Redactieblog

21 reacties

‘Forse melkveestapel blijft mogelijk’

Ruim een maand geleden publiceerde het Louis Bolk Instituut (LBI), in opdracht van Milieudefensie, een ‘verkenning’ van de toekomstige mogelijkheden van de melkveehouderij.

De conclusie was dat de melkveestapel ten opzichte van 2015 met 300.000 à 400.000 dieren zou moeten krimpen, om aan de te verwachten toekomstige doelstellingen voor broeikasgassen en ammoniak te voldoen. Over de veronderstellingen van het rapport is – zoals altijd – discussie mogelijk, evenals over de doelstellingen. Gelet op bijvoorbeeld het Akkoord van Parijs over de broeikasgassen, valt echter te verwachten dat ook voor de veehouderij een stevige aanscherping in het verschiet ligt.

Elementen waarmee sector zijn voordeel kan doen

De reacties vanuit de sector op het LBI-rapport waren, zacht gezegd, niet enthousiast. Toch bevat het rapport verschillende elementen waarmee de sector zijn voordeel kan doen. Een eerste conclusie is dat de scherpe milieudoelstellingen haalbaar zijn zonder dat de hele melkveehouderij biologisch wordt. In de tweede plaats valt uit het rapport af te leiden dat de gevolgen van het wegvallen van de derogatie, waar het LBI ook naar heeft gekeken, veel ingrijpender zouden zijn dan die van een aanscherping van de emissiedoelstellingen. Het verschil bedraagt volgens het LBI zeker 200.000 koeien. Dit onderstreept nogmaals hoe belangrijk voortzetting van de derogatie is.

Een derde conclusie is dat zelfs bij de scherpe emissiedoelstellingen die het LBI hanteert, een forse melkveestapel in Nederland mogelijk blijft; zeker zo’n 1,2 miljoen koeien. Dat betekent dat er 2,5 keer zoveel zuivel zou worden geproduceerd als er in Nederland wordt geconsumeerd. Er blijft dus altijd heel wat te exporteren, zij het wellicht aanzienlijk minder dan nu. Het LBI wijst er bovendien op dat er mogelijkheden zijn om de emissie per koe of per kilo melk verder te verlagen, waardoor de melkveestapel minder hoeft in te krimpen dan de eerder bedoelde berekeningen aangeven. Al met al is niet vol te houden, zoals ik hier en daar las, dat het LBI-rapport moet worden gezien als de zoveelste poging om de (melk)veehouderij uit Nederland weg te krijgen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Raar om het argument te gebruiken dat NL 2.5 keer zoveel zuivel produceert dan de nationale consumptie. Duitsland zou dit argument nooit gebruiken als ze over hun auto-productie praten. Philips maakt vele malen meer gloeilampen dan ze in NL nodig hebben. Een beetje een links/ groen argument.

 • oorspronkelijk

  als de bevindingen zeggen dat vooral de veehouderij een klimaat bedreiging vormt
  dan moet een dicht verstedelijkt land andere economische activiteiten overeind houden
  een veehouderij met kostenverhogingen voor milieu is niet concurrerend
  en helaas is het triest te constateren dat de meeste collega's 2 v.a.k of meer werk verzetten
  jammer dat er geen struktuurbeleid met een sociale paragraaf wordt uitgerold

 • Bennie Stevelink

  @oorspronkelijk, hoe logisch is het dat de klimaatverandering vooral van de veehouderij komt? Denk toch eens na.

 • oorspronkelijk

  beste Bennie
  ik Lees Dat na het Parijse akkoord
  dan moet je in een dicht bevolkt land een ander verdien model overeind houden
  wel of niet waar b.v. fijnstof methaan co2 lachgas biodiversiteit zijn waarden voor veel mensen
  belangrijker is de landbouwsteun gem. bedrijf meer dan bijstandsuitkering
  om te bouwen tot sociaal vangnet en de algemeenheid te differentiëren
  niet om meer product maar een sociaal economisch vergelijkbaar verdien model te creëren gelijk aan maatschappelijke kennis en werk druk niveau
  utopie maar vechten tegen reeds genomen besluiten zinloos.
  beter is positief tegemoet treden om er in den beginne aan mee te denken

 • hansvanbergen

  Oor je kunt hier blijven tiepen tot je een ons weegt. Je kunt de boeren uitschelden, kleineren en ze overal van beschuldigen en ze van ieder probleem in de wereld de schuld geven. Als je denkt dat wij voor lieden zoals jij aan de kant gaan dan heb je het mis. Want wanneer geven wij de strijd op? He-le-maal nooit!!

 • koestal

  Wat zegt Louis Bolk van de toename van het vliegverkeer op Schiphol en van het autoverkeer op de Nederlandse wegen. Ze wijzen maar steeds naar de landbouw ,alsof dat de enigste sector is die voor milieuproblemen zorgt

 • brutus71

  Louis Bolk, ik zou zeggen wie zonder zonder zonden is werpe de eerste steen.
  Altijd hebben de boeren het gedaan.
  Het aantal koeien is flink gedaald de laatste 20 jaar terwijl de bevolking flink gegroeid is de bevolking moet eerst maar eens terug, voordeel minder vliegtuigen en auto's, industrie en dat is milieu winst

 • WGeverink

  Bedrijven als Shell en Phillips sturen de regering aan. Boeren worden door de regering aangestuurd. Daar zit het verschil.

 • oorspronkelijk

  criticasters
  ik wil een landbouw waarin de concurrentie onderling nivelleert
  een strijd tegen miskenning die niet gewonnen lijkt te worden
  daarom zou een omslag naar sociale ondersteuning het mooie beroep voor veel meer mensen mogelijk maken
  hou je van je beroep als je door niet maatschappelijk te ondernemen de helft van je collega's het loodje legt.
  er is al jaren sprake van financiële en psychische onder25% procent van het potentieel
  harde werkers verdienen beter dan de quote NIJGH/DeGROOT
  de zaken man die de concurrent verslagen vindt zelf haast failliet gaat
  fietsen tegen de wind 1973
  uiteindelijk moet je concluderen dat de breedte van het draagvlak afneemt
  het bedrijfsleven vraagt het formatie kwartet in te zetten op duurzaam
  daar zullen wij ook in mee moeten energie en milieu neutrale productie
  natuurlijk de rechter die heeft de overheid ook ivm co2 op de vingers getikt
  uitdagend zoeken naar een nieuwe landbouw structuur levert veel kritiek
  maar ik ben ook een zoekende veehouder naar een houdbaar model

 • farmerbn

  Ik denk dat darter Van Barneveld geen pijltje krijgt in NL als je hem de aardbol op de gewone afstand van hem zet. NL is zo klein ; daar kan het wereldmilieu / klimaat niet door verpest worden.

 • oorspronkelijk

  verschoning door groot denken
  farmerbn het gaat niet over NL USA CHina
  maar het gaat wat gebeurd er op bedrijfsniveau
  in vergelijking met andere landen kent Nederland grote mens en dier dichtheid
  je vergelijking gaat mank dat die landen eerst moeten
  burgers bedrijfsleven iedereenmoet zijn bijdrage leveren
  deze als communist afgeschilderde veehouder
  is niet voor het weg poetsen van verantwoording door innovatie VVD
  maar voor de vervuiler betaald b.v. schiphol woonwerkverkeer HEFFINGEN
  maar wel wijzen maar niet kiezen voor solidariteit
  probeer naast veehouder ook maatschappelijk betrokken te blijven

 • MDVoedsel

  Omschakelen moet maar dan wel met beter verdienmodel voor boeren

  Milieudefensie is blij dat Cees van Bruchem ondanks krimp van de veestapel mogelijkheden blijft zien voor onze boeren want die mogelijkheden zijn er ook. Omschakelen moet maar dan wel met een beter verdienmodel voor boeren. Boeren krijgen een gegarandeerde minimumprijs, zo kunnen ze ook milieu- en duurzaamheidsmaatregelen toepassen en een eerlijke boterham verdienen. De overheid moet die minimumprijs voor landbouw producten gaan realiseren om de boeren en ons milieu te beschermen.

  Bart van Opzeeland, campagneleider voedsel, Milieudefensie

 • Bennie Stevelink

  Bart, hoe wil jij die minimumprijs realiseren? Hoe moet ik mij dat voorstellen?

 • farmerbn

  Bennie, ik denk dat je geen antwoord krijgt.

 • alco1

  Als Bart geen goed antwoordt geeft op @Bennie's vraag, dan kunnen we hem ook beschouwen als een lucht fietser.
  Kom op man! De zorg staat al met lege handen.

 • eg wel

  Bart heeft een nogal eenzijdig verhaal, het is voor hem moeilijk het geheel te overzien. De werkelijkheid moet naar zijn ideologische beeld gebogen worden.

 • jremmers

  Er werd gevraagd hoe Milieudefensie denkt een minimumprijs voor melkveehouders te realiseren. NMV, DDB en GRONDig hebben hier begin 2017 een manifest voor getekend samen met Milieudefensie. DDB lobbyt op EU niveau voor marktmaatregelen; Milieudefensie ziet mogelijkheden bij supermarkten en heeft al ruim 30.000 handtekeningen gekregen voor een petitie die supermarkten in Nederland oproept melkveehouders een minimumprijs voor melk van 37 cent/ l te garanderen indien duurzame zuivel wordt geproduceerd. Dat dit geen wildvreemd idee is , toont Aldi Zwitserland aan die samen met de Dierenbescherming daar juist dit voor elkaar heeft en wat nu ook in Nederland kan gebeuren: een heel hoge minimumprijs voor de boer, zelfs veel hoger nog dan Milieudefensie en DDB bepleiten: <>

  Nu moeten de Aldi, LIDL, AH, Jumbo en anderen dit ook maar eens gaan doen. Steunen jullie ons? zie eerlijke-melk.nl en teken de petitie.

  De Nederlandse overheid kan ook veel meer doen aan een hogere melkprijs voor melkveehouders die duurzame zuivel produceren, bijv. via de nieuwe wet verruiming duurzaamheidsinitiatieven die in 2018 in werking gaat, of via productiebeperkingen die tot een hogere melkprijs leiden.

 • alco1

  Remmers.
  Heb je nou werkelijk niet door dat we afhankelijk zijn van export.
  Regionaal is er wel wat mogelijk.
  Nou zal er wel weer gezegd worden dat vermindering van volume een stijging te zien geeft in prijzen, maar dit wordt moeiteloos door de wereldhandel opgevuld.
  Daarnaast hebben wij als overheid die export nodig, om niet als een land als Griekenland te vervallen.

 • hansvanbergen

  Meneer Remmers sluit convenanten en babbelt wat geeft blaadjes uit. Als zijn subsidies maar binnenstromen en als de Postcode loterij maar blijft betalen en als dhr Remmers en consorten hun loon, pensioen, ziektekostenverzekering, vakantiegeld, lease auto, telefoon, kleding geld reis en verblijf kosten, benzine, treinkaartjes maar blijven beuren. Voor de rest trekt dhr Remmers nog geen drol van de tafel. Ellelange files. Miljoenen mensen die via Schiphol totaal zinlose reizen maken om 3000 km verderop in een resort zichzelf op te laten sluiten om in een zwembad met 40% urine te zwemmen en te eten van buffet met de poep bacterie veelvuldig aanwezig

 • hansvanbergen

  Ondertussen rijden in NL steeds meer auto's rond die steeds zwaarder en vervuilender worden, staan airco's te ratelen staan overal lege kantoren en lege opslagloodsen waar straks de kachel weer tot april staat te snorren. En Remmers? Die schopt nog maar weer eens tegen de boeren aan!

 • hansvanbergen

  Hoe ongelofelijk dom moet je zijn om dat sprookje dat Remmers hier neertiept ook maar 1 seconde serieus te nemen. 30% van de populatie gaat helemaal nooit op vakantie en 40% van de populatie heeft moeite om rond te komen. En dan komt Remmers, met al zijn denkkracht, met een voedselprijs verhoging. En waarvoor?helemaal nergens voor want niemand wordt er beter van en het milieu al zeer zeker helemaal niet! Het is alleen maar uitzuigen en uitknijpen van de werkende onderklasse en das inclusief de boeren. En dat allemaal van de op hun luie reet liggende geen zak uitvoerende bovenklasse zoals remmers die nu pas kan reageren omdat hij natuurlijk op vakantie was!

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.