4970 x bekeken 39 reactieslaatste update:12 mrt 2018

‘Minder fraude met kleiner mestoverschot’

De commotie over mest- en kalveraffaires richt zich te veel op bijzaken en te weinig op hoofdzaken.

Let op: als u terugschrikt voor een simpele wiskundige formule, kunt u deze ongebruikelijke column beter overslaan.

Sinds november is er veel commotie over fraude met mest en later ook met kalveren. Die laatste fraude lijkt een stuk kleiner te zijn dan de minister aanvankelijk op basis van NVWA-cijfers had gezegd, maar het fijne weten we er nog niet van. Ik kan me de verontwaardiging van veel melkveehouders best voorstellen, want een deel van de fraude was kruimelwerk of had te maken met fouten in de datasystemen. Maar er waren ook echte fraudegevallen. Wat waren de oorzaken daarvan?

Er zijn er al heel wat oorzaken genoemd. De landbouworganisaties bijvoorbeeld leggen vaak de nadruk op de complexiteit van de regels en de minister op de factor moraal. Beiden hebben een punt. Hierbij een poging de belangrijkste factoren van de mestfraude te combineren in een formule:

waarin:
F = de totale omvang van de fraude
O = het overschot op de mestmarkt, dat kosten meebrengt voor alle bedrijven met een mestoverschot
C = de complexiteit van de regels (hoe complexer, hoe meer fraudekansen)
B = de hoogte van de boete
M = de moraal van de ondernemers

Bij hoger mestoverschot ook hogere fraudedruk

Waarom staat O in het kwadraat? Omdat als het mestoverschot stijgt, de mestafzetkosten en de fraudedruk nog sterker stijgen, en daarmee ook het financiële voordeel voor de fraudeur. Tegelijk daalt de pakkans omdat er meer fraudeurs zullen komen en de NVWA niet alle ondernemers kan controleren. Bovendien ondermijnt fraudedruk de moraal (M).

Verklein het mestoverschot

Dus wat is de meest effectieve manier om de fraude terug te dringen? Niet uitbreiding van de NVWA, verhoging van de boetes of verbetering van de moraal – hoe nodig ook – maar verkleining van het mestoverschot en daarmee van de fraudedruk. Dat kan op drie manieren: 1) verkleining van de veestapel, 2) meer mestverwerking of 3) een combinatie van beide. Voor verwerking komt varkensmest het eerst in aanmerking, want rundveemest (voor zover niet benut op het melkveebedrijf) en pluimveemest (voor zover niet verbrand) zijn bij akkerbouwers meer in trek. Voor de hand ligt dan: verplichte verwerking van alle varkensmest in de overschotgebieden. Is de druk eenmaal van de mestmarkt, dan wordt mest weer net als vroeger een gewaardeerde grondstof, niet een bron van repeterende affaires.

Laatste reacties

 • hansvanbergen

  Wouter van het centrum voor leugens. Liegen bedriegen fantaseren en subsidie potjes leeglikken dat is het enige wat jij je hele leven gedaan hebt Wouter. Ondertussen is de gesubsidieerde luchtvaart(belasting vrije kerosine) verdrievoudigt. Maar daar durf jij niks van te zeggen want die sturen meteen een advocaat op jou af. Trappen tegen eenvoudige hardwerkende boeren en loonwerkers dat durf je wel.

 • John*

  die 02 in het kwadraait is natuurlijk een eigen interpretatie. We weten allemaal dat het zit in gebrekkige regelgeving die door jaren van onnodig aandraaien van duimschroeven gestapeld is geworden en daarmee een gatenkaas.

 • Piet Piraat

  Wouter, je noemt een simpele wiskundige formule als oplossing. Maar de oplossing is juist nog simpeler door meer ruimte te maken voor dierlijke mest in plaats van kunstmest. Onderzoeken tonen aan dat zeker op grasland dan minder uitspoeling plaats vindt. Juist het feit dat je je wiskundige formule simpel noemt, maakt je eigenlijk juist 1 van die soorten waar zowel de Nederlandse landbouw als ook de Nederlandse natuur de dupe van wordt. De Nederlandse landbouw, en zeker de Nederlandse melkveehouderij en akkerbouw wil graag circulair werken, helaas houden de regels en ideeën van idioten zoals jij dat tegen.

 • mts.kleingebbink1

  Prima idee. Doen we de gebruiksnormen naar boven en het mestprobleem is opgelost. Hoe simpel kunnen we het maken.

 • Attie

  Beste Wouter, daar zeg je zo wat, het mestoverschot verkleinen.
  Op ons grondgebonden grasbedrijf met lagere P waarde zou veel meer N uit mest kunnen, maar ja dat mag niet dus dan maar 35ton kunstmest!

 • Bennie Stevelink

  Ik dacht aanvankelijk dat het kwadraat bij overschot stond voor extra M3 die afgevoerd moeten worden én tegelijk een hogere prijs per M3.
  Verder kan ik tegen het verhaal van Wouter niets inbrengen ook al zullen veel boeren het niet met gejuich ontvangen.

 • farmerbn

  Die O kun je ook gebruiken voor vliegtuigbewegingen en de F voor fraude van de overheid. Voor die milieu-lieden zal het ook wel gelden. Alles wordt aangegrepen om minder dieren te houden. Bah.

 • cornelis 22

  overschot is ook weg als we de Ierse normen van 80 kg N gebruiken. Ik zou trouwens iedereen die een heffing/boete krijgt aanraden te rekenen met die 80 kilo laat het maar voor komen en doe een beroep op het gelijkheidsbeginsel .

 • Piet Piraat

  @ cornelis 22: Per koe?

  maar ja, daar zullen ze wel weer niet in willen trappen.

 • cornelis 22

  per koe

 • ENDE902

  Wouter,
  Ik weet niet waar je de illusie vandaan haalt om gelijk een Einstein even een wiskundige formule voor de dag te toveren en daarmee een maatschappelijk probleem probeert inzichtelijk te maken, maar vooruit.
  Laat ik dan in ieder geval zeggen, dat je vooringenomen bent m.b.t. het moreel van de agrarische sector, dit bleek al uit eerdere uitlatingen van je. Naar mijn mening ligt het moreel bij de agrarische sector hoger dan gemiddeld in rest van maatschappij.
  Om het dan helemaal zwart-wit te maken met jouw wiskundige formule, als de M van het moreel hoger is, wordt de F van fraude kleiner. Als het moreel van de agrarische sector oneindig hoog is, zoals ik dan nu maar even zeg, omdat er ook veehouders zijn die verbeteringen in I&R hebben aangebracht die niet waren geblokkeerd, nadert de F van fraude tot nul.
  Wat dat betreft kan ik dan wel weer meegaan met de Einstein van het CLM.

 • DJ-D

  Nog steeds geen bedrijven bekend die werkelijk hebben gefraudeerd met tweelingen. Behoorlijk voorbarig allemaal. Laat de dna testen maar eens zien simpel toch?

  Mest is verteerd gras/plantaardig product. Doen alsof het een misdaad is als er volgens de norm of ipv kunstmest je land optimaal wordt bemest, moet al genuanceerd worden. Fraudekaart wordt getrokken om politieke zogenaamde milieu doelen te halen. Minder vee wil men voor meer vliegtuigen etc. Stop met haatzaaien. Maak anders maar een formule met berekening hoe schiphol industrie wegennet en woningbouw. De saneringskosten en onteigeningsvergoeding van de landbouwbedrijven moeten betalen.

 • Bennie Stevelink

  Bij verplichte verwerking van alle varkensmest lopen we meteen al tegen een probleem aan: er zijn varkenshouders die ook akkerbouw hebben. Kun je deze boeren verbieden om mest van hun eigen varkens op hun eigen land te gebruiken? Het zou rechtvaardig zijn hier een uitzondering voor te maken. Het gevolg is wel dat de regelgeving ingewikkelder wordt en dus fraudegevoeliger.

  We zien hetzelfde probleem als bij de belastingwetgeving: hoe rechtvaardiger men de belastingwetgeving wil maken, hoe meer uitzonderingen, hoe ingewikkelder, hoe fraudegevoeliger.
  Je zou in de bovenstaande formule ook de moraal van de wetgever (Mw) kunnen opnemen. Anders dan de moraal van de boeren (M) moet deze in de formule boven de streep worden geplaatst, achter C.

  Om het helemaal compleet te maken zou je ook de invloed van LTO (Il) er nog in op kunnen nemen. Deze moet ook boven de streep staan achter Mw of C.

 • .....

  Woutertje heeft maar één doel , minder dieren . Het ligt er allemaal zo dik bovenop in die stukjes van hem

 • Hallo zeg. Zo ken ik er nog 1.Minder snelheid overtreders ,als je de toegestane maximum snelheid verhoogt.

 • 344412

  Wouter wil minder dieren, maar het klopt wel zo ongeveer.

 • mtseshuis

  Heel eenvoudig Wouter: Eerst maar eens het kunstmestgebruik halveren door (flink) hogere mestnormen toe te laten op ons hoogproductieve land, daarna kunnen we wel eens kijken naar mestverwerking, verbranding en export...
  We zijn hier hardstikke gek in dit land, boer pesten tot en met! En we pikken het ook allemaal nog, maar waarom eigenlijk?

 • koestal

  We moeten kunstmest gebruiken om de DSM in Geleen in stand te houden,deze gebruikt veel aardgas en dat is weer goed voor de Staat die grootaandeelhouder is van DSM en de Gasunie,zo levert dat de staat 2 keer geld op en daar zijn de boeren goed voor,daarom mogen de boeren niet zoveel eigen mest aanwenden want je moet kunstmest gebruiken omdat dat goed is voor de Staat

 • Peerke1

  Pure onzin, zo wordt het probleem honger in de wereld niet opgelost. Wouter je zou zelf maar eens dag in dag uit honger moeten lijden. Wat zou je die Hollandse boeren dankbaar zijn voor een lekkere biefstuk.

 • John*

  eigenlijk zijn we gewoon stom dat er geen hokdieren mest gebruikt mag worden bij de derogatie bedrijven.. Die bedrijven hebben 80% grasland met weinig uitspoeling.. ondertussen hebben we in Nederland ook veel akkerbouw (ook varkenshouders die grond hebben zijn akkerbouwer) waar juist rundveemest beter tot zijn recht komt. Hoe dom is het om het schot bij de derogatie bedrijven te blijven handhaven? een varkenshouder met 10 hectare land die 500 kuub dunne fractie levert aan een melkveehouder en er 300 kuub rundveemest voor terug neemt levert meer milieuwinst op dan 500 kuub dunne fractie op maisland. Uiteindelijk komt die mais bijdezelfde melkveehouder in de kuil. De stapelbare dikke fractie uit de varkenshouderij is makkelijker te verdelen. En zo hebben we uiteindelijk veel minder stikstofkunstmest nodig. Jammer dat we nog steeds om de oren geslagen worden met praktijken uit de jaren 70 en 80 waarbij eerst heel veel mest gereden werd en daarna nog eens heel veel kunstmest wat tot veel problematiek heeft geleid.

 • jeannettedekker1

  Onzinnige formule,,,komt nog bij er is geen mestoverschot,alle mest vind namelijk zijn weg,,,,. Er is misschien wel druk op de mestmarkt,de gene die zelf plaatsingsruimte hebben,hebben daar dus voorsprong,niks mis mee. Akkerbouwers snoepen een gedeelte van de winst van intensive bedrijven..niks mis mee...Als er een situatie ontstaat van moeite om mest te exporteren dan zullen de gene die hiervan afhankelijk zijn de kosten dragen. Dus als je de markt zijn werk laat doen komen er misschien vanzelf wel minder dieren,niks mis mee. Maar de hele discussie heeft eigenlijk helemaal niks te maken met hoeveel fosfaat en stikstof een gewas onttrekt aan de landbouwgrond en daar moet het om gaan. De formule kun je ook loslaten op auto’s,,,minder auto’s in Nederland betekent minder auto’s die te hard rijden. TJA....Verder mogen ze van mij Europees de productie van vlees en melk beperken om de prijs te ondersteunen,maar dat is ook een andere discussie.

 • wibe02

  Wanneer C=0 dan is F ook nul. Fraude makkelijk te voorkomen dus.

 • Bennie Stevelink

  @wibe, wat zijn de consequenties wanneer C=0?
  Of anders gezegd: welk soort beleid moet er gemaakt worden om C op 0 te krijgen?

 • simpel boerke

  De "0 " tussen de 0 en 1 houden is het beste.

 • E-Link

  Wouter, bovenstaande geeft genoeg stof tot nadenken voor jou en je denktank. Nuttige , praktische en toepasbare tips. Doe er wat zinnigs mee!

 • hansvanbergen

  Google gewoon ff clm. Heeft Wouter zelf opgericht zich als directeur benoemd en daar zit hij nou alweer 38 jaar te fantaseren en boeren zwart te maken. En heeft hij helemaal niets bereikt want de boeren hebben, gelukkig, gewoon doorgeboerd en de landbouw produktie is sinds de oprichting van clm , gelukkig maar, verdubbeld. Een totaal zinloos leven dus.

 • koestal

  De boer is gedwongen om kunstmest te gebruiken ,anders kan de DSM in Geleen niet blijven bestaan,die fabriek gebruikt ook nog heel veel aardgas ,de staat verdient er 2 keer aan ,daarom moet de boer nog mest af voeren om de staat te steunen,de politiek is krankjorum.

 • Attie

  Zo is het koestal, een gemiste kans, jammer dat Wouter daar niet op reageert!

 • wvdweijden1

  Van mij mag alle kunstmest worden vervangen door dierlijke mest, maar is dat beter voor het klimaat? Waar komt die dierlijke mest vandaan? Uit veevoer bij de teelt waarvan meestal óók kunstmest is gebruikt en dat bovendien ten dele uit Zuid Amerika komt. En bij de productie van krachtvoer wordt bovendien veel energie gebruikt voor drogen, mengen, persen en transport.

  Wibe02, dat is een slimme! De complexiteit van de regels op nul stellen. Maar je weet dat dat een illusie is, want zodra er simpele regels komen zijn het de boeren en hun organisaties die als eersten om maatwerk vragen: differentiatie naar grondsoort, gewas etc. Weg eenvoud.

 • alco1

  vd Weijden. Besef toch eens dat de hele landbouw circulair is.

 • hansvanbergen

  @Alco1 besef toch eens dat dat clm Wouter is en wouter alleen. Alles wat hij zegt of schrijft verzint hij. Als hij zijn subsidie maar krijgt en het geld van de postcode loterij. En zo haalt de wouter zijn pensioen zonder ook maar 1 dag gewerkt te hebben in zijn hele leven. Of toch niet? Was het Wouter van der Weijden die Volkert van der dr Graaf op zou halen nadat die Pim Fortuin vermoord had? Die had ook al zon zelf verzonnen instituut waarmee hij de veehouderij, de voedsel voorziening en daarmee de samenleving probeerde kapot te maken

 • hansvanbergen

  De hardwerkende massa mag vliegen en wurmen eten. Wouter pakt wel kaviaar en champagne

 • farmerbn

  Van der Weijden wil geen transport van voedsel. De productie moet daar plaats vinden waar ook de consumptie is. Mooi, maar dan kan hij geen sinaasappels, kokosnoten en bananen eten tenzij hij een vliegtuig gebruikt om naar die landen te vliegen. Droom maar lekker verder.

 • jhp

  @ vd weijden Bij hogere bemestingsnormen wordt er voldaan aan de behoefte, is er minder/geen overschot en daarbij is er minder/geen noodzaak om op of over het randje te balanceren, dit alles draagt het meeste bij aan voorkomen van fraude. Dus ja mestoverschot verlagen, maar met een andere insteek.

 • wvdweijden1

  Hans van Bergen, het siert je dat je geen schuilnaam gebruikt, maar wat je allemaal bij elkaar verzint....
  1. CLM geld uit de Postcodeloterij? Subsidie dan? Ook niet. Jij wel, vermoed ik, namelijk uit het GLB, net als de meeste andere boeren. Dat gun ik jullie graag, maar zit dan niet zo te zieken.
  2. Ik ben nog nooit door mij zelf benoemd, altijd door een bestuur en daar zaten meestal ook boeren in.
  3. Ik eet nooit kaviaar en drink nooit champagne. Ook geen vliegen en wurmen trouwens.
  4. En wat heeft Volkert van der Graaf hier in vredesnaam mee te maken?

  Heb je drugs gebruikt of zo? Was dit een voetbalwedstrijd geweest, dan had je al lang twee gele kaarten opgelopen wegens gestrekt been op de man.

 • hansvanbergen

  Nee hoor jij liegt al 38 jaar alles bijlkaar dat weet jezelf het beste. Je roept vanalles basseert je nimmer op onderzoek en schreeuwt maar wat. Leugen op leugen. Volkert van der Graaf deed/doet hetzelfde als jij ook vanuit een zelfverzonnen stichting ook gebasseerd op leugens en nimmer op feiten. Vandaar Wouter. En kaviaar en champagne is wat Erich Honecker en zijn vrienden dronken vlak voor de val van de muur. Ook jouw vrienden. Had je pas in een repo kunnen zien

 • wvdweijden1

  Hans, ik heb het even geprobeerd maar het lukt me niet om je nog serieus te nemen.

 • hansvanbergen

  Om een gele kaart uit te delen bij een voetbal werdstrijd moet je eerst official zijn. Daarvoor moet je eerst een opleiding volgen. Heb jij allemaal niet. Ook niet in de agrarische sector. Daar geef je ook je mening.

 • hansvanbergen

  Je bent directeur van een stichting die alleen Wouter van der Weijden vermeld als medewerkers. Je claimt benoemd te zijn door een bestuur wat al 38 jaar jou benoemd als directeur. Daar kan menig dictator nog een puntje aan zuigen. De stichting is gevestigd in een ruimte boven de Geeenpoint. Dat waren kleine telefoonwinkeltjes. Dus. Als je niet erg vind heb ik jou nog nooit 1 micro seconde serieus genomen. Het zou Boerderij sieren om eens een artikel te schrijven over CLM, Luois Bolk instituut en meer van dit soort subsidie slurpende fantasie clubjes

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.