16 reacties

'Zet 2 koeien op 1 hectare om milieuprobleem te tackelen'

Boeren in heel Nederland zijn boos omdat het kabinet niet tijdig maatregelen nam - waarmee de EU akkoord ging - om de groei van de melkveestapel in te perken. Die boosheid van boeren is terecht, zegt Jeroom Remmers van Milieudefensie.

Terecht, want een zwalkend beleid brengt de boeren en het milieu ernstig in de problemen. In 3 jaar tijd is de melkproductie met 20% gegroeid. De regering besloot immers om het melkquotum los te laten, onder het VVD-motto: ruimte voor de ondernemer. Dat zorgde voor een enorme groei van het aantal koeien en voor veel meer mest en andere vervuiling. 20% meer melkvee veroorzaakt maar liefst 3 megaton extra uitstoot van broeikasgassen, meldt Wageningen UR in haar laatste sectorrapportage zuivel.

Dweilen met de kraan open

Aan de andere kant bouwt de overheid, met een slordige €4,5 miljard aan belastinggeld, een windpark op zee om 1,25 megaton broeikasgas te besparen. Een duur en weinig effectief geval van dweilen met de kraan open als je 3 megaton extra produceert met de groei van onze veestapel. Duurzaam beleid blijft uit. Liever plakt deze regering dure pleisters om de pijn wat te verzachten, de ene keer voor boeren, dan weer het voor het milieu.

Koehandel met mest leidt tot meer mest

Juist een krimp van 20% van de melkveestapel is nodig als we kijken naar de CO2-uitstoot en het mestoverschot van Nederland. Die mening lijkt de Europese Commissie nu ook te hebben. Brussel zette onlangs een streep door de Nederlandse oplossing van het mestoverschot: verhandelbare fosfaatrechten voor koeien. Bij verhandelbare fosfaatrechten kunnen boeren die met hun bedrijf te veel mest produceren, rechten kopen bij andere boeren die nog niet te veel mest produceren. Deze koehandel met mest leidt tot meer megastallen, schaalvergroting en jawel, dus weer meer mest.

Halfslachtige noodoplossingen voor CO2-uitstoot

Het kabinet besloot recent om €150 miljoen subsidie te geven voor vergisting van koeienmest om de uitstoot van broeikasgassen ‘aan te pakken’. Weer een voorbeeld van een halfslachtige en dure ‘noodoplossing’ om de groei van de CO2-uitstoot een beetje te beteugelen. De ene subsidiemaatregel moet de schade van een vorig besluit inperken. Allemaal het gevolg van ontbreken van een duurzame visie op onze landbouw.

Duurzaam beleid: 20% minder melkvee

Om broeikasgassen en meststoffen uit de veehouderij omlaag te krijgen, moet Nederland het aantal koeien koppelen aan de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond. Dat komt grofweg neer op 2 koeien inclusief jongvee per hectare. Zo’n beleid leidt tot 20% minder melkvee. Melkveehouders met meer dan twee koeien per hectare moeten dan ofwel minder koeien houden, ofwel meer grond aankopen of pachten. In beide gevallen neemt hun mestoverschot af en worden ze grondgebonden. Dat zorgt voor meer koeien in de wei en meer mogelijkheden om eigen krachtvoer te produceren. Daardoor is minder soja uit Zuid-Amerika nodig, waarvoor bossen gekapt worden.

10% minder ammoniakuitstoot

20% minder koeien betekent een grote besparing op broeikasgassen. De hoeveelheid ammoniak in Nederland zal hierdoor met bijna 10% afnemen, wat een zegen is voor de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld voor de heidegebieden die al bijna helemaal zijn verdwenen. De broeikasgasafname bij krimp van de melkveestapel met 3,3 megaton komt overeen met 405 windmolens in zee, genoeg om 4 miljoen mensen van groene stroom te voorzien. En 17 miljoen kilo minder fosfaat, zo’n 50.000 vrachtauto's mest - een rij van 500 kilometer - zorgt voor veel minder drinkwatervervuiling en schoner, helder oppervlaktewater. Dat zet pas zoden aan de dijk voor ons milieu. Hopelijk gaat de EU-commissie het kabinet nu dwingen tot grondgebondenheid, want zowel de sector als het kabinet hebben laten zien niet tot effectieve oplossingen te komen.

Jeroom Remmers is inhoudelijk medewerker voedsel van Milieudefensie.

Laatste reacties

 • Mtswie

  Milieudefensie praat weer eens zijn eigen kant op.
  De fosfaatrechten zijn niet afgekeurd omdat het een negatieve invloed zou hebben op het milieu, maar omdat het werd gezien als ongeoorloofde staatssteun.
  Wel de juiste feiten weergeven meneer Jeroom Remmers.

 • John*

  door fosfaatrechten meer mest????

 • alco1

  Jeroom Remmers is dus weer zo'n voorbeeld van een eenzijdige gedachte.

  - De 20 % groei is goed voor onze economie.
  - 3 megaton extra uitstoot. Ik zou alle stallen luchtdicht afsluiten en de gassen opvangen. De kerncentrales kunnen dan wel sluiten en trouwens is methaangas een volkomen natuurlijk product. Men doet net alsof het chemisch is.
  --Ook laat men de CO2 opslag en ook dat van methaangas van de voeding achterwege. Kortom is landbouw neutraal.
  -- Verhandelbare fosfaatrechten geeft niet meer mest. Bij de een wat minder- bij de ander wat meer.
  --Soja import? Sojaschroot zou je bedoelen. Een afval product van de sojaolie productie voor de vegetariërs, net als perspulp een afvalproduct is van bier en bierbostel van de suiker productie.
  -- Biodiversiteit. Als men goed kijkt is er nog heide zat. Bossen hebben echter ammoniak nodig om hun longen optimaal te kunnen gebruiken.
  --drinkwater en oppervlakte water is juist in de veestreken het beste. Kijk maar eens naar de dichte mensgebieden.

  Kortom. Een ziekelijk betoog van Remmers.


  - Er wordt

 • veelust

  Deze mijnheer heeft ook nog nooit gehoord van gebruiksnormen.of er nou meer of minder koeien komen de belasting op de het grondwater blijft exact hetzelfde.Daarbij houdt deze mijnheer ook geen rekening met de emmissie beperkende maatregelen die juist in die zogenaamde megastallen plaatsvindt. Dit is dan ook echt weer zo'n verhaaltje met halve waarheden dus eigenlijk een grote stemmingmakende leugen.Als deze mijnheer echt het goede voorheeft met het milieu dan zou hij zich eerst eens moeten gaan verdiepen in de gang van zaken in de veehouderij en een verhaaltje moeten gaan schrijven wat allemaal klopt.

 • farmerbn

  Dhr Remmers kakelt maaar wat; hij heeft niet veel kennis van agrarische zaken en shopt wat in onderzoeksrapporten (die hem uitkomen). Jammer van hem en Milieudefensie want hiermee worden ze allebij belachelijk gemaakt. Kan boerderij hem niet in bescherming nemen voordat hij zijn artikel laat plaatsen? Ik zou me doodschamen met zo'n slecht artikel vol onkunde en onwaarheden.

 • oorspronkelijk

  grond gebondenheid is toch een evenwicht
  er kunnen ook niet meer mensen op de aarde wonen als dat er voedsel geproduceerd wordt
  bij klimaatverandering komt voedselproductie in gevaar door weerextremen.
  dus alle klimaat verandering ontkenners neem ook eens iemand serieus die zich wel zorgen maakt en verder kijkt dan eigen belang

 • DJ-D

  <>

  Lees dit maar @oorsp.

  In naam van het klimaat worden boeren gewoon genaaid.

 • wenfvandermeer

  Eens met schrijver van het stuk ....... grondgebonden landbouw is de enige oplossing. Dat was altijd al logisch en duidelijk!
  Wat een zwakke overheid ( en LTO ) om zo te zwalken en de boeren zoveel schade aan te doen. Veel boeren zitten met een zeer zware investering, hoe moet die ooit worden terug verdient ? Natuurlijk nemen boeren individuele beslissingen en hebben geïnvesteerd met de kennis en mogelijkheden die er waren, anders kan je wel inpakken als ondernemer.

 • g.g

  eens met Wenfvandermeer.

 • alco1

  van der Meer landbouw is toch altijd grondgebonden.
  We mogen de mest namelijk niet in de sloot laten lopen

 • Bennie Stevelink

  Ik mis de zure regen nog in het verhaal van Jeroom Remmers.

 • mtsvanaaken

  3 megaton is 3 miljard kilo. Het soortelijk gewicht van methaan is 0,72 kg per m3. Er van uit gaande dat 20 procent extra koeien ongeveer 400000 koeien zijn, moet een koe dus 28, 5 m3 methaan oftewel 63 m3 biogas per dag produceren. ( 45% methaan) Dat is 2625 liter per uur. Beetje onwaarschijnlijk. Anders word ik wel heel snel rijk.

 • BoerHarm

  Door dit soort mensen gaat NL naar de klote. Remmers DREAM ON

 • jeannettedekker1

  Laat de markt zijn werk een tijdje doen,er komt nu al minder mest op landbouwgrond dan meneer remmers voor ogen heeft. Als er voor de overtollige mest geen plek is,word het vanzelf te duur om af te zetten.

 • agro1

  minder mest, iets minder overproductie, houzeee (nee, geen typefout, oude schrijfvorm van hoezee) , hiep, hiep hoeraaaa!!!! voed de wereld en verhonger.

 • hansvanbergen

  Boeren injecteren juist co2 in de bodem. Eerst vangen ze het via gewassen uit de lucht en dan stoppen ze het terug in de bodem. Organische stof in de bodem is een gigantsiche hoeveelheid co2. Tegen boeren schoppen durft Remmers wel. Ga eens naar Volswagen of Renault. Keten u daar eens aan de deur vast. Maar dat durven ze niet. Tegen boeren, eenmansbedrijven schoppen, dat durven ze wel. Alleen maar om de centjes van de postcode loterij weer binnen te slepen.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.