Boerenblog

12 reacties

‘Groei onmogelijk? Wissel fosfaatrechten uit’

Verdere groei veestapels is een utopie. Fosfaatrechten zouden dus verhandelbaar moeten zijn tussen de sectoren.

September, de scholen zijn weer begonnen. Ook voor onze kinderen. Met een nieuwe tas, boeken en schriften zijn ze er weer klaar voor. Wat gaat het nieuwe jaar ze leren?

Voor melkveehouders gaat het net zo. Zij krijgen de vervanging van het melkquotum voorgeschoteld. RVO.nl is nu nog heel druk met het behandelen van bezwaarschriften. Over de nieuwe werkwijze is nog niets bekend. Hoe gaat dat worden? Worden de quotumhandelaren handelaren in fosfaatrechten? Of nemen de overheid en de sector de touwtjes zelf in handen? Het lijkt mij beter om de fosfaatrechten op dezelfde manier te verhandelen waarop in het buitenland het melkquotum werd verhandeld: op inschrijving. De hoogste en laagste vallen af, en de rest wordt naar rato verdeeld. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om deze nog te ontwikkelen markt goed te kunnen sturen en zo in goede banen te leiden voor de blijvers.

‘Verhandel fosfaatrechten op dezelfde manier zoals in het buitenland het melkquotum werd verhandeld: op inschrijving’

En hoe zit het met uitwisselen van fosfaat tussen de sectoren? Het is wel duidelijk dat schotten tussen de sectoren niet gaan werken. Fosfaat is immers fosfaat. De ene sector opofferen voor de andere is onwenselijk. Je moet het samen doen. Als het slecht gaat in de ene sector, kan de andere financieel redding bieden. Je zou de fosfaatstroom tussen sectoren kunnen afromen en gebruiken om bedrijven met duurzame productiemethodes te stimuleren. Die zijn immers gewenst en daar wil je dus groei. Als je vroeger op school je best deed, kreeg je ook een mooi plakplaatje in je schrift van de juf.

‘Je zou de fosfaatstroom tussen sectoren kunnen afromen en gebruiken om bedrijven met duurzame productiemethodes te stimuleren’

De groei van de Nederlandse veestapel lijkt op zijn eind te zijn. Het politieke klimaat en de burgers willen er geen enkele veer, krul- of koeienstaart meer bij. Dat moet nog landen bij veehouders. Schaalvergroting op bedrijfsniveau kan alleen nog door het opkopen van collega’s.

‘Burgers willen er geen enkele veer, krul- of koeienstaart meer bij. Dat moet nog landen bij veehouders’

De melkplas zal nog maar een heel klein beetje toenemen door verhoging van de productie per koe. De kans dat het aantal koeien in Nederland gaat toenemen, acht ik klein. Het aantal liters te verwerken melk zal groter zijn dan de afgelopen dertig jaar tijdens het melkquotum. De zuivelindustrie, die net als menig melkveehouder grote plannen had, kan deze beter even uitstellen. Voor zuivelaars ligt de uitdaging om meer rendement te halen uit iedere verwerkte liter melk.

De Nederlandse melk gaat in kwantiteit niet toenemen en zal dus op zaken als kwaliteit en meerwaarde moeten gaan scoren. Hier ligt een sectorbrede uitdaging. Van melkproducent tot aan de retail – ketenbreed – moeten de zeilen gehesen worden om aan de wind te zeilen. Op dit gebied liggen legio uitdagingen; voor de ene schakel om meer geld te beuren, voor de andere om duurzamer te worden. Het is aan de individuele ondernemer die koers te kiezen die het beste bij hem past. Nieuwe laarzen en een nieuwe overall helpen misschien, maar het belangrijkste is er vol voor te gaan met nieuwe werk- en denkwijzen.

Laatste reacties

 • alco1

  Vroeger hadden de boeren koeien, varkens en een hok kippen, alsook akkerbouw.
  Als het met één sector wat minder ging, werd meer ingezet op een ander.
  Dit zou nog steeds moeten kunnen.
  Fosfaat is fosfaat.

 • John*

  Burgers willen er ook geen koeienstaarten meer bij schrijf je, Mestrechten overhevelen vanuit andere sectoren heeft dan toch geen zin gezien er dan meer koeienstaarten komen. Die schotten zitten er prima.

  Er is maar een echte hoop en dat is mestverwerking regelen in de derogatie (dat zijn die flapdrollen in Den Haag de vorige keer vergeten). Als dit goed geregeld wordt kan landbouw Nederland samen optrekken naar een duurzaam bodemgebruik.

 • Bennie Stevelink

  @John, mestverwerking zal binnen de derogatie nooit in mindering worden gebracht. Het fosfaatplafond is een PRODUCTIE-plafond en geen PLAATSINGS-plafond. Of mest op eigen land geplaatst kan worden, geëxporteerd wordt of verwerkt wordt maakt niet uit. Het plafond geeft de maximale omvang van de veestapel weer, ongeacht waar de mest blijft.
  En ook al zou Brussel deze ruimte wel bieden, dan wil de Nederlandse politiek dat niet. Daar wordt alleen maar gesproken over inkrimping van de veestapel en niet over ruimte voor uitbreiding.

 • Johnny Hogenkamp

  Klopt Bennie, fosfaat wordt op diverse wijzen gebruikt als een equivalent voor verschillende diersoorten. Heeft nauwelijks wat met het mineraal fosfaat en zelfs niet met mest te maken. Bij aanvang van het rechtensysteem in de tachtiger jaren was dat direct duidelijk. Toen mocht je bijvoorbeeld grondgebonden rechten nog overal voor inzetten.

 • Vhouder

  melkveehouders zijn alleen maar voor uitwisseling omdat ze er goed mee zijn Dat de varkenshouder die vooruit wil de sigaar is intereseert ze niet . De varkenshouderij hoeft niet het probleem van de melkveehouderij op te lossen . Er zijn ook niet te weinig rundveerechten in nederland alleen individueele melkveehouders hebben er te weinig . Die kopen ze dan bij van stoppende melkveehouders zo was het ook met melkquota werktte goed altijd goede boterham verdiend in melkveehouderij . Nu hebben enkele nooit meer genoeg en moet alles en iedereen wijken voor hun belang het houden van vele honderden koeien , en als de melkprijs dan weer zakt is het de schuld van brussel friesland campina het buitenland maar nooit van zichzelf .

 • alco1

  @vhouder. Je kunt net zo goed zeggen dat de varkensboer die steeds meer wil, het geen moer interesseert dat varkenshouders die graag willen stoppen, maar dit niet kunnen vanwege de veel te lage uitkoop mogelijkheden.
  En pas maar op. De publieke opinie is zeer zeker wel voor meer koeienstaarten ipv. krulstaarten.

 • Koen Franken

  @alco , vergeet het maar de publieke opinie wil er gewoonweg geen enkele staart meer bij , of het nu kip , koe of varken is .

 • Almagro

  #Bennie ,#J Hogenkamp, klopt helemaal.
  Het mooiste voorbeeld zijn de pluimveerechten. Pluimveemest komt voor 95% niet meer op Nederlandse bodem. Het gaat voor export zowel verwerkt als bewerkt en de andere helft wordt opgestookt en komt weer uit je stopcontact. Toch worden pluimveerechten niet afgeschaft. Behalve een minderheid van de pluimveehouders en de handel en industrie wil niemand dat overigens , het is een keiharde begrenzing van de pluimveestapel in Nederland. En dát laten ze nooit meer los . Zouden ze dat wel doen dan gaat alles waar kippen in kunnen vol om in ieder geval knelgeval te worden wanneer er weer wordt ingegrepen.

 • nutterseweg10

  Het nationaal plafond is vastgesteld op 172,9 miljoen ton dit is verdeeld onder de verschillende sectoren op basis van 2002 laten we het dan ook zo houden!!
  Elke sector binnen haar eigen plafond en klaar is kees.
  Ik krijg de indruk dat de melkveehouders reikhalzend uitkijken naar de latente ruimte van de vleesveesector,als het andersom was was het ook ondenkbaar.

 • gerben5

  Schouten zet er ff bij dat je in een wilde gok varkensfosfaat hebt gekocht . Schreef je vorig jaar in een column.

 • aha gerben 5

  is dat zo van de heer schouten ja??
  verleden jaar varkensrechten kopend en nu schijn heilig dit artikel schrijvend
  is het soms familie van Annie s ???

 • Reactie verwijderd door een beheerder

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.