Redactieblog

37 reacties

‘Kleinere veestapel heeft ook voordelen’

Bij een kleinere veestapel schuurt de veehouderij minder tegen milieugrenzen aan, stelt Cees van Bruchem.

In een interview in Boerderij van ongeveer een maand geleden, ging LTO-voorzitter Marc Calon er prat op dat de landbouwlobby de kabinetsformatie had gewonnen, onder meer omdat er geen gedwongen krimp van de veestapel komt. De bewoordingen van Calon wijzen erop dat hij dat streven als een soort links complot ziet. Dat lijkt mij zacht gezegd ongenuanceerd, al was het maar omdat zulke pleidooien ook komen vanuit organisaties als de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en onlangs zelfs het Openbaar Ministerie.

Hoog welles-nietesgehalte

Bij het recente debat in de Tweede Kamer over de landbouwbegroting kwam dit strijdpunt ook weer aan de orde, met het gebruikelijke hoge welles-nietesgehalte. De voorstanders suggereren dat met inkrimping alles zou zijn opgelost; de tegenstanders benadrukken de economische gevolgen en haalden er zelfs de voedselvoorziening bij. Dat laatste is nogal vergezocht, gezien het aandeel van Nederland van ruim 1% in de mondiale veehouderijproductie.

Gevolgen van inkrimping

Is het terecht dat de sector inkrimping als een schrikbeeld ziet? Bij een kleinere veestapel schuurt de veehouderij minder tegen milieugrenzen aan. Wellicht kan de mest- en de ammoniakwetgeving dan wat globaler worden en is er minder vaak paniekvoetbal, zoals bij de fosfaatrechten en de PAS.

Bij een kleinere veestapel schuurt de veehouderij minder tegen milieugrenzen aan

De sector hoeft minder kosten te maken om de mest kwijt te raken en om emissies binnen de perken te houden. De kans op mestfraude vermindert, evenals het gekrakeel rond mestverwerkingsinstallaties. En dat is positief voor het imago van de sector. Bovendien neemt de afhankelijkheid van verre, onzekere markten af.

Op geleidelijke en verstandige manier

Ook vanuit de sector bezien zitten er dus niet alleen maar nadelen aan een beperking van de veestapel, al lost die niet alle problemen op.

De samenleving krijgt de veehouderij waarvoor ze wil betalen

Zo’n inkrimping moet dan wel geleidelijk en op een verstandige manier plaatsvinden. Niet met de botte bijl zoals bij de fosfaatrechten, maar bijvoorbeeld door afromen bij overdracht en opkopen van rechten in gebieden met een te grote veedichtheid, zoals nu in Brabant gebeurt. Dat is niet goedkoop. Echter: de samenleving krijgt de veehouderij waarvoor ze wil betalen.

Laatste reacties

 • bankivahoen

  Een kleinere veestapel is symptoom bestrijding Cees. Een kleiner aantal mensen op deze wereld zou beter helpen, alleen er zijn maar weinig mensen die hier over durven schrijven.

 • kleine boer

  Als de samenleving een kleiner veestapel wenst kunnen ze toch rechten op kopen en ze vast houden en geen vee houden .....

 • Trot

  Waarom moeten wij alleen de wereld redden ieder individue draag bij aan het probleem

 • fietskip

  Juist kleine boer. Er wordt direct over afromen (jatten in de volksmond) gepraat.
  Als het waar is wat er gezegd word en de veehouderij kost de samenleving veel geld, dan kan de samenleving die jaarlijkse kosten toch een paar jaar gebruiken om de veehouderij uit te kopen? Op termijn brengt dit dan de samenleving geld op!
  Of zou het toch niet waar zijn?
  Je moet er wel rekening mee houden dat de kennis zich ook gaat verplaatsen, dus je krijgt een andere veehouderij. Minder innovatief.
  Het gaat de veehouder alleen echt niet meer geld opbrengen of je moet Nederland dicht timmeren maar dat gaat niet gebeuren. En de boerenstand gaat echt klein worden.

 • A1967

  Erg simplistische redenatie van auteur.

 • Bennie Stevelink

  @Bankivahoen, het gaat in de column van Cees van Bruchem om het milieu/leefbaarheid in specifiek Nederland. Niet om de mondiale milieuproblemen.

  Voor ons boeren gaat het op een gegeven ogenblik om een zuiver economische afweging. Hoge veedichtheid leidt tot hoge kostprijs en lage marktwaarde. Oftewel, een melkveehouderij met lage marges en kwetsbaar in zijn bestaan.
  Een minder hoge veedichtheid kan dan een economisch voordeel opleveren. Als wij kiezen voor een lagere veedichtheid komt de vraag hoe wij daar naar toe gaan. Voor mij staat vast dat dit moet gaan via natuurlijk verloop. Productierechten van stoppende boeren moeten (deels) uit de markt worden genomen, eventueel via een opkoopregeling.
  Wat voor mij in ieder geval onbespreekbaar is, is het misdadige plan van Grondig/Milieudefensie wat er op gericht was in korte tijd duizenden boeren failliet te maken.

 • GCK

  Kans is wel groot, dat elke extra milieuruimte die ontstaat als gevolg van krimpende veestapel, per direct door auto- en vliegverkeer en industrie wordt opgevuld. Per saldo los je zo niets op voor de landbouw.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink weet zoveel van kostprijzen en marktwaardes maar de les over een open economie heeft hij zeker gemist...
  <>

 • farmerbn

  Als je niks doet komt er vanzelf al minder vee in Nederland. Binnen 20 jaar zijn de meeste veehouders met pensioen en de jonge boeren kunnen of willen nooit die aantallen vee houden die vrijkomen. Een jonge boer kan amper een melkveebedrijf van 100 koeien overnemen, laat staan één van 300.

 • jeannettedekker1

  Als heel Nederland minder vee wil, dan zij dat maar zo.... maar dan moet de bv Nederland daar ook de kosten voor dragen en niet de kleine groep Nederlanders ,,,de blijvende boer,,,, ook heeft de overheid daar 30 jaar de tijd voor gehad om dat in goede banen te leiden, en nu moet dat met stoom en kokend water per direct.

 • 306lsa

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, in welk opzicht is de "open economie" een argument tegen een weloverwogen keuze om de veedichtheid te beperken? Veedichtheid beperken kan een keuze zijn om voldoende marge te behouden. Juist in een open economie is dat nog meer noodzakelijk dan in een gesloten economie.

 • Maas1

  De duizenden en de duizenden varkensrechten zullen wellicht binnenkort door de overheid uit de markt worden opgekocht.Daarnaast krimpt de veehouderij door de stoppers wat tot 2050 zal leiden tot de sanering van duizenden ha. stal oppervlak.De krimp is aanstaande daar kun je moeilijk over doen maar het is een feit een generatie opvolgers houd het voor gezien.Ik geloof er niets van dat door een krimpende sector er een beter verdien model overblijft in een open economische structuur.

 • Gradje 1966

  Cees van Bruchem is zo n idioot van Wageningen die roepen maar wat om aandacht tee krijgen. Als de landbouw werkelijk zo slecht is waarom kan de bio landbouw in heel Nederland niet bestaan ?? Het antwoord is gewoon de burger heeft er niets voor over als dat wel was konden ze geen auto meer rijden en geen vlieg vakantie s meer betalen

 • boer a

  de voorstanders van de inkrimping van de veestapel zullen pas tevreden zijn als de laatste stal gesloten wordt en gaat dan de burger gras, bietenpulp, tarwezetmeel,
  zonnepitschroot en noem al de andere miljoenen tonnen restproducten maar op,
  zelf opeten???????

 • Bennie Stevelink

  @17:41, het gaat in deze discussie niet om vegetarisme of biologische landbouw. Het gaat om de vraag welke veedichtheid economisch het meest optimaal is.

  Moeten de productierechten van alle stoppende boeren worden overgenomen door blijvende boeren of moet een deel uit de markt worden genomen? Als het deels uit de markt nemen voor alle blijvende boeren een hogere marge oplevert door lagere kosten kan dat te verkiezen zijn boven eindeloos uitbreiden met lage marges.

 • Maas1

  @Bennie, De minister heeft aangegeven dat bepaalde productie rechten in 2028 beëindigd worden. Bovendien heeft men ook nooit gezegd wat de looptijd van fosfaatrechten zullen zijn. Het uit de markt nemen van gedeeltelijke rechten wat zou kunnen leiden tot lagere kosten voor de boer? Bennie ligt dat financiële inzicht eens toe in relatie tot hogere marge!

 • koestal

  Voor 1 koe moet je al aan de milieueisen voldoen,Cees van Bruchem is een kletsmajoor.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink zegt: "Het gaat om de vraag welke veedichtheid economisch het meest optimaal is."
  Nou, doe dan de veedichtheid van 2013 maar. Die is volgens de theorie van Bennie goed voor een melkprijs van 44 cent: <>
  De veedichtheid is momenteel zelfs nog lager: <> dus het kan niet lang meer duren voor we de 50 cent aantikken!

 • j.verstraten1

  Kelholt de veedichtheid heeft in de open economie weinig invloed op de opbrengst prijs. Das jou gelijk. Maar wel degelijk op de kostprijs. Die beweegt mee doordat meer dieren betekent meer investeren om de impact op omgeving te beperken( stikstof nh3 co2 etc) en meer druk op voer en grond. Dat is Bennie's gelijk.

 • kleine boer

  De ondernemer zelf heeft meer invloed op de kostprijs dan de omgeving. Kijk alleen dit jaar maar die in paniek voer gekocht hebben of die de rust hadden te wachten. Of er altijd voor zorgen dat er flinke buffer zit. Zie de prijs p rechten enz enz. Keuze moment bepalen is veel van invloed. Zorgen dat je je nieuwe stal die je had gelijk vol deed of dit rustig aan deed allemaal keuzes vd ondernemer die invloed hebben op de kostprijs. Opbrengst prijs is veel lastiger zelf te bepalen zeker met melk...

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, als je grondgebonden bent heb je de mogelijkheid om mee te doen aan de toplijn zuivel met 2 of 3 cent extra. Als je niet grondgebonden bent maar nog wel kunt weiden kun je de weidepremie beuren. Als je zeer intensief bent, >4 koeien per ha kan weiden ook niet meer. Dus hoe intensiever je wordt hoe meer je afglijdt naar de laagste marktwaarde. Tegelijk stijgt de kostprijs zoals @Verstraten al aangeeft. Het leidt dus naar een steeds kleinere marge.
  Begrenzing van intensiviteit is op een gegeven ogenblik geen milieu-discussie meer maar een louter economische discussie.

 • Henk.visscher

  Inderdaad een kleinere veestapel is goed voor de boereninkomens, ook als we het alleen in nederland doen, we moeten af van het idee grotergroter en nog eens groter

 • Alco

  Je moet het invullen voor elke boer afzonderlijk.
  Een boer zoals bennie die veel mest moet afvoeren, is minder misschien wel beter.
  Voor grondgebonden boeren een kosten verhoging.
  Echter voor bv Nederland is zoveel mogelijk export economisch het beste en intensief is in het totaal milieu plaatje ook het beste.

 • farmerbn

  Maar dan zeker een kleinere veestapel met een kleinere hypotheek. De overheid mag dus niet dwingen maar moet kopen.

 • Henk.visscher

  Die kleinere veestapel betekent niet dat de blijfers niet iets kunnen groeien maar dat er afgeroomd word op de fosfaatrechten

 • kleine boer

  @Henk.vischer en wat heeft iemand met latente ruimte daaraan?

 • Henk.visscher

  Die kan toch kopen, je kunt zeggen dat boeren met meer fosfaatrechten dan plaatsing opland meer land hadden moeten kopen, maar je kunt ook zeggen dat boeren met latente ruimte iets minder land hadden kunnen kopen en wat meer fosfaatrechten

 • kleine boer

  henk.viscscher het ging toch over kostprijs....

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, het gaat niet om een kleinere veestapel per boer, maar om minder vee in de sector. Dat kan betekenen dat men per boer juist nog groeit, maar dat het aantal stuks vee bij stoppers harder inkrimpt dan blijvers groeien. Dat verlaagt de milieudruk en bijhorende kosten, waardoor de blijvers hun huidige koeien en eventuele groei, beter rendabel kunnen maken. Het kan het overwegen waard zijn om een regeling in te stellen waarbij een deel van de productierechten van stoppers uit de markt wordt genomen.
  Deze optie moet in ieder geval bespreekbaar worden.

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, iemand met "latente ruimte" is een melkveehouder die tevens akkerbouwer is of zou kunnen zijn. Als zijn grond niet geschikt is voor akkerbouw, moet hij zich met zijn extensieve bedrijf meteen aanmelden voor Toplijn zuivel. Voor akkerbouwers is een regeling zoals hierboven staat inderdaad negatief. De maisprijs gaat naar beneden en er wordt ook geen vracht geld meer betaald voor mestplaatsing. Er gaat gewoon minder geld uit de sector.
  Akkerbouwers hoeven geen veehouders te onderhouden, maar veehouders hoeven ook geen akkerbouwers te onderhouden.

 • kleine boer

  Bennie ik heb het je al vaker gezegt je kunt zelf p rechten verkopen en extensiever worden en daarmee kosten van mestafzet weg strepen en als je huiskavel het mogelijk maakt gaan beweiden maar je geeft er nooit een kik op je draait het telkens om. Maar ik denk voor die cent voor top zuivel is bij vele te weinig om de extras die latente ruimte opbrengt te dekken. Mest aanvoer wat verhuren ruim in het voer in een droog jaar enz enz

 • Maas1

  2,5 cent per liter x 9000 liter = € 225 per koe × 100 stuks = € 22.500 / 12 maanden = € 1875 per maand voor de Toplijn zuivel productie geweldig daar kun je tenminste nog eens op investeren laat de champagne maar aanrukken!!

 • kleine boer

  Maas1 de huid niet verkopen voor de beer is geschoten.... rfc stuurt je gewoon een mail u zit niet in het wervings gebied mischien later wel.... ze hebben nu nog geen afnemers laat staan later ... ik zorg zelf wel voor top zuivel door giga dikke gehaltes te leveren gegarandeerd 3 ct op de basis prijs.🍺proost

 • Kelholt

  Precies @kleine boer! Door jou luxe brok, bierborstel en perspulp is je kostprijs wat gestegen maar toch heeft deze keus je een beter saldo opgeleverd. Proost!
  En wordt de prijs van deze producten te hoog dan voer je ze gewoon niet. Eigen keuze van de ondernemer. En voor @Bennie Stevelink geldt dit net zo. Als de mestafzet en maïs aankoop te duur wordt voor jou dan hou je gewoon wat minder vee. (Of je koopt grond van een stopper.) Zo komt de markt vanzelf weer in evenwicht. Een evenwicht dat mee deint op de wereldmarkt waar wij voor produceren.

 • Attie

  Bennie en Vissersch willen de 30% niet FC boeren mee laten helpen om de FC problemen op te lossen?

 • kleine boer

  Kelholt je vergeet de keuze van het vee ras.... En zoals je aangeeft ik heb int verleden wel pulp en bostel gevoerd maar denk nu al zowat 10 jaar geleden bevalt me prima op 100% gras. Als je veel wil melken kies je holstein als je veel wil verdienen kies je mrij/flekvie vond ik de mooiste uitspraak ooit over een veeras keuze. Ook dit weer ieder zijn eigen keuze en wat je het beste past of bij je bedrijf past.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.