiek is die ons kapotmaakt door de hoge kostprijs vanwege de niet concurrerende regelgeving en ten tweede de boeren zelf door maar groter te groeien, maar meer melken, meer aanbod creëren waardoor de melkprijs vanzelf zakt. Dan valt er toch niet meer tegen te vechten. Waar zijn we mee bezig???????????

 • joannes

  @Harm, in een omgeving met heel veel spelers is groei iets wat afhankelijk is van de voeding die het krijgt. Stopt de voeding, dan stopt ook de groei! Zo zal het ook met de veehouderij gaan die op die smalle basis van export naar bv China gebaseerd is. Er zijn maar weinig spelers die kunnen stoppen wanneer de groei er nog inzit. Omdat geen verstandig mens kan inschatten wanneer de voeding - rendabele bedrijfsvoering voorgespiegeld door allerlei bedrijfsplannen die nodig zijn voor bankleningen en investeringen - ophoudt, zelfs de coöperatie gaat uit van groei en investeringen overzee en ver weg, zal het alléén stoppen met een ¨verrassende¨ daling van de opbrengst prijzen. Opbrengst prijzen die nu nog aangevuld worden met toeslagen die de politiek nu handig wil afbouwen om te profiteren van de marktruimte die er nu nog is.

 • Fermer

  @joannes, bedankt voor je reactie, ik denk dat je het juiste scenario schets. Dat is waar ook de frustratie zit.

 • andrecanada

  kijk bij jullie betaalen de belasingbetalers voor melk prijs of ze betalen een beetje meer in de winkel hier is het we betalen handen vol voor melk en melk produckten in de winkel om dat hier de grezen dicht ziten voor buitenlandse produckten of een heele hooge drempel premie zit er op niet alleen in melk maar ook kipen eieren aardappels wortelen kolen en meer producten wat het winkelen hier erg duur maakt voor de normale burger

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.