4 reacties

‘Melkquotum weg, de prijs van vrijheid’

Afschaffing van de melkquotering heeft veehouders tot nu toe bijna € 20 miljard gekost, of € 860 per koe. Het is zaak de verliezen te beperken door de interventievoorraad weg te werken. Dat kan met een heffing van € 50 per ton bij de verwerkers, zegt Robert Schorsij, managing director van Greenmark Dairy Ingredients

Op 1 april 2015 is de Europese melkquotering afgeschaft. Die was in 1984 ingevoerd om een einde te maken aan de doorlopende disbalans tussen vraag en aanbod. De quota zijn succesvol geweest in het terugdringen van de melkproductie. Tussen 1984 en 2010 kromp die met 20%. Daarna groeide ze met 11,6%.

De quota waren ook succesvol in beperking van de Europese interventievoorraden. Je zou kunnen zeggen dat de EU rond 2005 een balans had gevonden. Daarna vond nog eenmaal interventie plaats, in 2009, maar dit werd veroorzaakt door de financiële crisis. Hierna liepen de interventievoorraden soepel weg. Tijdens het tijdperk van de melkquota zijn er 8 jaren geweest waarin er geen interventievoorraden mageremelkpoeder (MMP) waren, waarvan 6 in de afgelopen 10 jaar.

Kostenpost van € 13,7 miljoen per dag

Hoewel de tijdsperiode waarnaar we kunnen kijken relatief kort is, wijst de afschaffing van de melkquota op een kostenpost van € 13,7 miljoen per dag. Als we kijken naar gelijke periodes voor en na de afschaffing van de quota, zien we dat de opbrengstprijs van vollemelkpoeder met krap 19% gedaald is, mageremelkpoeder met ruim 30%, weipoeder met 23% en van Cheddar en Goudse kaas met 15%.

illustratie: Greenmark Dairy Ingredients

Als we deze opbrengstdalingen vermenigvuldigen met de EU-productie hiervan, blijkt het totale verlies circa € 5 miljard per jaar. Natuurlijk moeten hierin ook melkprijzen worden meegenomen. Hier wordt het nog interessanter. De gemiddelde EU-melkprijzen als gepubliceerd door LTO zijn sterker gedaald dan de opbrengsten voor de verwerkers.

Op de 153 miljard kilo melk die EU-veehouders jaarlijks produceren, is het verlies € 19,8 miljard geweest. Dat is circa € 860 per koe. Daarnaast heeft de EU circa € 700 miljoen besteed aan de financiering van de interventievoorraden en particuliere opslag. De laatste prijs die EU heeft geaccepteerd, was € 1.390 per ton. Op papier is er nu een verlies van € 120 miljoen voor de EU. De verwerkers hebben tussen april 2015 tot 2018 € 13,8 miljard verloren.

llustratie: Greenmark Dairy Ingredients

Een eenmalige opruimactie door afzet van de interventievoorraden als biomassa zou de EU circa € 600 miljoen kosten. Dit zou verhaald kunnen worden op verwerkers door een heffing van € 50 per ton melkpoeder geproduceerd in 2018. Het zou dan ongeveer 9 maanden duren voordat een en ander is terugbetaald. Dit hoeft geen probleem te zijn voor verwerkers omdat bij aankondiging van een dergelijke eenmalige maatregel de prijzen onmiddellijk opwaarts reageren. De verwerkers kunnen dan ondanks een heffing uitkijken op een hogere opbrengst.

Model ontwikkelen voor beheersen groei melkproductie

Met de disbalans tussen vraag naar boter en mageremelkpoeder is het voorliggende structurele probleem niet makkelijk op de lossen. Het zou een eerste stap zou kunnen zijn een werkbaar managementmodel te ontwikkelen voor de beheersing van de groei van de melkproductie. Met de afschaffing van de melkquota ligt dat echter eerder op het pad van de coöperaties en private verwerkers dan bij de EU.

Een meerderheid van de zuivelindustrie was sterk vóór afschaffing van de melkquota, maar met de kennis van vandaag zullen met name de veehouders zich afvragen of de last van het gereguleerd worden door Brussel niet een koopje was vergeleken bij hun huidige vrijheid.

Foto

 • Foto: Mark Pasveer

  Foto: Mark Pasveer

Laatste reacties

 • alco1

  Afschaffing van het melkquotum was terecht door de wereldmarktwerking.
  De interventie beheerders maken de grootste fouten.
  Veel te vroeg ingekocht en het had nu allang weg moeten wezen.
  En de hele berekening klopt van geen kanten met wat het de boeren nu kost.
  Door de interventievoorraden niet op de markt te gooien, hebben we de laatste periode een veel hogere melkprijs gehad.
  Dus in principe is het alleen maar gesuggereerd.

 • farmerbn

  Ik heb het niet nagerekend maar het lijkt mij wel wat. Een vrijwillig verplichte bijdrage ( grappige woorden die ze in Frankrijk ook steeds gebruiken) om de overschot mmp uit de markt te nemen. Heb je deze hobbel genomen dan moet je die groep Europese deelnemers bij elkaar houden om in de toekomst de melkproductie af te stemmen op de vraag zodat er altijd een leuke melkprijs kan worden uitbetaald.

 • Schraar

  Afschaffing van de melkquotering is een gigantische blunder geweest. Men had het systeem moeten flexibiliseren zodat het aanbod afgestemd kan worden op de vraag met als gevolg een goede melkprijs.
  Totaal zinloos om melk te produceren voor de interventie, als er geen vraag is moet het niet geproduceerd worden. Ik weet niet welke fout er volgens jou gemaakt is Alco, had men dan in 2015/2016 de melkprijs nog verder moeten laten zakken? De magere melkpoeder was en is gewoon aan de straatstenen niet kwijt te worden, het enigste wat ze nu kunnen en moeten doen is het verlies nemen en de melkpoeder verbranden of in de vergister stoppen, zodat de markt opgeschoond wordt. En vervolgens het MVP plan van de EMB implementeren zodat de productie beperkt word als er weer een overschot komt.

 • alco1

  @Schaar. Het is moeilijk uit te leggen.
  Zal het toch weer proberen:
  De lage prijs voor de melk was al gaande toen het melkquotum er nog was, als teken van de wereldhandel.
  Interventie zorgde er alleen maar voor dat het lage punt van besef later bereikt werd.
  PS. Alleen in Nederland wordt er zelfs bij lage prijzen nog meer gemolken.
  Interventie is daarbij dus een waardeloos instrument.
  De wetten der natuur ( de betere blijft) zal of we het willen of niet zegevieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.