Rundveehouderij

Achtergrond

Kringloopboeren, maar dan lowtech

De Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu (VBBM) ziet toekomst voor haar leden in lowtech-landbouwpraktijk, met gesloten kringlopen, minder kunstmest en ruimte voor natuurlijke processen.

Natuurlijke processen moeten de basis zijn van kringlooplandbouw, vinden leden van de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu (VBBM). Boeren van de toekomst, als het aan de aanwezige agrarisch ondernemers ligt.

De omslag naar kringlooplandbouw zien de meesten wel zitten. Zo’n 150 geïnteresseerden verdiepen zich vrijdag 21 september in het kringloopboeren op het VBBM-symposium in Nijkerk. Belangrijke voorwaarde is wel: financiële ruimte om te pionieren.

Omschakeling naar biologisch

Dat blijkt ook uit het verhaal van melkveehouder Tom Keuper. In Mechelen melkt hij momenteel 85 koeien en is in omschakeling naar biologisch. Die omschakeling betaalt hij voor een deel met fosfaatrechten; Keuper is gekrompen van 110 dieren naar de huidige 85.

Eigenlijk werk ik volgens het Dick Bruna-principe. Die schreef in een van zijn boekjes: ‘een koe eet gras’. Dat is de basis van ons bedrijf

Keuper is al jaren bezig om zijn bedrijf minder te beoordelen op data en vooral de natuurlijke processen te vertrouwen. “Die controle loslaten, dat is moeilijk”, erkent hij. Hij gebruikt dus weinig kunstmest en krachtvoer. “Eigenlijk werk ik volgens het Dick Bruna-principe. Die schreef in een van zijn boekjes ‘een koe eet gras’. En dat is de basis van ons bedrijf.”

kunstmest maakt het bodemleven kapot (...). Het is eigenlijk bizar dat we zulk bijtend spul over onze levende bodem uitstrooien

Sowieso kreeg kunstmest gedurende de dag een flinke berg kritiek. Niet in de laatste plaats van Raymond Notermans, teeltadviseur bij Plant Health Cure (PHC), leverancier van (biologische) bodemverbeteraars. Notermans: “Kunstmest heeft de huidige landbouwpraktijk gebracht naar waar we nu staan, met hoge opbrengsten. Maar nu komt de nevenschade naar boven: kunstmest maakt het bodemleven kapot. Iedereen die al eens z’n handen in een zak kunstmest heeft gestoken, weet dat, want je weet meteen weer waar dat ene wondje in je hand zat. Het is eigenlijk bizar dat we zulk bijtend spul over onze levende bodem uitstrooien.”

Lees verder onder de foto.

VBBM-leden hechten aan bovengronds mest uitrijden. - Foto: Mark Pasveer
VBBM-leden hechten aan bovengronds mest uitrijden. - Foto: Mark Pasveer

Lobby voor bovengronds uitrijden mest

Ook had Notermans weinig goede woorden over voor mestinjectie, een van de speerpunten van de VBBM. De club lobbyt steeds opnieuw om haar leden bovengronds mest uit te laten rijden. Tot nu toe steeds met succes. Notermans is het daar mee eens. “De koe graaft immers ook geen gaatje om in te mesten.”

Ik geloof dat een boer met z’n eigen tankje beter bezig is, dan iemand die de loonwerker met gps en NIRS laat komen op een dag dat de zon hoog aan de hemel staat

De leden van VBBM werken veelal lowtech. Volgens Frank Verhoeven, adviseur bij Boerenverstand, zit hier toekomst in. Hij ziet in het huidige kringloopdenken dat boeren gericht zijn op cijfers. Stuur je als boer op stikstof, zoals de huidige BEX doet, dan wordt het aandeel mais in het rantsoen groter. “Dat heeft weer negatieve gevolgen voor andere belangrijke parameters als CO2 of biodiversiteit”, merkt Verhoeven. Hij pleit daarom voor een bredere blik op kringlopen. “En daar hoort ook het boerenverstand bij. Ik geloof dat een boer met z’n eigen tankje beter bezig is dan iemand die de loonwerker met gps en NIRS laat komen op een dag dat de zon hoog aan de hemel staat.”

Of registreer je om te kunnen reageren.