Rundveehouderij

Achtergrond 8 reacties

Plan FrieslandCampina roept herkenning op bij CZ Rouveen

Het nieuwe melkplan van FrieslandCampina komt CZ Rouveen erg bekend voor. In de ogen van de Rouveeners is dit waarmee zij in 2015 gingen werken. In een iets ander jasje, maar met goed resultaat.

Bij coöperatie CZ Rouveen krabden ze zich verbaasd achter de oren toen ze hoorden van de nieuwe melkaanvoervoorstellen van FrieslandCampina. Die lijken wel heel erg op datgene waarmee CZ Rouveen vanaf 1 januari 2015 aan de slag ging. Niet alleen de marktgerelateerde aanvoer gekoppeld aan een tweeprijzensysteem, meer ook het idee van meer of minder aanvoergroei per melkstroom. Bij CZ Rouveen werd de aanvoerreferentie ook gebaseerd op een tijdvak naar keuze in het verleden.

Met een ‘fabrieksquotum’ en A- en B-prijzen heeft CZ Rouveen problemen rondom melkaanvoer in 2015 effectief ondervangen

Melkaanvoersysteem heeft CZ Rouveen dienst bewezen

Door allerlei oorzaken gebruikt CZ Rouveen het systeem nu niet meer, maar het heeft zijn dienst zeker bewezen, vindt een meerderheid van de leden. Doel was om met het verdwijnen van de melkquotering de melkaanvoer niet volledig door het dak te laten gaan. De meeste Rouveen-leden waren en zijn relatief gematigde groeiers, maar er waren ook een paar andere leden. Zij hadden in de aanloop naar 2015 al veel enthousiasme voor snelle uitbreiding getoond. Daarmee dreigden zij de melkprijs van de kleine coöperatie behoorlijk te gaan verdunnen (verlagen) over een snel uitdijende melkplas. Met een ‘fabrieksquotum’ en A- en B-prijzen is dit probleem effectief ondervangen. Natuurlijk niet tot tevredenheid van alle leden. Er is naar verluidt ook een aantal van hen gaan procederen, maar de coöperatie slaagde er – met een klein hiaat – toch in de melkprijs op hoog niveau te houden.

Melkreguleringsplan ook naar FrieslandCampina

Elders in de zuivel keek iedereen met interesse toe. Sommigen meenden dat zoiets alleen bij een kleine coöperatie kans van slagen had. Anderen zagen het als de bijl aan de wortel van de coöperaties, omdat je een zekere solidariteit doorbrak (want er golden ‘aanvoerbeperkingen’ en niet alle melk werd gelijk gewaardeerd). Weer anderen vonden het gewoon een overbodige oefening.

Bij Rouveen zelf deden ze niet verlegen. Het reguleringsplan werd ter kennisname naar bevriende coöperaties opgestuurd. Ook FrieslandCampina kreeg een exemplaar in de bus. Het toenmalige bestuur, waaronder de huidige voorzitter Frans Keurentjes, nam er kennis van, maar vond het niets voor FrieslandCampina zelf. Toenmalig voorzitter Piet Boer zei in navolging van voorganger Cees Wantenaar dat FrieslandCampina alle melk zonder belemmering zou blijven accepteren. Niet dat Boer nooit twijfelde. In een openhartig moment erkende hij dat aanvoerbeperking een taboe-onderwerp was geworden. Zou hij een rem voorstellen, dan waren zijn dagen als voorzitter geteld, vreesde hij.

Dat punt is het huidige bestuur van FrieslandCampina voorbij, want het voorstel ligt er, zij het met iets andere betitelingen en details, maar de opzet, structuur en werking zijn nagenoeg identiek. Nu de invoering nog.

Laatste reacties

 • Bolder01

  Geen B.melk ontvangen DRUKT DE PRIJS VAN A. MELK NAAR BENEDEN

 • gradje1966@

  Als Friesland Campina de prijs van Rouwveen Evenaart dan kan er niemand moeite mee hebben minder werk minder kosten en meer geld verdienen per liter

 • Arnoudmonique

  Wat een onzin, de situatie is op moment geheel anders.
  Er komen niet meer koeien in Nederland, dus ook niet meer melk,
  daar zorgen de fosfaatrechten voor. De meerderheid van de boeren mag
  dit jaar gewoon 4,3% minder koeien houden.

 • winden

  @Arnoud kun je er dan een probleem mee hebben? Er zijn er vast wel die daar wat op vinden ..

 • Schraar

  Met de NMV hebben we destijds (2013, ruim voor de afschaffing van de quotering) hierover gesprekken gevoerd met alle zuivelverwerkers. Het plan van Rouwveen lag er toen al. Helaas was FC hier toen niet klaar voor en hadden zij nog de illusie dat zij alle melk zouden kunnen verwerken en verwaarden.
  Als Nederland de fosfaatproblematiek niet gehad had, zou FC al veel eerder een fabrieksquotum in gevoerd hebben, ze hadden dan zoveel melk gekregen dat ze er geen kant mee op gekund zouden hebben.
  Ik heb de indruk dat men (niet alleen binnen FC) zo verblind was door de aversie tegen het melkquotum dat nergens over te praten was, het melkquotum moest er af!. Nu is het er af en komt men eindelijk bij zinnen. Wat moeten we eigenlijk met al die melk waar geen kostendekkende afzet voor is? Is er wel die onbeperkte vraag op de wereldmarkt, waar iedereen het steeds over had en tegen welke prijs?
  In geen enkele sector wordt onbeperkt geproduceerd voor een markt die er niet is, gelukkig is eindelijk doorgedrongen dat ook in de melkveehouderij de productie aangepast moet worden aan de (koopkrachtige) vraag.

 • H.Grotenhuis1

  @ Schraar
  In die jaren net voor einde melkquotering was er de analyse en daardoor de verwachting dat er een groei van de wereldwijde koopkrachtige vraag was van maximaal 2,5% per jaar.
  Door de boerenbestuurders binnen LTO en NZO is het ambitieniveau van de melkproducerende collega's schromelijk onderschat, waar was bij deze boerenbestuurders het Gezond Boeren Verstand?
  Het gevolg is nu in NL een melkveesector met een enorme overcapaciteit qua stalruimte en daardoor een enorm hoge kostprijs.

 • alco1

  Beste mensen. Wordt nu eens wakker.
  Rouveen heeft voor alle A melk een speciaal product.
  De FC maar voor een heel klein deel voor hun toekomstige A melk.

 • koestal

  RFC doet het meestal in bulk,Rouveen dus niet .

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.