Redactieblog

18 reacties

‘Fosfaatrecht en onrecht’

Politiek en LTO willen de fosfaatregeling niet aanpassen: de winst van de een is het verlies van de ander.

Het stof rond de toekenning van fosfaatrechten is wat neergedaald. De meeste melkveehouders weten waar ze aan toe zijn, ze weten hoeveel rechten ze hebben en hoe het berekend is. De grondslag is het aantal dieren op 2 juli 2015. Bij bedrijven die niet grondgebonden zijn, is er gekort, tot maximaal 8,3%. Er zijn minder rechten toegedeeld dan het fosfaatplafond toelaat.

Het ministerie denkt dat er de komende tijd fouten hersteld moeten worden die de fosfaatproductie doen oplopen, en ze houdt rekening met rechtszaken die ze kan verliezen. Er lopen immers allerlei procedures bij de rechter en bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De gevaarlijkste voor de minister zijn de zaken waarin geclaimd wordt dat eigendomsrechten van veehouders zijn geschonden. Als Schouten die verliest, is het hek van de fosfaatdam, want dan stort de hele regelgeving in en is de chaos compleet. Andere procedures gaan over specifieke groepen; als ze er daar eentje van verliest, komt er weliswaar wat extra fosfaat bij, maar blijft het stelsel intact.

Landschap en koe-in-de-wei

Dankzij Boer zoekt vrouw-vrouw Yvon Jaspers weet half Nederland (1,7 miljoen kijkers) dat de fosfaatregels bedrijven hard kunnen raken. Boerin Agnes barstte in tranen uit over de mogelijke gevolgen voor haar bedrijf. En inmiddels heeft een bijzondere combinatie van min of meer bekende Nederlanders, Benny Joling van Normaal, professor Willem Bruil, Annie Schreijer-Pierik en nog een paar, in een open brief gevraagd om extra rechten voor snel gegroeide bedrijven. Het was nogal een merkwaardige brief, want er stond in dat deze bedrijven zorgen voor een fraai landschap met koe-in-de-wei. De categorie snelle groeiers is volgens mij juist niet het voorbeeld van landschapsonderhoud en koe-in-de-wei, het zijn gemiddeld genomen bedrijven die op bulkproductie zijn gericht. Niets mis mee, maar als het over landschap en koe-in-de-wei gaat, hebben grondgebonden, biologische en bijzondere rassen-bedrijven meer recht van spreken. En als Schreijer-Pierik echt wat wil, ze is van het CDA en die zit in het kabinet. Kortom, spel voor de bühne.

En inderdaad, ook voor biologische bedrijven en bedrijven met bijzondere rassen is (door anderen) gevraagd om meer rechten en uitzonderingen. De politiek houdt zich stil, en LTO en anderen ook. Meer rechten voor de een is minder rechten voor de ander, en dat wil niemand voor zijn rekening nemen. Ik stond niet onder de open brief, want ik heb steeds gewaarschuwd dat er een ingreep aankwam en dat snelle groei een groot risico was. Een stal bouwen met weinig financiële buffer, in zo’n situatie, is een hachelijke onderneming. Niettemin gun je niemand de ellende die dat soort verkeerde bedrijfsbeslissingen veroorzaakt, ook boerin Agnes niet.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Dirk Strijker wijst vanuit een andere richting op hetzelfde probleem waar ik eerder al op gewezen heb. Dirk zegt: “een stal bouwen met weinig financiele buffer, in zo’n situatie, is een hachelijke onderneming”.
  Eerder heb ik er al op gewezen dat deze boeren vooral in de knel zitten doordat ze 100% of meer uitgebreid hebben. Ze wisten dat er ingegrepen zou worden. Ze hadden er verstandig aan gedaan zich te beperken tot een uitbreiding van 20 tot 30%. Dan was het risico te overzien en op te vangen.

 • a van Gerwen

  @Bennie, niemand wist met zekerheid dat er ingegrepen zou worden en al zeker niet hoe. Het is allemaal praat en wijsheid achteraf. Je geeft zelf aan dat je als niet groeier ook 8,3 % gekort bent, wat je meermaals aangaf als onrechtvaardig te ervaren. Als je alles van tevoren had geweten dan was je dit ook wel voor geweest want je wist toch dat er iets aan zat te komen.

 • j.h.vonk@home.nl

  De koeien zijn vaak in de kont bekeken over het onderwerp fosfaat.

 • Alco

  "Simpel boerke. Dat zeg je juist. (Achteraf)
  Sommige mensen zeggen hier veel, laat ze items terug halen van jaren terug waar ze dat AL GEZEGD hebben.

 • In de kamerbrief van 12 december 2013 staat op pagina 8 onder het kopje 4c "Extra borging fosfaatplafond" letterlijk "Wanneer uit monitoring van de mestmarkt blijkt dat de feitelijke fosfaatproductie in enig jaar het plafond van 2002 overschrijdt, zijn nadere productiebegrenzende maatregelen aan de orde".

  Daar komt bij dat er ook mensen zijn die uitgebreid hebben en er helemaal niet moeilijk over doen dat ze rechten moeten kopen of de stal niet zo snel vol hebben als waar ze opgerekend hadden en het allemaal sportief opvatten en dat mag ook weleens gezegd worden.
  Zij waren wel degelijk van de risico's op de hoogte of voelden het op zijn minst aankomen.

 • moi !

  Natuurlijk is het een koe achter in de kont kijken. Maar toch moet het gezegd worden . Dat LNV en LTO met een te onduidelijke regeling zijn gekomen . Men had ook kunnen zeggen een ieder krijgt er een paar procent bij,bij hun melkquotum.

 • agratax(1)

  Als er iemand dit heeft laten gebeuren is dit de overheid, die kon aanvoelen dat het fosfaatplafond overschreden zou worden. Zij had dan ook een stop op uitbreiding moeten aankondigen tot de situatie weer genormaliseerd zou zijn en zo was er tijd gewonnen om tot een rechtvaardig beleid te komen en waren de huidige problemen voorkomen. Helaas had de politiek andere prioriteiten (aankomende verkiezingen) en dachten de zuivelverwerkers dat de markt oneindig was en LTO zag geen fosfaatplafond dat echt de definitieve grens bleek. Hiermee zijn de boeren op het verkeerde been gezet en de grote groeiers kregen financiele problemen en de pas op de plaats makende boeren (veroorzaakten geen grens overschrijding van het plafond) werden gestraft (korting) voor hun NETTE gedrag. Typisch een socialistische oplossing, lasten gelijk verdelen, ook de niet overtreders beboeten.

 • wmeulemanjr1

  Fosfaatrechten is feitelijk 'het paard achter de wagen spannen'

 • buitenok

  bestuurders hadden nog een paar mnd tijd nodig om snel zelf de stal goed te vullen. echt droevig dit. En dan ook nog tegen anderen vertellen je had het kunnen weten. En de overheid maar leges opstrijken en de bouw aan het werk houden.
  andere kant op kijken noem ik dat.

 • Kelholt

  16:37 lees je ook het volgende stukje even:
  https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/kamerbrief-over-algemene-maatregel-van-bestuur-grondgebonden
  Hier staat toch dat als ik maar grond genoeg heb ik zo m'n stal kan verdubbelen?
  In jou stukje lees ik: "Met het wetsvoorstel wordt de groei van de melkveehouderij gereguleerd door aan de toename van de fosfaatproductie boven de melkveefosfaatreferentie van 2013 de voorwaarde te verbinden dat deze op eigen grond geplaatst wordt, voor 100% wordt verwerkt of een combinatie van beide. Het fosfaatproductieplafond voor de gehele veehouderij is als voorwaarde verbonden aan de derogatie en is als zodanig opgenomen in de door de Europese Commissie aan Nederland verstrekte derogatiebeschikking ." Omdat ik m'n stal verdubbel verliest Nederland misschien alleen de kans op een nieuwe derogatie. Ik als extensieve boer doe daar toch al niet aan mee dus dat is voor mij geen reden om niet te verdubbelen.
  En je meent toch niet dat je dit a-sociale gedrag van de overheid sportief kunt opvatten???

 • egbert

  Al dat gezeur over knelgevallen grote groeiers is dat wel zo?
  Het probleem zit hem in de financieerbaarheid van dan rechten.
  Voor 25 koeien kost circa 200000 euro en in 5 jaar glad maken 40000 per jaar zonder rente meestal als je gebouwd hebt is het de eerste paar jaar wat krapper
  Dit is niet bij te houden .
  Als je dan ook nog ruim 8% gekort wordt laat het resultaat zich raden.
  Met asbest op dak versleten gebouwen forse overbezetting in stal op pijldatem ben je nu spekkoper.

 • Kelholt 21:26 Ik citeer alleen wat er in de kamerbrief van 12-12-2013 staat. Het is een lange brief waaruit je van alles en nog wat kunt lezen dat groei mogelijk maakt alleen in punt 4c "Extra borging fosfaatplafond" wordt dit allemaal te niet gedaan als het fosfaatplafond wordt overschreden .
  In die zin zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk een gemene brief is.
  Er wordt van alles en nog wat beloofd maar als er het op aan komt is het fosfaatplafond bepalend. Het heeft veel weg van de zogenaamde kleine lettertjes.
  Net als de meeste mensen hou ik daar niet van maar het staat er wel.

  De door u bedoelde brief van 14-3-2015 gaat uitsluitend over grondgebondenheid in relatie tot groei. Kennelijk was op 14-3- 2015 nog niet bekend dat het fosfaatplafond zeer snel overschreden zou worden anders had Sharon Dijksma deze brief nooit geschreven.
  Ook dit is weer een brief die valse hoop geeft dat groei zonder rechten aankopen mogelijk zou zijn.

 • egbert

  Al dat gezeur over knelgevallen grote groeiers is dat wel zo?
  Het probleem zit hem in de financieerbaarheid van dan rechten.
  Voor 25 koeien kost circa 200000 euro en in 5 jaar glad maken 40000 per jaar zonder rente meestal als je gebouwd hebt is het de eerste paar jaar wat krapper
  Dit is niet bij te houden .
  Als je dan ook nog ruim 8% gekort wordt laat het resultaat zich raden.
  Met asbest op dak versleten gebouwen forse overbezetting in stal op pijldatem ben je nu spekkoper.

 • John*

  de rechten gaan nu eerst naar de bedrijven die het makkelijk hebben, bedrijven met voldoende grond eronder of intensieve bedrijven die al 10 jaar draaien en weinig schuld hebben staan en plaats over in de stal. Deze bedrijven kunnen meer betalen dan een ander.. daarna komt de groep die nu hard gebouwd is aan de beurt om de stal vol te zetten. Uiteindelijk blijft er alleen grondgebonden groei over en dan wordt de grondprijs de beperkende factor. Het kost even tijd maar alle koeien komen wel weer terecht waar ze gepland waren.

 • Een herhaling van zetten ,ook 34 jaar geleden ,was er de zelfde discussie ,en toen kregen de gokkers ,alsnog extra quotum, en pronkte ze jaren met hun succes ,en waren de braverikken de sukkels ,

 • ENDE902

  De sukkels hebben dit waarschijnlijk wel onthouden en stellen zich nu dus iets anders op.

 • koestal

  Het is een gelopen race,de grote groeiers hebben gewonnen !

 • wimvink

  Zou schrijver van het artikel om kunnen gaan met de volgende ingreep van de Nederlandse overheid ? "Alle leerstoel-medewerkers die op 2 juli 2015 niet op hun stoel zaten, zijn met terugwerkende kracht hun baan kwijt". En dan schrijven: "Aan zo'n baan beginnen zonder voldoende buffer, is een hachelijke onderneming" ?
  De inhoud van het artikel komt m.i. niet overeen met de titel.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.