Rundveehouderij

Achtergrond

KTC Zegveld ziet kennisvraag groeien en verdubbelt

KTC Zegveld verdubbelt om te kunnen voldoen aan alle onderzoeksvragen die op de melkveehouderij op veen afkomen. Voor de financiering zijn meer participanten gewenst.

Coöperatie KTC Zegveld, het voormalige proefbedrijf van WUR, gaat verdubbelen in oppervlakte. Het buurbedrijf met aansluitende gronden kwam te koop, precies op een moment dat er dringend behoefte is aan meer kennis over verdere verduurzaming van de melkveehouderij op veengrond. Het was een kans die KTC niet voorbij kon laten gaan, dus was het besluit tot koop snel genomen, vertelt voorzitter Teunis Sterk.

Voorzitter Teunis Sterk (links) van coöperatie KTC Zegveld samen met innovatiemanager Youri Egas. - Foto: Herbert Wiggerman
Voorzitter Teunis Sterk (links) van coöperatie KTC Zegveld samen met innovatiemanager Youri Egas. - Foto: Herbert Wiggerman

Jullie hebben in 2014 het voormalige proefbedrijf van WUR overgenomen, met 46 van de toenmalige 70 hectare grond. Is de financiële positie er zo sterk op vooruitgegaan dat jullie er nu een bedrijf met 51 hectare bij konden kopen?

“Wij hebben als coöperatie vastgesteld dat het een zinvolle stap is om het buurbedrijf erbij te kopen, vooral met het oog op al het onderzoek dat nodig is voor het behoud van de melkveehouderij op veengrond. De bedrijfstak moet voldoen aan allerlei eisen met het oog op klimaat en watermanagement. Er zijn zorgen over bodemdaling, broeikasemissies en het rendabel houden van de melkveehouderij. Het gaat om veel vragen, waar wij beter antwoord op kunnen geven als we meer onderzoeksmogelijkheden hebben.”

De behoefte is duidelijk, maar kunnen jullie die aankoop zomaar financieren?

“Met dat we besloten tot de aankoop van het buurbedrijf, hebben we ook gezegd dat het verstandig is om meer participanten te zoeken. We hebben voldoende deelnemers nodig voor een solide financiering. Er is ruimte voor enkele tonnen aan deelnemingen van nieuwe participanten. ”

Is iedereen welkom?

“Het bestuur van de coöperatie beoordeelt of deelname in het belang is van het collectief. We staan in beginsel open voor iedereen die wil meewerken aan het behoud van een duurzame melkveehouderij op veen. We maken verder geen onderscheid tussen melkveehouders zelf en andere bedrijven die gaan voor hetzelfde doel.”

Hoe bedruipt de coöperatie zich?

“We hebben een melkveebedrijf dat inkomsten genereert en we ontvangen inkomsten uit allerlei onderzoeksopdrachten, van bedrijven en overheden. Wij verrichten vooral praktisch onderzoek. Dat doen we meestal in samenwerking met onderzoekers van Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut of anders. Met het nieuwe bedrijf erbij wordt onze capaciteit vergroot.”

Zien jullie de feitelijke onderzoeksbehoefte ook toenemen?

“Ja, het gaat niet alleen om klimaat, bodem, gewassen en waterpeil. Een van onze doelen is ook meer onderzoek doen naar andere melkstromen en verdienmodellen. Sinds Albert Heijn is begonnen met de nieuwe huismerklijn, staat de deur open voor heel veel andere concepten.” Innovatiemanager Youri Egas vult aan: “We willen ook meer onderzoek doen met verschillende veerassen. Daardoor kunnen we onderbouwen dat elk bedrijfstype en bedrijfsdoel vraagt om een ander soort koe.”

Of registreer je om te kunnen reageren.