Redactieblog

16 reactieslaatste update:18 mrt 2016

'Gebruik boerenverstand bij fosfaat'

Melkveehouders zijn nuchtere ondernemers. Toch? Als het om grond en fosfaat gaat, is die nuchterheid ver te zoeken, vindt columnist Rick Hoksbergen.

In de melkveehouderij is alles rondom fosfaatrechten een hot item. Maar er gebeurt meer in de wereld: er is de roep om een pachtprijstoets op liberale pachtcontracten; de Oeso vindt de hoge schulden in Nederland een aandachtspunt; de verwachtingen rond de melkprijs bieden op korte termijn geen verbetering en het aantal bedrijven onder intensief beheer van de banken neemt toe.
Tegen al deze zaken loop ik in de praktijk bijna dagelijks aan. Het mooie van onze klanten vind ik dan wel weer hun nuchtere houding. Al die zaken zijn belangrijk, maar laten wij focussen op de resultaten van ons bedrijf. Daar kunnen we samen wat aan doen. De rest moet je in het achterhoofd houden en je er vooral niet door laten opjagen.

Toename intensief beheer bij boeren is signaal

Die nuchtere houding is voor een ondernemer van groot belang. Voor mijn gevoel staat dit toch haaks op wat ik in de praktijk zie gebeuren. Waarom is er een pachtprijstoets nodig voor liberale pachtcontracten? Omdat de grondgebondenheidseis de bedrijven dwingt meer grond in gebruik te nemen. Door de toenemende vraag stijgt de prijs. De prijstoets moeten boeren tegen zichzelf beschermen. Het toenemende aantal bedrijven dat onder intensief beheer valt, is ook een signaal dat een zeker beschermingsmechanisme van buitenaf nodig is.

Welk beschermingsmechanisme voor prijs fosfaatrechten?

Welk beschermingsmechanisme komt er straks voor de prijs van fosfaatrechten? Als ik even vlot (en te kort door de bocht) reken, dan kan slechts €14 per kilo fosfaat betaald worden. De Kritieke Melk Opbrengst (KMO) over 2015 komt uit op zo’n €32 per 100 kilo melk. De langetermijnmelkprijsverwachting is €34. Er is dus 2 cent ruimte per kilo melk, oftewel €170 per koe per jaar. Ik hoop dat staatssecretaris Van Dam het fosfaatplafond binnen vijf jaar van tafel heeft in Brussel. Daarom reken ik met 20% afschrijving en 3% rente. Het totale budget is dan € 740. Dat is beschikbaar voor 51,5 kilo fosfaat; één koe van 8.500 kilo melk en 30% jongvee per jaargang. In de markt hoor ik prijzen die richting het tienvoudige gaan. Waar is nu die nuchtere houding en die focus op het eigen bedrijf?

Niet te snel in fosfaathandel stappen

Persoonlijk denk ik dat het verstandig is niet te snel en te massaal in de fosfaathandel te stappen. We zien de pachtprijs – voor de grond die er dan ook bij moet – al snel stijgen. Ik zie die ook nog wel verder stijgen. De vraag naar grond is in de wet verankerd. De mestafzet is aanzienlijk duurder dan de afgelopen jaren begroot. De lage rente biedt kansen. Over het geheel heeft die laatste liter een stevige kostprijs. Stilzitten moet je nooit te lang doen, maar bewaar wel de rustige, nuchtere houding. Laat je de kop niet gek maken. Of wellicht toch wél ...

Dominee: 'Wie ruim zaait ...'

Ik schrijf dit op biddag. De dominee steekt een verhaal af over ‘wie ruim zaait, zal ruim oogsten’. Hij vertaalt dit naar ‘wie ruim euro’s geeft, zal dit later ruim terug ontvangen’. Tja ... Wellicht moeten die fosfaatrechten dan toch maar duur worden en ontvang je het later – in welke vorm dan ook – weer terug.

Laatste reacties

 • ........

  De dominee heeft nooit bieten gezaaid denk

 • ...............

  De dominee is ook maar een mappenman.

 • arendsoog

  Degenen die vroeger de melk ook te duur vonden betaalden later ook twee euro de kilo
  Als het er lang blijft is alles onder 15000 achteraf goedkoop denk ik
  (8000 maal 2)

 • jfvanbruchem1

  Tsja ,de toepassing is wel erg creatief.

 • Peerke1

  Tja, wat is liberale pacht. Het wordt alleen maar aangehaald.

 • alco1

  Er is maar één goede oplossing aan het fosfaatrecht.
  Verwerpen.
  De twee pro groepen: De oudedagspensioen groep en boeren die voer en mest moeten afzetten, zijn geen partij in deze.
  Boeren die gezond met hun bedrijf bezig zijn, moeten kunnen blijven concurreren.
  Anders gaat de hele sector er aan.
  Het geld is op (( door melkquota aankoop ))
  En derogatie kun je zo wie zo op je buik schrijven.

 • farmerbn

  Ik denk dat de banken bepalen hoe duur de fosfaatrechten worden. Als ze stoppen met financieren bij een kostprijs van 34 cent dan kunnen veel boeren weinig betalen.

 • zon

  Ik denk dat het te gemakkelijk gedacht is dat het fosfaatplafond of een iets ander systeem om de aantallen in toom te houden eraf gaat.
  De overheid weet wel dat ze dan een reguleermethode weggooien.
  Ik verwacht niet dat je er vanuit moet gaan dat het weg gaat.
  En dat het voor sommige groepen kostprijsverhogend is,zal door de politiek weggewuifd worden met het argument dat we toch niet tegen de grote bulk aankunnen en duurzamer en dus met een meerwaarde zouden moeten produceren.

 • oorspronkelijk

  maatschappelijke ontwrichting,!!!!!!
  in plaats van fosfaat en stikstof probleem werd hier het auto probleem qua uitstoot gesignaleerd .
  ook dat wil de Pvda aanpakken verbod op verkoop benzine en diesel auto`s
  sommige mensen worden op hun wenken bediend.
  ik ben voor en meer samenhangend beleid maar ja dan krijg je nog al wat verwijten

 • Farmer4life2

  Volgens mij hadden ze de varkenshouderij ook gezegd dat de rechten er weer afkwamen....

 • Schraar

  We zitten in Nederland op een postzegel met de meest ambitieuze boeren van de wereld. Dit kan niet zonder begrenzing. Als de fosfaatrechten al zouden verdwijnen, dan lopen we direct weer tegen een volgende grens aan.
  Van de andere kant is de onzekerheid over een einddatum wel goed om de prijs te drukken. Het maakt voor de maximale aanschafwaarde nogal wat uit of ze maar 5 jaar of misschien wel 20 jaar bestaan.

 • alco1

  Schaar. Vind jij voer en mestafzet geen beperking.

 • melkveehouder .

  Slimme zet van Boerderij. Geef partijen die welvaren bij advisering en fosfaathandel hun podium op de site. Dat betaalt zich in de toekomst aan advertorials ruimschoots terug. Ik schrijf dit op mijn eigen biddag..................
  Collegae, wees gewaarschuwd, u kent vast het spreekwoord: als de vos passie preekt..........boer pas op je kippen.

 • geen boer

  de prijs wordt bepaald door vraag en betaalcapaciteit. Vraag is er uiteraard wel, betaalcapaciteit niet. De melkprijs zal de komende jaren niet aantrekken, en banken financieren niet. Waarom zouden ze tegen hoge kosten de productie op laten lopen in de wetenschap dat die laatste liters de prijs nog verder doen zakken, en daardoor nog meer klanten in BB geraken?
  Ik denk dat de banken er op zullen aansturen eerst maar eens binnen het bestaande fosfaatquotum te optimaliseren om zodoende technische beter te draaien.

 • Can

  De rente stand is laag .
  Dit is een opmerking wat ik mijn leven lang al hoor en lees .
  Dit is een stomme opmerking .
  Natuurlijk moet dit betaalt worden , maar in mijn boekhouding is het een kosten post en gaat in mindering op de bedrijfs winst ,en bij jullie ook .
  Het is de aflossing waar het problem zit .
  Dit is betaalt uit inkomen en drukt de winst dus niet.
  Als je marge zo laag is dat je blij bent met de 3% rente en dit nodig hebt om de KRINGLOOP aan euro's in je bedrijf rond te krijgen ,dan is er iets gruwelijk mis in de bedrijfsvoering .
  Als er geen gezond rendement haalbaar is ,kan er geen rente betaalt worden ,rente is een KOSTEN POST .
  Deze beredenering is niet normaal ,en wordt alleen in de landbouw gebruikt .
  Deze rente% heeft invloed op de marge die haalbaar is in je bedrijf .
  Het is een aftrek post tov bedrijfswinst ,verlaagt alleen de marge .
  Elke andere beredenering ,is fout ,gaat ten koste van bedrijf en gezin.
  Euro 25 per uur is dan niet prive inkomen,maar is dan bedrijfs winst .
  Gebruik je verstand en run je bedrijf als een bedrijf .
  Hoe zo , nuchtere ondernemers .
  Ik ben blij dat ik het woordt kringloop nu begrijp ,


 • Can

  Als dit lage rente idee al lang in de bedrijfsvoering zit , is dit een gegarandeerd formule for bedrijfs en privé armoe .
  En is de kringloop een gegarandeerd succes , want je komt niet vooruit (euro ).
  Dit is het doel van het hebben van een bedrijf .
  In onze bedrijfs voering wordt geen kringloop formule gebruikt .
  Als het jaar rond is , de cirkel moet niet rond zijn .
  Mijn bankrekening moet omhoog , persoonlijk ga ik meer voor een spiraal vorm .
  Zet regels , hou je eraan ,
  De zwakste schakel moet eruit .
  Elk jaar weer .
  Ga over de nummers.
  Wees geen mak schaap!
  It is BUSSINESS.Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.