Commentaar

15 reacties

Bedrijven hollen elkaar uit

Dijksma hoopt dat de sector de mestproductie regelt, de sector wacht op de politiek. En zo groeien veestapel en mestplas en wordt mestafzet onbetaalbaar. Niet kiezen is fataal,

Praat met een groepje melkveehouders en de onderwerpen mestafzet, dierrechten en melkprijs liggen zo op tafel. Zo ook tijdens een workshop met elf melkveehouders waar ik afgelopen week bij zat. Voert staatssecretaris Dijksma dierrechten in, ontziet ze de extensieve bedrijven, ontziet ze degenen die de laatste tijd sterk groeiden? Wie het weet mag het zeggen.

Toenmalig staatssecretaris Bleker dreigde in 2011 al met dierrechten

De politiek en de sector steggelen al sinds eind 2011 over dierrechten voor melkvee. Staatssecretaris Bleker dreigde die in te voeren als de mest niet verantwoord zou worden afgezet. Na polderen rolde er een verwerkingsplicht voor overschotbedrijven uit. Ook moest 50 miljoen kilo fosfaat structureel van de markt, LTO zette in op 20 miljoen via het voerspoor, 30 miljoen kilo via verbranding en export. Die verbranding en export gingen prima. Dat voerspoor is bij rundvee maar zo zo uitgevoerd. In plaats van 10 miljoen kilo rundveefosfaat minder, steeg de productie sinds 2011 alleen maar door veel meer dieren en een iets kleiner overschot per dier. Zolang het fosfaatplafond dat met Brussel is afgesproken niet overschreden werd, was er geen enkel probleem anders dan dat de afzetkosten de lucht in schoten.

Melkveewet in 2014 doorgedrukt om Brussel tevreden te stellen
Feitelijk is de hete  aardappel vooruitgeschoven. Beleid werd wel gemaakt (denk aan de verplichte mestverwerking voor overschotbedrijven, afkoopbaar via het systeem van VVO's, denk aan de holle melkveewet die eind 2014 door het Parlement werd gedrukt om Brussel tevreden te stellen en zie ook de AmvB van Dijksma om enige mate van grondgebondenheid te realiseren). Maar het lokte alleen maar uit dat melkveehouders, volledig legaal, continu uitbreidden, aangezien er geen harde plafonds zijn die de productie op het individuele bedrijf begrenzen. Wie morgen 50 koeien extra wil houden in de hoop bij eventuele invoering van dierrechten beter uit te komen op de teldatum, kan koeien uit Duitsland of Denemarken laten aanvoeren en de weide injagen. Enige voorwaarde: regel VVO's voor die uitbreiding als je de mest zelf niet plaatsen kunt. Vanaf 2016 hoeft er pas grond onder.

Mestproductie nu afdoende begrenzen
Die grondgebondenheid is de politieke partijen ingefluisterd door LTO, in de hoop extensieve bedrijven te ontzien van aanvullende eisen. Dijksma is ermee aan de slag gegaan en dit is uiteindelijk in haar gezicht ontploft. Nu moet de mestproductie afdoende begrensd worden. De staatssecretaris hoopt dat de sector het regelt, de sector durft niet een deel van de achterban te 'straffen' en wacht op de politiek. En zo groeit de veestapel maar door, groeit de mestplas, wordt mestafzet onbetaalbaar en hollen de bedrijven elkaar uit. Nee, geen goede zaak. Niet kiezen is fataal, staats!

Laatste reacties

 • Gerjo-Kompier1

  Door niet te kiezen krijg je een zakelijke rem op de groei van de mestproductie i.p.v. een wettelijke rem. Dit zal alleen de intensieve veehouderij treffen (bijna onbetaalbare mestafzet) en dat is toch wat de maatschappij wil: beperking van de intensieve veehouderij ? 

 • rmw

  Zuivel/NZO kan alleen wat afdwingen door per direct iedereen weer aan zijn laatst geregistreerde quotum(31 maart) vast te pinnen. Geen voordeel voor superheffing melkers en melk boven quotum gewoon niet ophalen. Of je moet alles bevriezen op 2013, de uitgereikte fosfaatreferenties qua produktie opgeteld schijnen al rond de 85 mln kg. te zitten. Meer als 60% van de bedrijven heeft al een fosfaatoverschot, met strikte grondgebondenheid of kg melk per ha. drijf je als overheid grond/pachtprijzen nog veel verder op, met als lachende derde de stoppers.

 • abtje

  Gerjo-Kompier Dit zie je nu al gebeuren. Bedrijven die de extra aangekochte koeien weer inleveren omdat de melk relatief weinig opbrengt en de mestafvoer te duur is. Maar als iemand een stal daardoor leger moet zetten, dan is dit toch tijdelijk. De bouwkosten zijn gemaakt en zodra het half weer uitkan , worden die koeien opnieuw weer aangeschaft. Anders is je kostprijs alsnog te hoog met een halflege stal.

 • agratax2

  Elke keuze is beter dan geen keuze!! Helaas hier ias d epolitiek niet goed in, zij willen iedereen te vriend houden (denk aan de zetels) en hopen dan ook dat geen keuze betekent een niet door hen genomen oplossing. 

 • frl

  Het is moeilijk om een goede middenweg te zoeken inzake fosfaat plafond.
  DE extensieve willen hun ha benutten,hebben ook in grond geinvesteerd.
  De intensieve hebben geinvesteerd in de stal.
  Mijn voorstel zou zijn terug naar fosfaatreferentie 2013 die toen 0 had krijgt dan 90 kg fosfaat per ha,dan iedereen 5% korten op zijn referentie per ha.
  VOORBEELD extensieve dus 90 kg per ha -5%=85,5 intensieve bevoorbeeld 110 kg-5%=114,5per ha
  Zo leverd de intensieve wat in,en kan extensieve voorlopig niet volledig groeien
  Als er dan grond wordt gekocht krijgt diegene 90 kg fosfaat per ha is het grond met hogere referentie dan komt de rest in nationale pot,zit er voldoede in de pot dan kan dat dan weer verdeeld worden over de onderschrijders.
  Zo wordt nederland vanzelf grond gebonden.
  WE MOETEN DIT  MET ZIJN ALLEN  OP LOSSEN,ZONDER WEER DURE RECHTEN.
  MISCHIEN WORDT DE MELKPRIJS ER OOK NOG WEL BETER VAN.

 • Burnetti

  Vorige week schreef Mozes dat het antibioticareductie beleid een succes was door de aanpak van de sector zelf en dat Den Haag alleen de doelstellingen had geformuleerd.

  Het gekonkel op het mestdossier bewijst dat de sector helemaal niet zo zelfregulerend is als Mozes beweert dat ze is.

  Zonder strakke regulering geen mestbeleid.

 • Mozes


  Wat een onzin argument @Burnetti!!

  Dat het mestprobleem een heel taai probleem is met zeer verschillende belangen binnen de sector doet toch niets af aan het feit dat het antibioticaprobleem uiterst succesvol is aangepakt dmv een systeem wat door de veehouderij zelf is ontwikkeld ism Wageningen en Universiteit Utrecht. 

  Ik had van jou een serieuzere opstelling verwacht. 

 • kiepel

  #5 prima gevonden. complimenten.

 • John*

  laat de economie het maar regelen! alleen met hoge mestafzetkosten kan structurele mestverwerking van de grond komen. Geen ingrijpen van de overheid nodig behalve goed waken dat alle mest volgens de regels aangewend wordt op t land of verwerkt.

 • Foxxy

  Prima artikel ! Complimenten !

  terwijl Europa quotum-loos los kan , is sterspeler Nederland vol in beide benen geschoten , en kan de wedstrijd machteloos vanaf de zijlijn bekijken !
  precies volgens plan van onze bondgenoten !

  geen concurrentie van de sterspeler!

  ook voor hun: mijn complimenten !

  en nu? Proberen weer de benen klaar te krijgen,en er achter aan strompelen !

 • koestal

  quotum er af ,en de boer  zit al weer aan een andere ketting

 • frl

  sorry bij intensief wordt het in het voorbeeld dan 104,5kg fosfaat per ha

 • Foxxy

  @5

  constructieve gedachte ! Netjes !

  ik denk wel dat de ammoniak rechten de financiële opvolger wordt van de quotum prijzen !

  de natuurbeschermingswet vergunning -lozen hebben nu een zware toekomst, en met dit erbij, kon het voor hun wel de nekslag zijn ! 

  Te snel, en te kort op elkaar !

  arme families !

 • alco1

  De nekslag voor velen zal de stijgende rente worden. Wild west taferelen werden het vanmorgen in de krant al genoemd. Banken moeten meer betalen voor spaarrentes om grote tekorten te voorkomen, met dus als gevolg stijgende hypotheek rentes.

 • joohoo

  Bleker had inzicht, en handelde daar ook naar.
  Dijksma heeft er voor gekozen niet te kiezen, er is de laatste 5 jaar geen stal gebouwd zonder adviesbureau dit houd ook in dat alles juridisch is vastgelegd middels allerlei verguningen en voorschriften. Ze is als de dood voor claims vanuit de melkvee sector, en die gaan er zeker komen.
  De melkvee zector zelf is te verdeeld om het op te lossen, ze proberen niet voor niets andere sectoren er bij te betrekken.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.