Pluimveehouderij

[Missing text /esp/article/type/news for nl] 2 [Missing text /esp/article/comments for nl]

Voorzieningenrechter schorst PAS-vergunning

Een pluimveehouder in Sluis mag niet uitbreiden nadat de voorzieningenrechter de PAS-vergunning schorst.

Ook de voorzieningenrechter van de Raad van State (RvS) anticipeert op de PAS-uitspraken van de RvS van 29 mei jl. In een kortgedingprocedure over de uitbreiding van een pluimveebedrijf in de gemeente Sluis zet de voorzieningenrechter een streep door de omgevingsvergunning van het pluimveebedrijf met als belangrijkste argument dat in de bodemprocedure het aannemelijk is dat de omgevingsvergunning voor vernietiging in aanmerking komt. Dat blijkt uit een recente uitspraak.

Van 45.000 naar 89.000 vleeskuikens

De pluimveehouder wil zijn bedrijf uitbreiden met een extra stal. Hierdoor zal zijn bedrijf kunnen groeien van 45.000 vleeskuikens naar bijna 89.000 vleeskuikens. De gemeente Sluis wil hieraan meewerken en verleent een omgevingsvergunning. Volgens de gemeenteraad ‘hoeft van de uitbreiding geen significant negatieve effecten verwacht te worden’.

De bezwaarmakers – waaronder de Coöperatie Mobilisation for the Environment – zijn juist van mening dat de natuurlijke kenmerken van het nabijgelegen Natura 2000-gebied in het geding zijn.

Uitbreiding onwaarschijnlijk

Volgens de voorzieningenrechter heeft de gemeente Sluis het bestemmingsplan zonder individuele passende beoordeling vastgesteld op basis van de PAS. Na de uitspraak van 29 mei over het PAS acht de voorzieningenrechter het niet uitgesloten dat de RvS in een bodemprocedure zal oordelen dat het plan niet in stand kan blijven. Daarom worden het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning geschorst. De kans dat de pluimveehouderij alsnog kan uitbreiden lijkt voorlopig niet waarschijnlijk.

[Missing text /esp/comments/manycomments for nl]

  • tinusje

    en zo komen er steeds meer....amoniakrechten zijn onderhand goud waard itt pluimveerechten want die zijn alleen voor uitbreidende kippenboeren nodig en die komen er steeds minder helaas.....industrie en overheid gaan veehouderij wegkopen omdat ze willen uirbeiden...vliegen en autorijden...zo simpel is het

  • Almagro

    @20 jul 22:15, ik heb nog héél veel ammoniakrechten over. Wanneer jij pluimveerechten hebt wil ik wel héél graag ruilen. Anticiperen op wat komen gaat....zo simpel is het.

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]