Boerenblog

33 reacties

'Tijd rijp voor sanering melkveehouderij'

De tijd is rijp voor sanering van de melkveehouderij, schrijft blogger Pieter Schouten. De interventie draait op volle toeren en loopt bijna vast. En in de melkveehouderij is sprake van 'een gespleten persoonlijkheid'.

Na dertig jaar van melkquotering is de melkveehouderij weer terug bij af. De boterberg is terug, de kaaspakhuizen bijna vol en voor nog meer melkpoeder is geen plaats. De interventie draait op volle toeren en loopt bijna vast.

Interventie is de dood in de pot voor de zuivelwereld. Eigenlijk moet je een sector die met interventie op de proppen komt, niet serieus nemen. Grote voorraden betekenen zeer slechte prijsvorming. Je kunt ­beter zorgen voor een tekort. Het is een kwestie van kiezen. Wil je als producent veel voor weinig: nichemarkt, of weinig voor veel: bulk?

Vorig jaar nog roze bril rond quotumloos tijdperk

Vorig jaar werd nog door een roze bril gekeken naar de quotumloze tijd. Nu is het verstandig de zonnebril alvast op te zetten. Dan wordt alles al een beetje donkerder dan dat het in werkelijkheid is. Dan worden de gevolgen van keuzes ook helderder.

'Tijd om kaf van koren te scheiden in melkveesector'

Het verschil in bedrijfseconomisch resultaat tussen melkveebedrijven is groot. Dit betekent maar één ding: de tijd is aangebroken dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Voor ieder bedrijf is het van belang om eens in de tien jaar een saneringsronde te houden. Alle activiteiten tegen het licht houden en de onrendabele verbeteren of afstoten. Dit gebeurt ook in andere sectoren. Maar wanneer is de melkveehouderij voor het laatst gesaneerd?

Sector 'niet voorbereid op marktdenken'

De sector is niet voorbereid op marktdenken. Stijgt het aanbod, daalt de prijs. Verwerkers hebben zich flink verkeken. Vraaguitval in combinatie met productietoename zorgt voor een sterke prijsval. Er zal een nieuw evenwicht in deze markt moeten ontstaan. Hierbij is het zaak af te zien van interventie. De komende tijd zal bij melkverwerkers de discussie losbarsten over de uitbetalingssystematiek. Het is wijzer te kijken naar de volumeproblematiek.

'Melkveehouders hebben gespleten persoonlijkheid'

Als een melkveehouder brok bestelt, dan wenst hij een bepaalde hoeveelheid. Als hij de loonwerker belt, dan wil hij een bepaalde combinatie. Hij zegt dan toch niet ‘breng alles maar wat je kan produceren of alles wat je hebt staan’? Maar als hij zelf een product aflevert, maakt het volume niets uit. Hij lijkt hier een gespleten persoonlijkheid te hebben.

De primaire landbouw in Nederland is er slecht in zijn kostprijs door te berekenen. Die is wel van groot economisch belang. De melkveehouders moeten ervoor waken om niet als ezels te gaan werken.

'Als een melkveehouder brok bestelt of de loonwerker belt, let hij op hoeveelheid en andere zaken. Maar als hij zelf levert, maakt het volume niet uit. Er is sprake van een gespleten persoonlijkheid'

Wachten op overheid 'lost niks op'

Erop wachten dat de overheid melkveehouders komt redden van een lage melkprijs lijkt me niet zinvol. De sector aan banden leggen om de mestproductie te beperken of terug te dringen, lost het probleem van een dalende melkprijs ook niet op.

Het is dan ook tijd dat melkveehouders in de spiegel kijken. Nu wordt er geschoren, dus is het zaak stil te zitten. Kijk naar de sector en bepaal waar de toekomst ligt. Het voordeel van een spiegel is ook dat je achter je kunt kijken naar wat er gebeurd is.

Laatste reacties

 • ...............

  Noemde de LTO het niet BEVRIJDINGSDAG.

 • Zuperboer

  Wat is je boodschap? Ik lees er wel 4 of 5 die elkaar deels tegenspreken. In de spiegel kijken, stilzitten, achteruit kijken. Je kunt doen wat je wil Pieter, maar mijn melk is wit, die van jouw bedrijf ook neem ik aan als je een beetje secuur melkt, maar de Yanks melken ook witte melk en die zijn op dit moment gewoon aan het bouwen (geen aannemer te krijgen momenteel) en de Canadezen krijgen momenteel bijna maandelijks gratis en ongevraagd uitbreiding van hun dagquotum. Wil je dat FC de poort sluit?

 • Marcel v

  welkom in de vrije markt. Beste oplossing tegen lage melkprijs is ..... lage melkprijs. Aanbod gaat op een moment uitvallen en voor de overblijvers stijgt de prijs.

 • melkveehouder .

  @Pieter. Tijdens de melkquotering c.q. productieregulering is meer dan 75% van de melkveehouders gestopt. Wat is eigenlijk jouw boodschap? Opnieuw beknellende regulering zodat bij de resterende 25% achter een paar jaar ook het licht uitgaat????? Hopelijk snapt van Dam dat ook en komt hij met een passend plan van aanpak.

 • Bennie Stevelink

  De prijs wordt bepaalt door vraag en aanbod. Meer aanbod dan vraag leidt tot een lagere prijs. Maar, het Nederlandse aanbod is maar een druppel in de melkbus van het wereldwijde aanbod. Wij kunnen in Nederland niet het aanbod voor de hele wereld bepalen, dus ook niet de prijs.
  Nergens wordt mij duidelijk welke oplossing Pieter Schouten denkt te zien.

 • melkveehouder .

  @Marcel v. Pijnlijke analyse, maar wel correct.

 • el

  Zure appel!

 • vandenbrandcv1

  Als er fosfaatrechten oid komen in NL gaat hier de melkproductie vanzelf omlaag

 • @meelmuisje

  Ik zei dit jaren geleden al. Het antwoord was toen dat ik geen goede ondernemer ben en beter kan stoppen...

 • snufferman

  Was het maar een vrije markt dan zou de markt verstorende interventie er ook niet zijn

 • daan1908

  Prachtig , scorebordjournalistiek in de meest zuivere vorm . Achteraf weten we het allemaal , net als die mensen die ons gaan vertellen waarom de beurs is gezakt.

 • landboer

  En toen?

 • ariekelder

  Voor de duidelijkheid de productie van melk in Nederland is nu net zo hoog als net voor het ingaan van de melkquotering dus waar gaat het eigenlijk over.

 • bva

  Gespleten persoonlijkheid typeert in mijn ogen de agrarische sector.
  Op het moment dat een bedrijf technisch goed draait gaat de output omhoog. Een verhoging van output is verhoging van inkomen, ik zie hier geen verschil in de sectoren?
  Dus eigenlijk concludeer je dat heel de agrarische sector een gespleten persoonlijkheid heeft?
  Iedere ondernemer heeft namelijk specifieke wensen bij inkoop!

 • oorspronkelijk

  verdeeldheid is een gevolg van het individueel denken
  en komt voor in de hele branche
  lto 2012 melk moet campagne ondanks fosfaatplafond en afzet probleem.
  commercie:bedrijven zetten producten in de markt zonder gedegen onderzoek gevolg wel of geen goedkeuring
  overheid niet regulerend want sector moet het zelf oplossen+ concurrentie op eenmalige pacht alleen aantrekkelijk voor intensieve en ook grote bedrijven
  verdeeldheid heef coóperaties doen ontstaan maar door fusies is inbreng individu nihil

 • hansvanbergen

  Melk is helemaal niet overal wit. De kwaliteit van de europese melk is veel beter dan die uit de VS, Canada Brazilie New Sealand of India. Minder vuil minder celgetal en minder antibiotica ed residuen. We hebben in Europa ook grote sterke inovatieve zuivelbedrijven zoals Nestle Parmalat Danone Arla en Campina. Ontstaan door betere melkkwaliteit dus veel meer verwerkingsmogelijkheden en constantere melkprijs dus ook in slechtere tijden reserveren voor R&D.

 • hansvanbergen

  Interventie kost de EU niets sterker nog men maakt er winst op. Er zijn schuren genoeg die nog volgezet kunnen worden met melkpoeder of kaas. En als er ergens een droogte is hongersnood of oorlog dan zijn die opslagen nuttig en zo weer leeg. De zuivelsector bestaat dan nog de toeleveranciers leven nog de banken nog. Zonder interventie had de zuivelsector er heel anders uit gezien. Als hij er beter van zou zijn wil ik daar wel even wat cijfers van zien voordat ik daarvan overtuigd ben.

 • alco1

  Pieter praat over de algehele landbouw in Nederland, maar ik denk dat hij meer de individuele boer in het vizier heeft.
  De beste en kapitaalkrachtigste blijven over.
  De wetten der natuur.

 • farmerbn

  Je kunt alleen met zijn allen minder produceren als je afspraken daarover kunt en mag maken. Dat heet kartel en dat is verboden. Punt uit.
  Boeren kunnen blijven bestaan als ze een lagere kostprijs hebben als een ander. Dat is marktwerking en dat is de verplichte realiteit. Dus stopppen met allerlei verhaaltjes want er is geen andere mogelijkheid voor boeren.

 • farmerbn

  En heb je een keer een uniek product zoals weidemelk dan geven we dat weg aan anderen. Dankjewel.

 • agratax(1)

  @meelmuisje. Dat je de productie wilt aanpassen aan de verkoop mogelijkheden lijkt me getuigen van ondernemerschap. In de definitie "Ondernemer" komt niet de doelstelling voor "Produceer zoveel de markt aan kan" er komt wel de zinsnede in voor "De ondernemer bepaalt de prijs van zijn artikel". Welke boer voldoet aan deze laatste opmerking? Bijna geen enkele en toch noemen boeren zich ondernemer. doch ze maken zich geen moment druk over de vraag naar hun product en de prijsstelling ligt sowieso ver buiten hun aandachtsveld.

 • alco1

  agratax. Neem ter harte wat farmerbn schrijft in 11.44

 • Bertus Buizer

  De Nederlandse melkveehouderij zou zich ook weer eens duidelijker kunnen gaan profileren op de internationale markt. Consumenten worden zich steeds bewuster van de impact van hun consumptie op gezondheid, milieu, biodiversiteit, etc.
  Om het aantal Food Miles te verminderen en vooral de verdere ontbossing tegen te gaan, zouden we zelf de nodige eiwitrijke veevoedergewassen kunnen gaan verbouwen of dat uitbesteden aan akkerbouwers in de buurt. Die hebben met de lage graanprijzen best wat ruimte. En eigenlijk kunnen zij ook wel wat suikerbieten areaal opofferen. Die leveren behalve een weliswaar redelijk goed financieel saldo toch eigenlijk alleen maar toegevoegde suikers op. Voor de gezondheid zijn die in principe niet nodig. De wereld telt als ik het goed heb maar liefst 5 miljoen hectare suikerbieten. Het betreft dan ook nog vaak de relatief betere grond! Zonde eigenlijk....

  De prijzen van eiwitrijk veevoeder zullen beter worden omdat de import ervan volgens dit concept grotendeels wegvalt. Voor de weerbaarheid van de bodem is een extra gewas ook meer dan welkom.

  Voer van eigen bodem is bovendien ggo-vrij. Dat is ook weer een mooi verkoop argument erbij. Want de roep om ggo-vrij voedsel is de nieuwe trend. Misschien een leuk binnenkomertje in Rusland bijvoorbeeld, als we kunnen zeggen dat we helemaal ggo-vrij zijn. Als de afzet daar naar toe weer gaat lopen, kunnen we daarmee denk ik meters maken, vooral nu gezien de ban die Rusland heeft afgekondigd op ggo-gewassen en -voedsel. Duitsland en Frankrijk, die tot de belangrijkste afnemers van onze landbouwproducten kunnen worden gerekend, staan ook erg open voor dergelijke geheel ggo-vrije importen.

  Dit kan natuurlijk alleen slagen als de hele sector mee doet. Best wel ingrijpend dus en eerst wel even pijnlijk ook waarschijnlijk.

  Enfin, lees mijn verhaal "Kansen voor agrarische sector..." maar eens: <>

  Uw reactie zou ik zeer op prijs stellen.
  Daar kan ik ongetwijfeld van leren.

 • mtseshuis

  @BertusBuizer: Dat is mooi geschreven, maar voor de consument is melk wit en lekker goedkoop. Zij verwachten van Den Haag (al dan niet door PvdD GL etc geregeld) dat weidegang, kalfje bij de koe, milieuvriendelijk, etc, etc, etc, bla, bla, bla dat de landbouw duurzaam en veilig enz enz enz is en verder maakt het hem niet uit. Die paar luitjes die perse biologisch willen, die kopen al bij de boer dichtbij en zijn al voorzien, het grote gros koopt gewoon bij de AH hoofdzakelijk Huismerk melk en toetje klaar!
  Dream on, de consument wil op vakantie en een mooie auto en goedkoop eten, wie daarin kan voorzien is de man.

 • m.huls

  oog kleppen de tijden gaan veranderen ook voor grote boeren.

 • De Waard

  En ik hoor niemand hier over de dure melk in de supermarkt....minimaal 77 cent per liter volle melk...
  Toch weer vreemd van onze supermarkten om niet mee te dalen met de prijs, om zodoende meer zuivel / melk af te zetten.

 • Bennie Stevelink

  @Bertus Buizer, voedergewassen telen voor melkveehouders levert te weinig rendement voor de Nederlandse akkerbouwer. We leven in een dichtbevolkt land en hebben daardoor hoge grondprijzen. Die maken dat alleen intensieve akkerbouw en tuinbouw rendabel is.

  Daarnaast wil jij burgers gezonder laten eten door het aanbod aan te passen. Dat zal nooit lukken. In het verleden heeft men in Duitsland geprobeerd het aandeel biologisch te verhogen door boeren te stimuleren biologisch te telen. Het gevolg was dat een deel onverkoopbaar was omdat het aantal consumenten wat biologisch kocht niet toenam.

  Wat eiwitrijke gewassen voor de melkveehouderij betreft: in het verleden zijn verschillende gewassen geprobeerd maar er bleek geen beter eiwitrijk gewas te zijn dan gewoon gras. Ook wat mineralenbenutting en grondwaterkwaliteit betreft is er niets beter dan gras. Voorwaarde is wel dat er voldoende stikstof bemest mag worden. Daar gaat het de laatste jaren mis: door te lage stikstofgiften moeten wij meer eiwitrijke producten van elders bijkopen. Deze eiwitrijke producten veroorzaken elders een veel hoger nitraatverlies naar het grondwater dan een voldoende hoge stikstofgift op grasland.

 • PIETER123

  Bertus Buizer
  Of wel merk artikelen om de plus op je grondstof te krijgen.Dit is vergeten zeker in de melkveehouderij.Goed dat die bio-boeren de strijd tijdig hebben gevoerd met de Campina's om die prijs los van de gangbare melk te krijgen.Het signaal ""Wij gaan alle ledenmelk verwerken"" van de meeste zuivelverwerkers in 2013 is er dan ook geen weg meer terug.Hiermee creëer je zeker bij melkveehouders geen marktbewustzijn.Dus sanering door verkeerde signalen zuivel.Die alleen naar hun hadel zien het verwerken van melk.En zitten nu de belangen van die zelfde veehouders te behartigen in Den Haag.

 • alco1

  @Mozes.
  Duidelijker kan het niet gezegd worden.

 • Bertus Buizer

  @Mozes denkt u niet dat uw opvatting achterhaald is? Praat u zo niet met de Nederlandse landbouwtop mee, dat we de melkveehouderij maar moeten blijven intensiveren omdat we in een dichtbevolkt land leven met een hoge grondprijs? Is dat ook niet de reden dat de Franse boeren nu vinden dat het zo oorverdovend stil blijft bij de noordelijke veehouders? Voor mij hoeven de melkveehouders niet de straat op. Maar ik denk dat het wel goed is, dat zij zich nu eens ernstig afvragen of wat de leiders in de sector maar steeds verkondigen wel klopt. Dat we een voorbeeld zijn voor de wereld en dat er dankzij onze intensieve productie meer ruimte is voor natuur elders en voor regenwouden. Is dat niet allemaal list en bedrog? En zou de sector zelf niet eindelijk eens moeten loskomen van het lijdzaam toezien en afwachten wat er van hogerop wordt bedacht en geregeld? In mijn beleving loopt de agrarische sector nu grote kansen mis. De lage melkprijzen treffen de melkveehouders hard. En zij die zich netjes aan de grondgebondenheid hebben gehouden, voelen zich bedrogen door bestuurders die in plaats daarvan zijn gaan intensiveren. De lage melkprijzen treffen ook de vele kleine boeren in Azië en Afrika. Ook dat zou ons aan het denken moeten zetten. In plaats daarvan adviseren de topbestuurders ook hen om groter te worden. Zijn deze denkbeelden niet sterk achterhaald en schadelijk voor de sector? De supermarkten blijven ondertussen wel lekker goedkoop inkopen. Is dat wat u wilt?

 • Bennie Stevelink

  @Bertus, het gaat er niet om wat ik wil, maar om wat er is en wat kán. Ik kan een prachtige samenleving en een prachtige landbouw schetsen zoals ik die zou willen. Uiteindelijk gaat het om vele, vele belangen van verschillende kanten, mogelijkheden en onmogelijkheden die bepalen hoe de samenleving en de landbouw eruit zien.

 • buitenok

  Ik ben blij met de bevrijding. Ook toeslag rechten eraf. En over 2 a 3 jaar alles weer op zijn pootjes terecht.

 • lambert02

  buitenhok . het klopt deels wat je zegt . maar dan gaat het net als in de varkens sector 1 maand redelijke prijs 2 jaar slecht en zo zal het altijd doorgaan . dan nooit weer een stabiele / goede melkprijs . ik vind het niet heel erg maar ben ook zeker niet blij met bevrijdingsdag . het word heel hard werken voor een beetje geld

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.