Redactieblog

32 reacties

‘Oneens met mijn collega’

Het College van Beroep vindt dat de fosfaatrechten voorzienbaar waren, en dat vind ik terecht.

Het leuke van een duo-column in Boerderij is dat je het met je collega-columnist oneens kunt zijn. Voor de goede orde, Willem Bruil en ik zijn niet alleen collega’s in het columns schrijven, maar we zijn ook allebei hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar staat tegenover dat zo’n universiteit zo groot is dat we er elkaar in de afgelopen decennia precies 2 keer ontmoet hebben.

Lees ook: ‘Schaamte over uitspraken fosfaatrechten’

Bedrijven met groeiplannen

Bruil schreef een paar weken terug op deze plek dat hij de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de fosfaatrechten juridisch zeer aanvechtbaar en oneerlijk vond. Eén melkveehouder heeft gelijk gekregen. Dat vind ik terecht, want hij zat in een wel heel trieste situatie. En hij had al rechten, maar dan voor varkens. De andere 5, want het ging in totaal om 6 zaken, kregen ongelijk. Het ging om bedrijven die groeiplannen hadden, soms al grond gekocht hadden en een grote stal gebouwd, maar op de peildatum de koeien nog niet allemaal hadden.

Iedereen had kunnen weten dat er maatregelen aankwamen

Invoering fosfaatrechten voorzienbaar

De rechters van het College vinden vooral dat de invoering van de fosfaatrechten voorzienbaar was. Het was volgens de rechters duidelijk dat onbeperkte groei niet mogelijk was. Er was een fosfaatplafond, en in het parlement was het meermaals aan de orde geweest. En de rechter had erbij kunnen zeggen dat iedereen die Boerderij of een ander landbouwblad las, had kunnen weten dat er maatregelen aankwamen. Ook ik heb in mijn columns de afgelopen jaren meermaals gewezen op de grote risico’s die sommige melkveehouders namen.

Rechtsgevoel

De advocaten van de bedrijven zijn niet blij met de uitspraak, want ook voor veel zaken die nog voor moeten komen zal die voorzienbaarheid een grote rol spelen. Het is zuur, en in de meeste gevallen nog veel erger dan zuur, voor de betrokken ondernemers, maar de uitspraak past wel in mijn rechtsgevoel. Al te vaak hebben we situaties gehad waarin iemand die er op gokte dat het wel goed zou komen, de uiteindelijke winnaar was. In dit geval is dat waarschijnlijk niet zo. Waarschijnlijk, omdat de betrokken ondernemers het nog bij het Europese Hof van Justitie kunnen proberen.

Voor mijn rechtsgevoel is het goed zo

Innovatieve stallen

De uitspraak betekent dat de boeren van de groep Innovatief in de knel weinig hoop kunnen hebben dat ze alsnog extra rechten krijgen. Het is de groep van bedrijven die fors hebben uitgebreid met min of meer innovatieve stallen. Ze hebben soms zelfs subsidie gekregen voor hun innovaties, maar ze krijgen geen rechten voor koeien die er op de peildatum nog niet waren. Op het ministerie zal men zeker opgelucht geweest zijn. Waar hadden de rechten vandaan moeten komen als al die grote groeiers extra rechten hadden moeten krijgen? Kortom, voor de betrokken boeren is het een ramp, maar voor de andere sectorgenoten, en voor mijn rechtsgevoel, is het goed zo.

Laatste reacties

 • Gerjo-Kompier1

  Dat er een beperking zou komen, was voorzienbaar. Dat het een peildatum werd i.p.v. een referentie jaar, was door niemand voorzien, behalve de kliek, die bij de besluitvorming is betrokken.
  Het is jammer dat voorafgaand aan het einde van het quotum, grondgebondenheid (mestruimte) werd gepredikt als grens (maatschappelijk en Brussels gewenste richting) en dat dezelfde beleidsmakers later kiezen voor fosfaatrechten. Is dat voor een individuele rundveehouder voorzienbaar geweest?
  Waarom zijn zoveel bouw- en milieuvergunningen afgegeven als dezelfde overheid een veel lager gezamenlijk plafond in gedachten heeft?
  Het wordt de hoogste tijd dat er een streep komt onder de onenigheid over de verdeling van de fosfaatrechten en dat de overheid een loket voor schadevergoedingen opent voor de bedrijven, die te weinig fosfaatrechten zijn toebedeeld. We worden al veel te lang aan het lijntje gehouden.

 • wmeulemanjr1

  Als het allemaal zo heel erg voorzienbaar was voor iedereen(volgens de overheid) waarom heeft diezelfde overheid niet eerder vooraf ingegrepen? beetje laf niet?

 • maxisprint

  er werd toch steeds gezegd dat als je voldoende eigen grond had om je mest af te zetten , je daar het aantal koeien naar mocht houden ?
  Het is vooral het zuiden geweest waar de landbouworganisaties deden pleiten om veel te veel uit te breiden zonder grond te hebben

 • Bennie Stevelink

  De doelstelling van LTO in deze is begrijpelijk, de risico’s die ze hebben genomen onbegrijpelijk en het resultaat schandalig.

  De doelstelling was dat de melkveehouderij verlost zou worden van het enorme luchtkapitaal door productierechten. Begrijpelijk standpunt gezien de ellende die het onbetaalbare melkquotum in voorgaande decennia veroorzaakt had.

  We zouden onder het plafond blijven door grondgebondenheid en gebruik van de Kringloopwijzer. Ze gingen eraan voorbij dat grondgebondenheid door ZLTO zou worden geblokkeerd. Daarnaast was de KLW niet voldoende geborgd en het was ook niet duidelijk of dat wel mogelijk was. Ondanks deze problemen bleef men tegen de werkelijkheid in vasthouden aan een melkveehouderij zonder productierechten. Men heeft hier onbegrijpelijke risico’s genomen die volledig verkeerd zijn uitgepakt.

  Het verdwijnen van het quotum en het niet invoeren van een vervangende begrenzing werd door veel boeren begrepen als dat ze onbegrensd koeien konden houden. Men heeft boeren onvoldoende gewaarschuwd dat dit niet het geval was. Ook niet toen boeren voor gek en onwijs nieuwe stallen gingen bouwen. Men heeft de boeren enigzins in deze waan gelaten. Toen uiteindelijk toch ingegrepen moest worden en productierechten werden ingevoerd ontstond er een schandalige situatie.

 • xw

  wie hebben geadviseerd? de bouwkundige adviesbureaux? Tsja...
  Trouwens, het is niet alleen de referentiedatum die bepalend is voor je fosfaatrechten. In de berekening tellen uiteindelijk meer gegevens over het gehele jaar 2015 mee, oa de gehele melkleverantie en het gemiddeld aantal koeien enz..
  Wat Strijker schrijft is niet helemaal lekker als je een "knelgeval" bent, maar .
  Je moest toch echt wel van een andere planeet komen om niet in de gaten te hebben dat er wat ging gebeuren
  Misschien komt er wel een schadeloket voor niet-groeiers die niet hebben geinvesteerd en die wel in hebben moeten leveren. Dat is veel eerlijker.

 • Bennie Stevelink

  De schandalige situatie betreft niet alleen boeren die gebouwd hebben en de stal niet vol hebben, het betreft ook zeer zeker de boeren die niet gegroeid zijn maar wel 8,3% moesten inleveren.

 • farmerbn

  Ik ben niet echt overtuigd dat de boeren wisten dat er grenzen waren. Boeren die zeggen dat ze het wel wisten en nu hulp weigeren aan de knelgevallen omdat die het ook wisten maar gokten op hulp, zijn zelf ook dom geweest. Als je weet dat er iets komt en je hebt zelf de stal niet overvol (110% of meer) dan moet je nu niet zeuren over het verlies van die 9%. Als je zegt dat je het wist heb je er voor gezorgt dat je de stal ook nu nog gewoon vol hebt, en heb je geen schade met die afroming van 9%.

 • xw

  110% stalbezetting farmerbn.?
  Dat is in NL qua dierenwelzijn verleden tijd.
  zowel w.b.t. moreel en moraal verwerpelijk, is not done

 • Kletskoe

  Farmerbn, dat is precies de mentaliteit waardoor het mis is gegaan. Een deel noemt het ondernemerschap. Een ander deel noemt het 'ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Ik snap de keuze om hard te groeien ondanks dat je weet dat de melkveehouderij ook tegen grenzen aanloopt. Je moet wat risico nemen als je wat wilt. Garanties hebben deze ondernemers ook niet vooraf gehad. Zij hebben goed getimed en/of geluk gehad. Dat is in elke tak van sport zo.. Ik heb wel problemen met het gezeur als de keuze niet goed uitpakt en dan extra rechten willen scoren over de rug van een ander.

 • Vhouder

  ja melkquotum was zo gek nog niet

 • Bennie Stevelink

  De mentaliteit die @farmerbn hier ten toon spreidt is zo typisch Frans dat hij wel een geboren Fransman zou kunnen zijn.
  In Frankrijk bestaat solidariteit uit eisen van de ander zónder zelf verantwoordelijkheid te nemen. Echte solidariteit bestaat echter alleen als het wederkerig is: jij neemt verantwoordelijkheid voor de ander én voor jouzelf , maar de ander neemt ook verantwoordelijkheid voor zichzelf én voor jou.
  Bij het CDA hadden ze daar eerdere jaren een mooie slogan voor: "samenleven doe je samen".

  Weet je wat in dit geval de juiste solidariteit zou zijn? Dat grote groeiers die de stal op tijd vol hadden een deel van de buit delen met boeren die de stal niet op tijd vol hadden.

 • farmerbn

  Zo, dat had ik niet mogen zeggen zie ik. Lees ik hier al maanden dat knelgevallen niet geholpen dienen te worden omdat iedereen wist dat er een beperking zou komen en dan zelf niks doen om een betere uitgangspositie te hebben ( stal wat voller). Boeren die zeggen dat ze het wel wisten en hun stallen niet overvol hadden, jokken volgens mij. Als bennie het winnende staatslot heeft, deelt ie met elke melkveehouder.

 • kleine boer

  farmerbn bennie geeft ook nooit antwoord op wat volgens hem een grote groeier is. Van 40 naar 80 van 80 naar 120 of 120 160 200-300 enz enz en wat ze fout gedaan hebben vind ie ook een moeilijk antwoord....het heeft ook weinig met ikke ikke te maken iedereen had de kans ervoor.....

 • Kletskoe

  Bij iedereen wat voller, 10%, was er geen groot probleem geweest. De problemen komen door de grote.groei. 50% of meer erbij. 100 koeien of meer. Dat soort stappen. En met deze groeistappen doe je grote investeringen en neem je grote risico's. Het kan dus heel goed uitpakken of heel fout. Hetzelfde in een casino alles op rood of op zwart zetten. Daar gaan we toch ook niet anderen voor op laten draaien?

 • agratax.1

  Ik kan het met Dirk eens zijn in dezen, wie even had nagedacht wist dat het fosfaatplafond alleen door maatregelen van boven af te handhaven zou zijn. Ik vind het ernstiger dat de boeren die hun veestapel wilden laten groeien met in acht neming van grondgebondenheid ook worden gekort,zo niet bestraft. Hoe kan ik als ondernemer nog functioneren als ik bestraft wordt omdat ik de nieuwe wensregels van de overheid toepas tijdens de bedrijfsaanpassing.

 • xw

  zijn ze er nog, die zich die overzichtelijke melkquotering die er was voor die bevrijdingsdag, nog kunnen herinneren?

 • Henk.visscher

  Agratatax, het eerst kan ik volgen maar jou einde niet ook veel van de boeren die knelgeval zijn, hebben dat gedaan volgens de wensregels

 • Henk.visscher

  Dirk in de knelgevallen zitten ook.mensen die begin 2013 al financiële verplichtingen zijn aangegaan, laat eens een artikel zien waaruit deze boeren het konden voorzien

 • Alco

  Bleker waarschuwde destijds voor plafond overschrijding.
  Men kon dit oplossen door mestverwerking of land aankoop.
  Mensen die nu zeggen dat het voorzienbaar was, moeten hun eigen stukjes er maar even op nalezen!!!!!

 • xw

  Henk.Visscher, als die half 2015 hun stal niet vol hadden is er wat misgegaan.
  Voor mensen waarvan hun veestapel of zijzelf aantoonbaar door ziekte of anderszins getroffen zijn, biedt de knelgevallenregeling uitkomst als daar beroep op wordt gedaan.
  Dat weet ik pertinent zeker.

 • Henk.visscher

  xw ik ga even in jou gedachten mee, dan wil ik wel eens een stuk uit de boerdrij zien uit begin 2014 waaruit blijkt dat het te voorzien was, want dat schrijft Dirk

 • agratax.1

  @Henk.visscher. Het wens denken slaat niet op de wens van de boeren maar op de wens van onze Minister van landbouw samen met haar beleidsmedewerkers en collega politici. Al deze mensen prediken immer een Grondgebonden veehouderij met bij behorend mest gebruik op eigen grond.
  Ten tijde van het einde van het quotum tijdperk was bekend dat het fosfaatplafond heel dichtbij was en dat een groei van de melkveestapel niet meer aan de orde kon zijn zonder over de bekend grens te gaan. Als goede Nederlanders hoopten de boeren dat de overheid zoals "gebruikelijk" Niet zou Handhaven en dus vrij uit zouden gaan. Volgens goed Nederlands gebruik betekende ingrijpen niet de -overtreders- aanpakken maar de korting volgens de meer socialistische methode -iedereen aanpakken en daarmee de niet overtreders beboeten en de overtreders belonen voor hun overtreding.

 • Alco

  Alleen de overheid heeft schuld. Mede dankzij LTO NZO de FC.
  Maar dat zijn nu eenmaal machtige ….. blokken.

 • Kletskoe

  <>

 • d.strijker1

  Normaal gesproken meng ik me niet in de discussie over mijn columns, want ik vind dat ik met de column mijn kans heb gehad. Maar soms maak ik een uitzondering, zoals deze keer. Ik heb het even nagekeken, in mijn columns van 7 januari 2014 en van 11 juni 2014, en later ook wel, heb ik aangegeven dat het niet goed zou komen met fosfaatplafond. Nu hoop ik maar dat u de oude Boerderijen bewaard heeft. Eventueel vragen we de redactie om ze opnieuw af te drukken; ik bewaar ze digitaal. Dirk Strijker

 • Kelholt

  Wat "komt er dan niet goed met het fosfaatplafond" Dirk? Dat Nederland de derogatie verliest en Nederlandse boeren niet meer worden bespeeld als marionetten. (Als jullie dit niet doen en als jullie dat niet doen dan verliezen jullie derogatie.)
  Er zullen dan weer koeien naar de slacht moeten maar voor het fosfaatreductieplan was dit ook geen probleem. Minder koeien is meer grondgebonden bedrijven precies zoals alle kringlooppipo's willen. Wat is precies het probleem met het overschrijden van het fosfaatplafond? Leg dat eens even uit Dirk.

 • Attie

  Help eens ff Dirk, nu willen ze onze extra 80kg N per ha ook nog ontfutselen..

 • Alco

  Strijker. Bleker waarschuwde ook voor overschrijding. Al in 2011. maar zag de oplossing in mestverwerking, voerspoor en grond aankoop!!!!!!!

 • farmerbn

  Tja, attie dat kan natuurlijk altijd als je je afhankelijk maakt van de politiek. Die misbruiken de derogatie en gebruiken die als chantagemiddel. Door de derogatie heb je eerst de N en P plafonds gekregen ,de fosfaatquota en de melkvermindering. Nu alles vastligt trekken ze misschien de derogatie in. Ga je voor de korte termijn (derogatie) en verlies je op lange termijn (enigste land die aan de ketting ligt).

 • Attie

  farmerbn, in Frankrijk mag je daar onbeperkt koeien per ha houden?

 • farmerbn

  Ja, maar als je boven de 170 kg N per ha uit organische mest komt moet je een mestafzetplan hebben. Dat betekend dat je buren strikt die tekenen voor mestafzet. Sommigen willen die mest niet, anderen wel zonder te betalen en weer anderen geven zelfs geld toe aan de koeienboer. Meestal gaat stro naar de koeienboer en vaste mest naar de akkerbouwer zonder betalingen. Er is hier een mesttekort hè, mest is geen probleem.

 • xw

  ja,Frankrijk is ook wat groter..

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.